Copy
Grande Finale 2019 DeLaMar Theater


Ouderen Songfestival 2020 uitgesteld

29e editie verplaatst naar voorjaar 2021

Maandenlang hoopten we dat het festival volgens planning, in september, gewoon van start kon gaan. Maar corona is voorlopig nog niet overwonnen. Zolang het virus rondwaart en zolang er geen adequaat middel tegen het virus bestaat is het beter de 29e editie van het Ouderen Songfestival uit te stellen. Deze is nu gepland in het voorjaar 2021. Zo gauw de data bekend zijn worden deze op de website bekend gemaakt, www.ouderensongfestival.nl. De inschrijvingen die tot nu toe zijn binnen gekomen schuiven automatisch door.

Ouderen Songfestival 2021 twee edities
30e editie in najaar 2021
In 2021 bestaat het festival 30 jaar. Een mooi jaar om het festival twee maal te laten plaatsvinden. In het najaar zal daarom de 30e editie gehouden worden. Ook de data van deze editie worden zo snel mogelijk via www.ouderensongfestival.nl bekend gemaakt.

Voor beide edities kan ingeschreven worden. Iedereen is vrij om zowel in het voorjaar als in het najaar mee te doen. Hier kunt u zich inschrijven voor de 29e editie, hier voor de 30e.
 
Stichting JAM | Ouderen Songfestival
www.ouderensongfestival.nl | 020 622 01 83 | info@ouderensongfestival.nl

BuitenTour de Chant 2020


Tour de Chant 2020

BuitenTour trekt door Amsterdam

In dit bizarre jaar leek er geen ruimte voor de Tour de Chant. Maar we hebben de situatie aangekeken. We hebben gewacht, op betere tijden, op de versoepeling die na juni van kracht ging, op de ouderencentra die de Covid-19-zorgen even wilden parkeren. En toen vonden we dat de tijd rijp was voor een coronabestendige Tour de Chant, de BuitenTour. Voorzichtig zijn we van start gegaan. Met de richtlijnen van het RIVM als leidraad.

De allereerste BuitenTour was in de Flevopoort, op het terras van het restaurant. Bewoners die niet naar buiten konden, luisterden vanuit hun appartementen op de verschillende verdiepingen. Andere Flevopoortbewoners en -bezoekers zaten op het terras, in de zon, met een drankje en een hapje. Ze luisterden naar de optredens, vielen bij als ze een lied herkenden, applaudisseerden geestdriftig. We voelden ons gesterkt. De Tour was enthousiast ontvangen en de richtlijnen waren goed na te leven, niet in het minst omdat de optredens in de openlucht zijn.

Inmiddels zijn we vele BuitenTours verder. We rekenen op een prachtige nazomer, dus voorlopig trekken we voort. Samen met pianist Kees van Zantwijk, presentatrice Marijon Luitjes, geluidsman Joost van Sambeek en vier (pre)finalisten in telkens wisselende samenstelling. Iedere Tour is uniek!

Een BuitenTour in een Amsterdams ontmoetingscentrum voor ouderen boeken? Stuur een mail naar ouderensong@gmail.com.
 
Stichting JAM | Ouderen Songfestival
www.ouderensongfestival.nl | 020 622 01 83 | info@ouderensongfestival.nl

Finalisten 2019 in beeld


Ouderen Songfestival TV

Finalisten in coronatijd

Tijdens de lock-down, toen zo goed als iedereen aan huis gekluisterd was en er enkel op afstand kon worden gecommuniceerd, zijn de zestien finalisten van 2019 al zoomend geïnterviewd. Het interview en het optreden tijdens de Grande Finale zijn verwerkt in zestien afleveringen. Per aflevering wordt één finalist uitgelicht. De serie is door SALTO TV uitgezonden en kan hier teruggekeken worden.
 
Stichting JAM | Ouderen Songfestival
www.ouderensongfestival.nl | 020 622 01 83 | info@ouderensongfestival.nl

Registratie Grande Finale Ouderen Songfestival 2019
Stuur door
Deel op Facebook
Copyright © 2020 Stichting JAM, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp