Copy
LRGD Symposium 23 november 2017
View this email in your browser
Geachte lezer,

Hiermee informeer ik u dat het programma voor het LRGD symposium op 23 november 2017 nagenoeg gereed is. Onderstaand treft u deze informatie aan.
Inschrijven voor het gereduceerde tarief is nog mogelijk tot en met 31 augustus. Ik nodig u van harte uit dat te doen. Mocht u reeds hebben ingeschreven, dan kunt u dit bericht als niet geschreven beschouwen.

Nico Keijser
Secretaris LRGD
Het symposium
Op 23 november 2017 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. In 2017 werken partijen, advocaten en de rechtspraak 10 jaar met bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Op dit symposium zullen sprekers vanuit verschillende achtergrond hierop reflecteren.
LRGD-symposia onderscheiden zich tevens als zeer gewaardeerde netwerkbijeenkomsten. Zowel sprekers als bezoekers zijn afkomstig vanuit diverse disciplines: advocatuur, rechterlijke macht, en experts vanuit uiteenlopende vakgebieden.
Sprekers (nog niet compleet)
  • mr. Ch. Alberdingk Thijm, advocaat/partner Bureau Brandeis
  • mw. mr. A.T. Dalen Gilhuijs, Directeur StAB Gerechtelijke Omgevingsdeskundigen
  • dr. R. van Es, universitair docent Organisatiefilosofie aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UVA
  • Prof. mr. B.J. van Ettekoven, staatsraad in de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en onbezoldigd hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • Prof. mr. H. Franken, voorzitter Raad van Toezicht LRGD
  • Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie Universiteit Maastricht, lid Raad van Toezicht LRGD
  • drs. Ph.M. van Spaendonck RV, voorzitter PE Commissie LRGD
  • Dr. J. Vis MBA CMC RV, voorzitter van het LRGD
  • mr. F. Visser, bindend adviseur, v.m. 'rijdende rechter', v.m. kantonrechter Zaandam
  • mr. T.L. de Vries, senior raadsheer Centrale Raad van Beroep 
Datum, tijd en locatie
23 november 2016
10:00 – 16.30 uur
Jaarbeurs Utrecht, Supernova, Zaal Progress
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
 
Inschrijven voor het LRGD Symposium
Prijs bij inschrijving t/m 31 augustus 2017
Geregistreerd bij het LRGD: € 210,00 excl. BTW
Geregistreerd bij het NIVRE of MfN: € 210,00 excl. BTW
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE: € 210,00 excl. BTW
Lid van de Rechterlijke macht: € 60,00 incl. BTW
Lid van NVVIR / VIRA: € 210,00 excl. BTW
Advocatuur: : € 210,00 excl. BTW
Overige deelnemers: € 335,00 excl. BTW 

Prijs bij inschrijving vanaf 1 september 2017
Geregistreerd bij het LRGD: € 260,00 excl. BTW
Geregistreerd bij het NIVRE of MfN: € 260,00 excl. BTW
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE: € 260,00 excl. BTW
Lid van de Rechterlijke macht: € 75,00 incl. BTW
Lid van NVVIR / VIRA: € 260,00 excl. BTW
Advocatuur: : € 260,00 excl. BTW
Overige deelnemers: € 385,00 excl. BTW
Permanente educatie
LRGD - 6 pe-punten
NIVRE - 4 punten worden aangevraagd
Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt
MFN 5 punten categorie 2 worden aangevraagd.
NBA - de accountant in business mag voor maximaal de helft van zijn PE-plicht ongestructureerde PE-activiteit registreren

 
Copyright © 2017 St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp