Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
 
Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 11 juli 2019
 
image140
 
Nieuwsbrief Bestuursinformatie | Dagelijks Bestuur 11 juli

Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio van dinsdag 11 juli. Onderaan treft u een overzicht met daarin een vooruitblik op en terugkoppeling van de bestuurlijke regionale overleggen van de Vervoerregio.
 
Planstudie KANS: Alternatief 1 ‘Beter Benutten’ voorlopig voorkeursalternatief
Het DB kiest voor alternatief 1 ‘beter benutten’ als voorlopig voorkeursalternatief in de planstudie KANS. Het DB geeft een positief advies aan het college van B&W van de gemeente Amsterdam als coördinerend bevoegd gezag. Het voorlopig voorkeursalternatief wordt definitief vrijgegeven door het college van Amsterdam als bestuurders van alle andere partners akkoord gaan. Partners zijn Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat West-Nederland Noord.
Vaststelling exploitatiesubsidie concessie Amstelland Meerlanden en Zaanstreek over 2016
Het DB heeft de subsidies voor de concessies Zaanstreek en Amstelland Meerlanden 2016 vastgesteld.
Garantstelling financiering strategische activa GVB
Op 13 juni 2019 besloot het DB de garantieovereenkomst(en) voor de financiering van de strategische activa van GVB aan te gaan. Het DB heeft de (waarnemend) secretaris-directeur van de Vervoerregio gemandateerd deze garantstelling technisch en juridisch af te wikkelen zodat de leningen tijdig aangaat. Dit gebeurt binnen de kaders van het besluit van de Raad van 21 mei 2019.
Noodscenario tijdelijk OV bij uitloop zomer TBGN Project Ombouw Amstelveenlijn
Het DB mandateert de adjunct-directeur van de Vervoerregio om, indien nodig, te kunnen besluiten om de tijdelijke buitengebruikname van lijn 5 en 6 te verlengen en buslijn 45 langer in stand te houden. Dit gebeurt alleen wanneer blijkt dat de werkzaamheden van de ombouw Amstelveenlijn niet binnen de geplande zes weken afgerond kunnen worden.
TBGN Entree fase 1a & 1b
Het DB besluit akkoord te gaan met de TBGN voor de spoorinfrastructuur op de kruisingen Prins Hendrikkade – Martelaarsgracht en Prins Hendrikkade – Damrak buiten gebruik te nemen voor een opeenvolgende periode van 24 dagen. De buiten gebruikname op de kruising Prins Hendrikkade – Martelaarsgracht duren van 12 oktober tot en met 21 oktober. De buiten gebruikname op de kruising Prins Hendrikkade – Damrak duren van 21 oktober tot en met 5 november.
TBGN Koningsplein/Singel
Het DB besluit akkoord te gaan met de TBGN voor de spoorinfrastructuur op het traject tussen de Dam en het Leidseplein vanwege spoorvervanging rond het Koningsplein. Het spoor is hiervoor op 2 en 3 september 2019 gestremd. Lijn 11 rijdt op deze dagen niet, lijn 2 en 12 rijden via de Rozengracht en Marnixstraat.
TBGN Overtoomse Sluis
Het DB besluit akkoord te gaan met de TBGN voor de spoorinfrastructuur op de kruising Amstelveenseweg / Overtoom in de periode 2 tot en met 9 augustus buiten gebruik te nemen. Tramlijnen 1 en 11 rijden in deze periode een omleiding in beide richtingen. Er wordt een taxibus ingezet voor de bezoekers van Revalidatiecentreum Raede.
Conclusie haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2 Entree en promotie naar planstudiefase
Het DB heef het project Nieuwe A2 Entree gepromoveerd naar de planstudiefase. Met de nieuwe A2 Entree wordt een nieuwe stadsentree gerealiseerd tussen knooppunt Amstel en Utrechtsebrug. Ook wordt het hoofdwegennet in en rondom knooppunt Amstel verkeerskundig geoptimaliseerd. Dit project nieuwe A2 Entree is een voorwaarde voor de ontwikkeling van circa 1500 woningen in het gebied ten noorden van knooppunt Amstel, onderdeel van koers 2025, Ruimte voor de stad.
Start aanbesteding verkeersveiligheidsprogramma Doortrappen voor fietsende ouderen
De afgelopen jaren is het aantal slachtoffers onder fietsende ouderen (65+) in de regio flink gestegen (SWOV, 2018). De Vervoerregio en de regiogemeenten gaan om deze reden starten met het verkeersveiligheidsprogramma ‘Doortrappen’. Het programma is ontwikkeld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en richt zich op gedragsinterventies bij fietsende ouderen om het aantal ongevallen binnen deze doelgroep te reduceren.
Meer informatie over het bestuurlijk informatiesysteem.
staat op de website. Ga direct naar d
e vergaderkalender.
 
 
 
Regioraad
Vooruitblik


Regioraad 15 oktober 2019
Belangrijke onderwerpen
- Nader te bepalen


naar de vergaderstukken >>
deze vergadering kunt u live online volgen >>


Terugblik


Regioraad 9 juli 2019
Belangrijke onderwerpen
- Concept Programmabegroting 2020 en Investeringsagenda Mobiliteit
- Concessie Amsterdam


naar de vergaderstukken >>

 
 
Regionale overleggen
Vooruitblik

Dagelijks Bestuur 5 september 2019
Belangrijke onderwerpen
- Nader te bepalen


meer informatie over dit overleg >>

Terugblik

Dagelijks Bestuur 13 juni 2019
Belangrijke onderwerpen
- Eerste Bestuursrapportage 2019
- Programmabegroting 2020 en Investeringsagenda Mobiliteit


naar de vergaderstukken >>
meer informatie over dit overleg >>
 
 

Colofon
Vervoerregio Amsterdam
Jodenbreestraat 25

1011 NH Amsterdam
T 020-52 73 700
E info@vervoerregio.nl
W www.vervoerregio.nl  

Toegang tot vergaderstukken
Meer informatie over het raadplegen van vergaderstukken via de website, smartphone of tablet kunt u vinden op de website www.vervoerregio.nl 

 

U bent een relatie van de Vervoerregio Amsterdam.

bpz@wocbuitenveldert.nl Uitschrijven van deze mailing.
Stuur deze email naar een vriend
Update contactgegevens

Contactgegevens:

Vervoerregio Amsterdam
Bezoekadres: Jodenbreestraat 25, Amsterdam
Postbus 626
Amsterdam, 1000 AP
Netherlands

Add us to your address book


Copyright (C) 2019 Vervoerregio Amsterdam All rights reserved.