Copy
LRGD Nieuwsbrief Symposium en CEPEJ statistische gegevens
View this email in your browser
Geachte Lezer,

Het is nog enkele weken te gaan voordat op 23 november het jaarlijkse symposium van het LRGD begint. U kunt nog inschrijven. Ik hoop u daar te mogen begroeten.
Eerder heb ik u gewezen op
enkele rapporten van The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) en het EU Scorebord voor justitie 2016 van de Europese Commissie. CEPEJ werkt permanent aan de verbetering van de presentatie van de openbaar toegankelijke gegevens.
Ook in 2017 is het LRGD weer Partner van de Week van de Integriteit.

Nico Keijser
Secretaris LRGD

Publieke database permanent in ontwikkeling

De gegevens van CEPEJ zijn publiek en interactief toegankelijk in de CEPEJ-STAT dynamic database.
Aan de functionaliteit van het dashboard voor de ontsluiting wordt permanent ontwikkeld

CEPEJ
The aim of the CEPEJ is the improvement of the efficiency and functioning of justice in the member States, and the development of the implementation of the instruments adopted by the Council of Europe to this end.
Its tasks are:
  • to analyse the results of the judicial systems
  • to identify the difficulties they meet
  • to define concrete ways to improve, on the one hand, the evaluation of their results, and, on the other hand, the functioning of these systems
  • to provide assistance to member States, at their request
  • to propose to the competent instances of the Council of Europe the fields where it would be desirable to elaborate a new legal instrument.
Reports
  • European judicial systems, efficiency and quality of justice, edition 2016 (2014 data), CEPEJ Studies No. 23
  • European judicial systems, efficiency and quality of justice, edition 2016 (2014 data), An Overview, CEPEJ Studies No. 23
  • European judicial systems, efficiency and quality of justice, Thematic report: Use of information technology in European courts, CEPEJ Studies No. 24
Volg het LRGD op Twitter
LRGD Symposium 2017

Op 23 november 2017 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium: "10 jaar LRGD deskundigen: een evaluatie"
Deelnemers ontvangen een exemplaar van het boek 10 jaar LRGD Deskundigen. Hierin zijn artikelen opgenomen van sprekers en anderen over verleden, heden en toekomst van het LRGD en de geregistreerde deskundigen.
 
        

Europese Commissie
The 2016 EU Justice Scoreboard

The EU Justice Scoreboard is an information tool aiming to assist the EU and Member States to achieve more effective justice by providing objective, reliable and comparable data on the quality, independence and efficiency of justice systems in all Member States. Such data is essential to support reforms in national justice systems required to render justice systems more effective for citizens and businesses.
Well-functioning justice systems are an important structural condition on which Member States base their sustainable growth and social stability policies. Whatever the model of the national justice system or the legal tradition in which it is anchored, quality, independence and efficiency are some of the essential parameters of an 'effective justice system'.

Scorebord
De Week van de Integriteit is een jaarlijkse initiatief van de International Chamber of Commerce (ICC) om bewustwording te bevorderen. Tijdens de Week slaan partijen de handen ineen om Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doen mee door in de Week van de Integriteit eigen initiatieven te ontplooien. Zo laten we zien dat integriteit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. De Week vindt plaats van 1 t/m 9 december 2017. http://www.weekvandeintegriteit.nl/
Copyright © 2017 St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp