Copy

In memoriam
Frits van der Ven 1932 - 2020

Donderdag 12 november j.l. is onze gewaardeerde en geliefde deelnemer Frits van der Ven bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Frits heeft vele jaren deelgenomen aan het Ouderen Songfestival. De laatste jaren trok hij samen met mede-finalisten in de zomermaanden langs Amsterdamse ontmoetingscentra voor ouderen. Tijdens deze Tours de Chant wond hij het publiek met zijn welluidende bas en zijn bij tijd en wijle kwajongensachtige voorkomen om zijn vingers. Ondanks zijn vergevorderde leeftijd bleef zijn diepe stemgeluid net als zijn sprekende performance krachtig en vitaal. Als zanger én als mens zullen wij Frits erg missen. Zijn familie, en dan met name zijn vrouw Annie die hem bij al zijn optredens vergezelde, wensen wij heel veel sterkte toe.
 
Anita van der Donk  Berry Reijnen  Carla Hopman  Coby Spierings  Elly Spruyt  
Ferry Verschuyl  Frans Bloem  Heleen Butijn   John Spoel  José van Waveren 
Luc Runderkamp  Machteld van der Gaag  Paul Herber  Paul Ivo  Sara Suvaal

Tour de Chant in coronatijd

BuitenTour de Chant
 
Toen in maart de lockdown werd afgekondigd konden we niet bevroeden dat de pandemie ons tot op de dag van vandaag in haar greep zou houden. Lang gingen we er dan ook vanuit dat de Tour de Chant volgens planning van start kon gaan, medio mei. Maar naarmate de weken verstreken vervloog de hoop. Het waren de behoefte van de ouderencentra aan muzikale verstrooiing en de aanhoudende zomerse dagen die ons uiteindelijk op een idee brachten: de Tour de Chant 2020 moest een BuitenTour worden. Geen optredens in afgesloten binnenruimtes, wel in de buitenlucht, op terrassen, in tuinen, op binnenplaatsen, daken en pleinen. Op 7 juli vond de aftrap plaats van de allereerste BuitenTour 2020, op het terras van De Flevopoort in Amsterdam-Oost. Vele BuitenTours volgden. Pas begin oktober, toen het weer omsloeg, kwam deze openluchteditie tot stilstand. De laatste BuitenTour vond plaats op het terras van de Osdorperhof. De vier zangers, pianist, presentatrice en geluidsman trotseerden de kou, terwijl het overgrote deel van het publiek vanachter grote ramen in de verwarmde activiteitenruimte met versterkt geluid genoot van de energieke liveoptredens.

De Tour de Chant trekt sinds 2018 tijdens de zomermaanden langs Amsterdamse ontmoetingscentra voor ouderen. Samen met pianist/artistiek leider Kees van Zantwijk treden in telkens wisselende samenstelling vier finalisten van het Ouderen Songfestival op. Zij brengen een ochtend-/middagvullend programma met repertoire dat strekt van chanson tot kleinkunst, van jazz tot pop, van aria tot levenslied. Het niveau is hoog, de sfeer laagdrempelig, het publiek enthousiast. Iedere Tour is anders, iedere Tour is uniek.

Ook in 2021 zal de Tour de Chant gedurende de zomermaanden door de Amsterdamse wijken trekken. Maar daar blijft iet . De vraag naar een Tour 'het hele jaar door' blijkt zo groot dat een WinterTour in de steigers staat. Deze zal, indien de omstandigheden het toelaten, in de eerste maanden van 2021 op van start gaan. Zo gauw meer bekend, wordt uitgebreidere informatie, onder andere op www.ouderensongfestival.nl, gecommuniceerd.

Wilt u graag een Tour de Chant (winter/zomer) in uw ontmoetingscentrum voor ouderen, geef dan hier uw gegevens door. Zo gauw wij uw aanvraag ontvangen hebben, nemen wij contact met u op.

 
John Spoel  Heleen Butijn  Berry Reijnen  Elly Spruyt
Paul Ivo  Jo Ann Edelenbos  Frans Bloem  Trienke Hoogenberg 
Dries van der Heijden  Wil Tifres  Paul Herber  Helma van Gorkum
José van Waveren  Ferry Verschuyl  Stan Rotteveel  Viviane Dumollard

Finalisten in beeld
Interviews en optredens tijdens coronatijd
 
De eerste coronagolf hield ons aan huis gekluisterd. Maar dankzij een financiële bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in het kader van Snelloket Corona Projecten kon OSF TV in leven worden geroepen. Een kans om de finalisten van het Ouderen Songfestival 2019 in beeld en onder de mensen te brengen. Zo konden de vele in huis opgesloten ouderen wekelijks worden verblijd met een opbeurend filmpje. Zestien finalisten, zestien afleveringen, uitgezonden van half juni tot en met half augustus en nog steeds terug te zien op SALTO. Alle zestien finalisten zijn op afstand, al zoomend, geïnterviewd. Ze geven ieder op hun eigen wijze een inkijkje in hun leven tijdens de lockdown. Van alle zestien is bovendien hun optreden tijdens de Grande Finale 2019 in de aflevering verwerkt.

Al gauw bleek dat de afleveringen door velen, individueel en in groepsverband binnen de tehuizen, enthousiast werden gevolgd. Het besluit werd snel genomen, er moest een vervolg komen. Van de BuitenTour in het Flevohuis, met liveoptredens van John Spoel, Elly Spruyt, Paul van der Heijden en José van Waveren en pianist Kees van Zantwijk, zijn opnames gemaakt. Hiervan is een negendelige serie gemaakt die momenteel door SALTO wordt uitgezonden.

 

OSF in coronatijd
Van uitstel 29e editie naar twee edities in 2021

De 29e editie van het Ouderen Songfestival zou op dit moment in volle gang zijn. Met de kennismakingen in augustus, de voorrondes in september/oktober, de prefinales in november en de Grande Finale in december. Maar toen was er corona... alles viel stil. Geen 29e editie in 2020.

Bijna alle viel stil... achter de schermen werd doorgewerkt, werden plannen gesmeed. Van uitstel komt geen afstel, dat was én is het uitgangspunt. Inmiddels zijn nieuwe data vastgelegd. Niet voor één, maar voor twee edities! In 2021 zal in het voorjaar de 29e worden gehouden, in het najaar de 30e, de jubileumeditie. En iedereen, mits 55 jaar of ouder, is van harte uitgenodigd aan beide edities deel te nemen.

Velen hebben zich als deelnemer via www.ouderensongfestival.nl al aangemeld. Die inschrijvingen blijven uiteraard behouden. Ze schuiven gewoon door naar de eerstkomende editie. Inschrijven voor de jubileumeditie is ook al mogelijk. Voor beide edities kan hier ingeschreven worden.

 

Terugblik
Grande Finale 2019 in beeld
Op 7 december 2019 vond de Grande Finale van de 28e editie plaats in het DeLaMar Theater. Feestelijk was de middag, bruisend en spannend het concours! Met de dartele Dolly Bellefleur die vol enthousiasme en schwung presenteerde en met de zestien aan elkaar gewaagde artiesten die op hoog niveau presteerden.

De drie vakjuryprijzen werden uitgereikt aan: 1e Heleen Butijn Nachtclub, 2e Trienke Hoogenberg En altijd komen er schepen, 3e Berry Reijnen Aus ist’s mit der Liebe. De internetprijs ging naar José van Waveren Bref, de Hans Martinusse | Amsterdam publieksprijs naar John Spoel Toch zal ik altijd aan je denken.

Klik op het pijltje om de Grande Finale van het Ouderen Songfestival 2019 terug te zien. 

 
Stuur door
Deel op Facebook
Copyright © 2020 Stichting JAM, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp