Copy
Ledenbrief - mei 2022
De Federatie voor Gezondheid is een landelijk netwerk van zo'n 80 publieke en private partijen die gezamenlijk de beweging van nazorg naar voorzorg maken.

Directeurenborrel 19 mei - GEANNULEERD
Wegens gebrek aan aanmeldingen hebben we helaas moeten besluiten de borrel van 19 mei (vandaag) te annuleren. Degenen die zich al aangemeld hadden hebben hiervan inmiddels bericht gekregen. Noteer in ieder geval de volgende bijeenkomst van 22 september in je agenda! We informeren je nog waar deze dan zal plaatsvinden.

Inspiratiebezoek 14 juni - Een nieuwe kijk op de wijk
In de wijk Dichteren te Doetinchem geven oudere wijkbewoners zelf sturing aan hun gezondheid en coproduceren ze die met hun (sociale) omgeving, en scheppen daarmee gunstige condities voor hun eigen ontwikkeling, groei, genezing en incasseringsvermogen. De zorgprofessionals zitten in een ondersteunende, coachende rol. Ze luisteren, stellen vragen, geven handreikingen, ondersteunen waar nodig en ‘gidsen’. Ze verlenen ‘(voor)zorg’. En het werkt. Het heeft er toe geleid dat er een levendige gemeenschap is ontstaan en dat er minder zorgvraag is. 
Op 14 juni a.s. gaat de Federatie voor Gezondheid op inspiratiebezoek om meer te leren over de aanpak in de wijk Dichteren. Het laat immers zien hoe anders kijken, denken en doen van zowel wijkbewoners als professionals in de praktijk concreet handen en voeten krijgt en er een nieuwe kijk op de wijk ontstaat.
We gaan op bezoek bij het wijkcentrum dat de spil vormt in het voorzorg-netwerk. Vervolgens vertellen de professionals wat het betekent voor hun werk en wat ze anders doen. Tot slot zal Maarten van Rixtel (bestuurder Sensire) met ons in gesprek gaan over wat dat betekent op het bestuurlijk vlak.
Ga je 14 juni met ons mee naar de wijk Dichteren om je te laten inspireren? Het programma is van 13.00-16.00 uur. Aanmelden graag vóór 7 juni bij Anke.

23 mei - Webinar 'Ongezond? Eigen schuld! (of toch niet?)'
Inmiddels zijn er al ruim 80 aanmeldingen voor dit webinar  een co-productie van Ideate en X-fit. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Lobbytafel
Vanuit de leden is er behoefte om meer samen op te trekken in de lobby, en daar een regulier overleg van te maken. Daarom hebben we voor de rest van het jaar nog een 4-tal bijeenkomsten van de Lobbytafel vooruit gepland, en wel op 13 juni, 12 september, 24 oktober en 5 december (steeds van 16.00-17.00 uur en online). Voor meer informatie / de agenda van deze meetings verwijzen we naar de Groep Lobby op het channel (zie 'videosessies'). Voor deze meetings kun je je al aanmelden

Federatieraad
Op donderdag 23 juni van 15.00-17.00 uur vindt de Federatieraad plaats; we zijn dan te gast bij ONVZ in Houten. We zullen een dezer dagen al onze leden hiervoor een Outlook-vergaderverzoek sturen. Vergeet niet je aan te melden (door het verzoek te accepteren), zodat we weten op wie we (wel of niet) kunnen rekenen. Vast dank hiervoor!

Netwerkwandelingen
Veel van onze leden geven aan dat ze het in corona-tijd hebben gemist om live samen te komen. En dat geldt ook voor ons. Daarom organiseren we nog een tweetal extra mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. En wel al wandelend. We verzamelen ergens in het midden van het land. Exacte locatie volgt later. De eerste netwerkwandeling vindt plaats op donderdagmiddag 25 augustus van 15.00-17.00 uur. In het najaar plannen we nog een tweede wandeling (de eerder genoemde datum van 3 november gaat niet door). Je kan je voor deze wandelingen aanmelden bij Anke.
 
Nationaal Groeifonds
Met een aantal leden is de afgelopen periode onderzocht of we een aanvraag kunnen indienen bij het Groeifonds. Allereerst is een onepager geformuleerd, waarna met kernpartners een consortium is verkend. Aangezien er (landelijk) meer partijen bezig zijn met de voorbereiding van een aanvraag en er uiteindelijk maar één aanvraag gehonoreerd gaat worden, worden de krachten gebundeld. Met een aantal partijen is een kernteam gevormd dat wordt ingebracht in club van NFU. Over dit proces én het verdere verloop praten we jullie graag persoonlijk bij. We organiseren daarvoor een online meeting op woensdag 15 juni van 16.00-17.00 uur (online). Binnenkort sturen we al onze leden een persoonlijke invite (MS Teams Outlook vergaderverzoek) voor deze meeting en hopen dat jij je ook aanmeldt (door het verzoek te accepteren)!

Initiatiefgroep Preventieakkoord
Thomas Plochg gaat van 1 t/m 3 juni mee met de Preventiereis, dit jaar naar Denemarken. Een terugkoppeling daarvan volgt uiteraard!

Human Capital Agenda
Mede op verzoek van Health~Holland brengen we jullie de transitieagenda Human Capital graag nogmaals onder de aandacht te brengen met het verzoek om deze mede te onderschrijven. Een aantal FvG leden is bezig met de uitwerking van een plan. Heb je interesse, laat ons dit dan weten. Een uiteraard zullen we je op de hoogte houden.

Heb je zelf een activiteit te melden die de beweging van nazorg naar voorzorg verder brengt en waarbij de leden van de FvG een actieve rol kunnen spelen, laat het ons dan weten zodat we deze ook in de Ledenbrief kunnen plaatsen.
 

Agenda

Lobbytafel
13 juni, 12 september, 24 oktober en 5 december - 16.00-17.00 uur (online)

Webinar 'Ongezond? Eigen schuld! (of toch niet?'
23 mei - 16.00-17.00 uur (online)

Inspiratiebezoek Sensire
14 juni - 13.00-16.00 uur

Update  Nationaal Groeifonds
15 juni - 16.00-17.00 uur (online)

Netwerkwandelingen
25 augustus 2022 - 15.00-17.00 uur (locatie volgt)
najaar 2022 - 15.00-17.00 uur (datum/locatie volgt)

DirecteurenOntbijt/-Borrel
22 september - 16.00-17.30 uur (o.v.b. - locatie volgt)
10 november - 08.00-09.30 uur (o.v.b. - JIM)

Federatieraad 
23 juni 2022 - 15.00-17.00 uur (ONVZ)
 
Bestuursvergaderingen (ter informatie)
23 juni 2022
15 september 2022
24 november 2022
 
Website
LinkedIn
Federatie voor Gezondheid

Mail                  secretariaat@federatievoorgezondheid.nl 
Bezoekadres   alleen op afspraak: JIM (Jaarbeurs Innovation Mile), Jaarbeursplein 6 te Utrecht
Telefoon          Algemeen 030 - 30 39 570
                         Thomas    030 - 30 39 571
                         Anke         030 - 30 39 572
                         Nathalie    030 - 30 39 573

Copyright © 2021 Federatie voor Gezondheid. 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van de Federatie voor Gezondheid
Je kunt hier je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven voor de ledenbrief.