Copy
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Rank
View this email in your browser
De nieuwsbrief verschijnt eenmaal per vier weken, onder de verantwoordelijkheid van de Taakgroep Communicatie van Protestantse Gemeente De Rank.

Jeugd en Jongeren
Alle gezinnen worden van harte uitgenodigd om 30 juni om 14.45 aanwezig te zijn bij de kerk, graag met zijn/haar eigen auto. Wij zullen de middag vullen met verschillende actieve familie spelletjes, goede schoenen worden aangeraden. Waarna aansluitend een gezamenlijke bbq zal zijn.
Zoals bekend is diezelfde middag om 16.00 nog een kinderkerkdienst, hierna is voor deze gezinnen de mogelijkheid om aan te sluiten bij de bbq (dag-camping Haarlemmermeerse bos). Iedereen die zich welkom voelt is van harte uitgenodigd om 17.30 om aan te sluiten bij de bbq.
Graag voor de bbq opgeven voor 24 juni door te mailen naar jong@pgderank.nl (is een nieuw emailadres)

Oecumenische dienst
De gezamenlijke kerkdienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Haarlemmermeer Zuid en Oranjevereniging Beatrix. De dienst wordt muzikaal omlijst door het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer. Koffie, thee en koek wordt na afloop aangeboden door Oranjevereniging Beatrix en Oranje Feestweek Nieuw-Vennep.

Zondag 23 juni
Aanvang:
11.00 - 13.00 uur
Locatie:
Evenemententerrein, in de feesttent
Meer informatie
Meer informatie over de Protestantse Gemeente De Rank vindt u op www.pgderank.nl. Volg ons ook op Facebook en Twitter.
Ook Kerkbrief digitaal?
Behalve deze nieuwsbrief kunt u ook de Kerkbrief digitaal ontvangen. Stuurt u een email naar: grafischbureau@pgderank.nl.
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom bij de werkgroep Communicatie. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of hebt u juist goede ideeën? Stuur ons een email: communicatie@pgderank.nl.
Copyright © 2019 Protestantse Gemeente De Rank, All rights reserved.


ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen   ik wil mijn voorkeuren wijzigen 

Email Marketing Powered by Mailchimp