Copy
In de komende maanden organiseert het LRGD verschillende korte informatiebijeenkomsten
View this email in your browser
Het LRGD nodigt u uit.
 
In de komende maanden organiseert het LRGD verschillende korte informatiebijeenkomsten waarin wij u graag kennis laten maken met het doel en het nut van het LRGD, de wijze waarop deskundigen te werk gaan en wat zij  als partijdeskundige kunnen betekenen. Tijdens deze 2 uur durende bijeenkomsten wordt tevens aandacht besteed aan de kwaliteitscriteria die het LRGD stelt aan de bij haar geregistreerde deskundigen.


Nico Keijser
Secretaris LRGD
Gerechtelijke deskundige
Wanneer de rechter ten behoeve van uw geschil een deskundige benoemt, dan is het van groot belang dat die deskundige de juiste werkwijze volgt. De rechter heeft behoefte aan een ‘deskundige deskundige’. Een niet volgens de regels opgesteld deskundigenbericht is nutteloos en dat is zonde van tijd en geld. Bij het LRGD stellen de toelatingscriteria eisen aan vakkennis én kennis van het optreden als deskundige in rechte. LRGD-Deskundigen kennen de regels, werken volgens de Leidraad en gebruiken het Model Deskundigenbericht. Hun kennis en kunde worden getoetst bij registratie en periodiek opnieuw getoetst.

Partijdeskundige
Verreweg de meeste deskundigen treden ook op als partijdeskundige. Voor u als advocaat of partij in geschil kan het zinvol zijn om een partijdeskundige te raadplegen, liefst voordat de dagvaarding wordt opgesteld. De vaktechnische inbreng van een deskundige, die bovendien ervaring heeft met de deskundigenprocedure in de rechtbank, draagt bij aan een goed gefundeerd procesdossier. Een volledig partijdeskundigenbericht opgesteld door een LRGD-er kan vaak direct  gebruikt wordt als processtuk.
 
Tijdens de bijeenkomsten is gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen.
Datum en Locatie
Dinsdag 1 mei
, Vakgebied ICT/Automatisering
New Babylon Meeting Center (2e verdieping), Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag

Dinsdag 5 juni, Vakgebied Financieel
Het Amsterdamse Proeflokaal, Stadionplein 300, 1076 CK Amsterdam

Dinsdag 12 juni, Vakgebied Arbeid/Gezondheid
Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT  Utrecht

Dinsdag 26 juni, Vakgebied Bouw

Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT  Utrecht
U heeft de keuze uit 4 datums en 4 onderwerpen
1 mei, Vakgebied ICT/Automatisering, New Babylon, Den Haag
5 juni, Vakgebied Financieel, Het Amsterdamse Proeflokaal, Amsterdam
12 juni, Vakgebied Arbeid/Gezondheid, Hotel Mitland, Utrecht
26 juni, Vakgebied Bouw, Hotel Mitland, Utrecht
Inloop 15:30 uur
Aanvang 16:00 uur
- Presentatie LRGD
- Presentatie geregistreerde deskundigen
- Vragen/Discussie
Einde 18:00 uur
Aanmelden
Sprekers:
Vakgebied ICT/Automatisering (1 mei)
 • Dhr. J. Honkoop BI RI
 • Dhr. prof.dr.ing. J.B.F. Mulder MscBA
 • Dhr. dr.ir. E.P. Tamminga RI BI
Vakgebied Financieel (5 juni)
 • Dhr. drs. C.A.M. Barbiers RE RA
 • Dhr. F.J. Erkens MEWI RFA FFE
 • Dhr. W.J. Lukaart RA RV FM MBV MSc
 • Dhr. K. Mijnheer RA NIVRE-re

Vakgebied Arbeid/Gezondheid (12 juni)
 • Dhr. A.L. van Summeren
 • Dhr. mr.drs. D.W.M. Weesie
Vakgebied Bouw (26 juni)
 • Dhr. ir. J.W.M. Bovend'Eerdt
 • Dhr. ing. J.C. Kok
LRGD algemeen (alle dagen)
 • Dhr. mr.ing. N.M. Keijser CDPO, Secretaris LRGD
Copyright © 2018 St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp