Copy
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Rank
View this email in your browser
De nieuwsbrief verschijnt eenmaal per vier weken, onder de verantwoordelijkheid van de Taakgroep Communicatie van Protestantse Gemeente De Rank.
Startweekend
Op 14 en 15 september vindt er weer het startweekend plaats. Het thema dit jaar is GASTVRIJHEID.

Zaterdag 14 september
15.00 Gastvrije fietstocht
18.00 BBQ, graag opgeven via mieke.de.swart@planet.nl
19.30 Pubquiz

Zondag 15 september
10.30 Startdienst met aansluitend broodmaaltijd
13.30 Voorstelling "Dwars door de Bijbel"
Voorsteling “Dwars door de Bijbel”
Op zondag 15 september tijdens het startweekend speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ in de grote zaal van De Rank. De voorstelling begint om 13.30 uur.
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, anders dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.
Ontmoetingsdienst
Zondag 22 september komt het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor bij ons in de Rank zingen. Aanvang 19.00 uur.
Ds. Conny Berbee uit Abbenes zal voorgaan en Kees de Bruin (piano en orgel) zal het mannenkoor begeleiden en de samenzang.
Meer informatie
Meer informatie over de Protestantse Gemeente De Rank vindt u op www.pgderank.nl. Volg ons ook op Facebook en Twitter.
Ook Kerkbrief digitaal?
Behalve deze nieuwsbrief kunt u ook de Kerkbrief digitaal ontvangen. Stuurt u een email naar: grafischbureau@pgderank.nl.
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom bij de werkgroep Communicatie. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of hebt u juist goede ideeën? Stuur ons een email: communicatie@pgderank.nl.
Copyright © 2019 Protestantse Gemeente De Rank, All rights reserved.


ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen   ik wil mijn voorkeuren wijzigen 

Email Marketing Powered by Mailchimp