Copy
Ledenbrief februari 2023
De Federatie voor Gezondheid is een landelijk netwerk van zo'n 80 publieke en private partijen die gezamenlijk de beweging van nazorg naar voorzorg maken.
De Groeifondsaanvraag: Preventie Promotor
Door het toenemende overgewicht in Nederland gaat onze gezondheid en arbeidsproductiviteit achteruit. Met deze aanvraag zetten we in op een gezonde samenleving door in omgevingen innovatieve systeemveranderingen door te voeren, waarmee niet alleen het overgewicht wordt tegengegaan, maar ook een grote impuls wordt gegeven aan zowel de gezondheid als het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Voor de preventie Promotor is op 3 februari een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds door het Ministerie van VWS namens een groot consortium waarvan de FvG deel uitmaakt. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Eind juni wordt bekend of het Groeifonds de subsidie toekent aan het consortium. Klik hier voor een samenvatting van de Groeifondsaanvraag.
Ambitiedocument 'Zorgcollectieven 2.0 gericht op gezondheid'
Een gezonde en vitale arbeidspopulatie is cruciaal voor de Nederlandse samenleving, maar staat enorm onder druk gezien het hoge ziekteverzuim, het grote verloop en het groeiend aantal werknemers met burn-out. Dit wordt nog eens versterkt door de arbeidsmarkttekorten en de vergrijzing van de beroepsbevolking. Tegen deze achtergrond is de ambitie ontstaan om de bestaande zorgcollectiviteiten door te ontwikkelen naar een 2.0 versie, en zo een hernieuwd vehikel voor een gezondere en vitalere arbeidspopulatie te creëren.  
Werknemers en werkgevers participeren op gelijkwaardige basis in deze beoogde gezondheidscollectieven en nemen het voortouw in het ontwikkelen van zogeheten ‘vitaliteitscontracten’ in de praktijk. Een doe-coalitie van zorgcollectieven, gezondheidsaanbieders, procesbegeleiders en onderzoekers, geïnitieerd door het Verenigd Zorgcollectief en de Federatie voor Gezondheid, gaat de komende drie jaar hiermee aan de slag. Heb je interesse om aan te sluiten, neem dan contact op met Thomas.
Open brief: Voorop voor gelijke gezondheid
Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen. Dit is een van de kernpunten van de open brief aan het kabinet van artsenfederatie KNMG, mede ondertekend door de FvG en ruim zeventig organisaties, waaronder (academische) ziekenhuizen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Sociaal Economische Raad, FNV, de Nederlandse Zorgautoriteit, GGD GHOR Nederland, sportkoepel NOC-NSF en verschillende ouderen- en jongerenbonden. De brief is aangeboden aan minister Schouten van Armoedebeleid en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid. Lees meer
Kosten-baten berekening gezonde leefstijl - online bijeenkomst 7 maart
Wat levert een gezonde leefstijl nu eigenlijk op? En wat zijn de kosten? Deze vraag stelde één van onze leden, Vitaal en Fitter Nederland, aan het RIVM. De achtergrond is dat er enerzijds vele studies aan dit onderwerp gewijd zijn, maar anderzijds er geen zicht is op het financiële resultaat als de (Nederlandse) bevolking op grote schaal een gedragsverandering doormaakt richting een gezonde leefstijl. Het RIVM reageerde positief en vroeg of deze vraag vanuit een bredere coalitie gesteld zou kunnen worden. Dit is precies de reden dat we onder de brede vlag van de Federatie voor Gezondheid deze vraag gezamenlijk aan het RIVM willen stellen.
 
