Copy
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Rank
View this email in your browser
De nieuwsbrief verschijnt eenmaal per vier weken, onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Communicatie van Protestantse Gemeente De Rank.

Kindernevendienst 

Zondag 10 nov 2019 – Lucas 19:41-48

Wat voor stad wil je hebben?

Jezus gaat met zijn vrienden naar Jeruzalem. Wat een mooie stad is dat toch! Maar wat wordt Jezus boos als hij de marktkraampjes op het tempelplein ziet! Hij jaagt de handelaars weg, want de tempel moet een huis van gebed zijn.
Ook zoeken wij nog steeds nieuwe leiding voor de kindernevendiensten 
Kindernevendienst laat kinderen spelenderwijs groeien in hun geloof en maakt dat kinderen zich thuis voelen in de kerk. Tijdens de kerkdienst gaan de kinderen tot ongeveer twaalf jaar samen naar een andere ruimte in de kerk. Daar gaan ze aan de grote tafel met elkaar bidden en zingen, ook wordt midden op de tafel de lantaarn gezet, die in de kerk is aangestoken.
De leiding van de kindernevendienst vertelt een verhaal uit de Bijbel, aangepast aan de belevingswereld van de kinderen. Daarna wordt er samen gepraat over het verhaal. Afsluitend spelen de kinderen een spel of wordt er gekleurd, geknipt of geplakt.
Zou je het leuk vinden om hier aan mee te werken, meld je dan aan en loop een keer mee!
Meer informatie bij Sonja: sovaem@yahoo.com of 0612420911
Uitnodiging gemeenteavond 28 november 2019
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond die gehouden zal worden op donderdag 28 november 2019 in De Rank, aanvang 20.00 uur.
 
Voor de pauze gaan wij met u in gesprek over het thema “Waarin moeten we de komende jaren investeren om ook na 2025 een gemeente te zijn met een geloofs- en levenshouding die het verschil maakt en van betekenis is in ons dorp”.
 
De kerkenraad wil op een verantwoorde manier keuzes maken voor de toekomst van onze kerk en wil ook op een verantwoorde manier omgaan met de financiële middelen. Waarin moeten we investeren: gebouwen, mensen en/of hulpmiddelen?
 
Na de pauze bespreken we de begrotingen 2020 en is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanaf 17 november ligt het bijbehorende boekje voor u klaar op de leestafel in De Rank.
Meer informatie
Meer informatie over de Protestantse Gemeente De Rank vindt u op www.pgderank.nl. Volg ons ook op Facebook en Twitter.
Ook Kerkbrief digitaal?
Behalve deze nieuwsbrief kunt u ook de Kerkbrief digitaal ontvangen. Stuurt u een email naar: grafischbureau@pgderank.nl.
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom bij de werkgroep Communicatie. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of hebt u juist goede ideeën? Stuur ons een email: communicatie@pgderank.nl.
Copyright © 2019 Protestantse Gemeente De Rank, All rights reserved.


ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen   ik wil mijn voorkeuren wijzigen 

Email Marketing Powered by Mailchimp