Indien jij vanuit jouw organisatie die vraag wilt bekrachtigen en/of de achtergronden van dit initiatief wilt weten, nodigen wij jou graag uit voor de online bijeenkomst op dinsdag 7 maart om 14.00 uur. Mocht je zelf verhinderd zijn, laat je dan afvaardigen door een collega.
Stuur svp een mailtje naar Anke zodat ze jou of je collega het MS Teams Outlook verzoek kan toesturen.
Symposium 15-3 (14.30-17.30 uur): Naar een gezonde data-economie
Wil je meedenken over een systeem, waarin burgers vertrouwen hebben, eigenaarschap over hun gezondheidsdata behouden, waardevolle digitale gezondheidsdiensten kunnen afnemen en bovendien gestimuleerd en gesteund worden om gezonder en vitaler door het leven te gaan? Meld je dan aan voor het symposium “Naar een gezonde data-economie” op 15 maart a.s.
Tijdens het symposium bespreken we onder meer de (markt-) condities voor de ontwikkeling van alternatieve, op gezondheid gebaseerde verdienmodellen in dit kader. Onder leiding van onze voorzitter Lea Bouwmeester zoeken we natuurlijk de dialoog: welke ideeën, zorgen en suggesties leven bij jou? Deel ze vooral met ons! Voor aanmelding graag een mailtje naar Anke.
Update Initiatiefgroep Preventieakkoord
De afgelopen jaren is de initiatiefgroep Preventieakkoord zeer succesvol geweest in het politiek agenderen van preventie. Initiatiefnemers SER, GGD GHOR Nederland en FvG zijn er in geslaagd om een groep maatschappelijke organisaties samen te laten optrekken en een veel steviger preventiebeleid te bepleiten. Het nationale preventieakkoord, maar ook diverse onderdelen van het GALA en IZA zijn door de initiatiefgroep bepleit. Maandag 3 februari jl. hebben we die successen gevierd. Vervolgens hebben wij vooruit gekeken en met elkaar de dialoog gevoerd over hoe nu verder. Met de wisseling van de wacht bij SER, GGD GHOR Nederland en FvG zijn er nieuwe bestuurders aangetreden. En met de komst van de eerder genoemde akkoorden was het ook zinvol om de vraag te stellen of een initiatiefgroep 2.0 toegevoegde waarde heeft. Deze vraag werd duidelijk positief beantwoord. De huidige leden van de Initiatiefgroep zien duidelijk toegevoegde waarde om door te gaan en preventie breed in de samenleving te blijven bepleiten. In de dialoog zijn diverse doelen, thema’s en randvoorwaarden benoemd. De komende maanden worden deze ideeën verder uitgewerkt. We houden je op de hoogte van de voortgang.
Nierstichting organiseert Coast to Coast Challenge
De Nierstichting lanceert een nieuw evenement: de Coast to Coast Challenge. Zaterdag 1 juli, 24 uur, 500 km fietsen van het Groningse Zoutkamp naar het Zeeuwse Zoutelande. Doe mee, vorm een team met sportieve collega's en vrienden en ga samen met je team de ultieme uitdaging aan in estafettevorm!
Voor meer informatie en inschrijven
klik hier.
Reminder: Vacature Kascommissie
Na het vertrek van Daniëlle Berndsen (naar ouderenzorgorganisatie Kairos) is er een vacature ontstaan in de Kascommissie. Deze bestaat uit twee personen die de jaarrekening controleren op basis van een heldere checklist. Je ontvangt de stukken tijdig, waarna eenmaal een online meeting volgt. Voor meer informatie kunnen we je in contact brengen met het huidige lid van de Kascommissie of met de penningmeester. 
We nodigen leden van harte uit zich hiervoor kandidaat te stellen.
Reacties graag vóór 31 maart naar Anke.
Lobbytafel 7 maart a.s.
Binnen de werk-coalitie Lobby wordt door aangesloten leden van de Federatie gewerkt aan acties die gezamenlijk worden opgepakt om de beweging van nazorg naar voorzorg sneller van de grond te krijgen. Preventie staat inmiddels op de agenda, maar binnen de groep is behoefte aan doorpakken. Van praten over, naar daadwerkelijke systeemwijzigingen en ander beleid. Met elkaar bundelen wij krachten, kennis en netwerken om meer impact te hebben en grijpen momenten aan om een gezamenlijk geluid te laten horen. Manon van Splunter, voorzitter van Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, trekt het komende half jaar de kar van de lobbytafel.
Op dinsdag 7 maart staat de eerstvolgende lobbytafel gepland (online, van 16.00-17.00 uur). 

Eén geluid richting de verkiezingen van 15 maart
Eén van de momenten waarop we als Federatie een gezamenlijk geluid kunnen laten horen is 15 maart, de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Geïnspireerd door de behoefte vanuit provincie Brabant aan een gezondheidssignaal, afgegeven door de Federatie, wordt in de lobbytafel van 7 maart besproken hoe wij de verkiezingen kunnen gebruiken om brede gezondheid, health in all policies, op de agenda’s te krijgen of te houden van provincies. Gezondheidsafwegingen krijgen op provinciaal niveau vaak niet de prioriteit die het verdient. Daarnaast spreken wij 7 maart over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de reactie die vanuit de Federatie voor Gezondheid en de leden zal worden gegeven hierop.

Wil je aansluiten bij de lobbytafel van 7 maart,  stuur Anke dan even een mailtje om de vergaderlink te ontvangen. Wil je lid worden van de groep Lobby op 1sociaaldomein, meld je dan hier aan.
EUPHA-lidmaatschap.Ter informatie. De FvG  is lid van de European Public Health Association (EUPHA). Daarom mogen wij één contactpersoon per lidorganisatie aanmelden om ook lid te worden van EUPHA. Daarmee kan je gebruik maken van alle voordelen van het lidmaatschap zoals korting op hun congressen. Jaarlijks sturen we EUPHA een update van onze ledenlijst (met namen contactpersonen incl. hun mailadres). EUPHA stuurt je vervolgens een mail met meer informatie en aanmeldmogelijkheden voor hun vereniging. Het kan dus zijn dat je afgelopen tijd een mail hebt ontvangen van EUPHA op basis van je lidmaatschap van de FvG.
Dit najaar vindt de European Public Health Conference plaats in Dublin van 8 t/m 11 november. Tot 1 mei kunnen abstracts worden ingediend voor workshops en presentaties. De FvG staat open voor jouw ideeën om een gezamenlijk FvG-geluid te laten horen. Als je een idee hebt, neem dan contact op met Nathalie de Sousa. Zij zal dan met jou kijken en meedenken wat er mogelijk is.
Agenda

Lobbytafel
7 maart- 16.00-17.00 uur (online)

Bijeenkomst Kosten-baten berekening
7 maart - 14.00-15.00 uur (online)

Bijeenkomst Gezonde Dataeconomie
15 maart 2023 - 14.30-17.30 uur - Auditorium TNO, Universiteit Utrecht - Princetonlaan

Federatieraad in 2023
De datum van 29 juni 2023 wordt gewijzigd! - info volgt

Bestuursvergaderingen 2023 (ter informatie)
23 maart, 16 mei, 21 september, 23 november

 
Website
LinkedIn
Federatie voor Gezondheid

Mail                  a.peters@federatievoorgezondheid.nl 
Bezoekadres   alleen op afspraak: JIM (Jaarbeurs Innovation Mile), Jaarbeursplein 6 te Utrecht
Telefoon          Algemeen 030 - 30 39 570
                         Thomas    030 - 30 39 571
                         Anke         030 - 30 39 572
                         Nathalie    030 - 30 39 573

Copyright © 2023 Federatie voor Gezondheid. 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van de Federatie voor Gezondheid of hebt aangegeven interesse te hebben in onze activiteiten.
Je kunt hier je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven voor de ledenbrief.