Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Externe nieuwsbrief
september 2020
Header
Nieuws
Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Landelijk klinkt de oproep ''Let een beetje op elkaar'' in deze tijd van het coronavirus. Saamhorigheid en zorgzaamheid zijn niet alleen wenselijk en noodzakelijk in situaties van crisis. Voor (zorg)vragen en behoeften van bewoners zijn sterke wijknetwerken van levensbelang. Het project ‘Een sterk wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs SAMEN!’ heeft geresulteerd in een online toolbox. Burgers en professionals krijgen handvatten aangereikt voor het opbouwen, inrichten én bestendigen van een sterk wijknetwerk.
 
Lees meer


IC-triage tijdens een crisis: wat zijn rechtvaardige keuzes?
 
Dr. Gert Olthuis en dr. Anke Oerlemans van IQ healthcare hebben een subsidie ontvangen vanuit het ZonMw-Covid-programma voor hun project ‘IC-triage tijdens een crisis: leren van het toepassen van medische en niet-medische criteria op patiëntcasuïstiek’. Het project van 20 maanden zal in oktober 2020 starten en wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. zorgverleners uit het Radboudumc, Bernhoven Ziekenhuis, Isala Klinieken en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 
Lees meer


Subsidie voor richtlijnzorg voor mensen met etalagebenen

ZonMw heeft een consortium van KNGF, VvOCM, Chronisch ZorgNet, Harteraad, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboudumc een grote subsidie toegekend voor de ontwikkeling en toepassing van een beslisondersteunend richtlijnsysteem voor de behandeling van mensen met Claudicatio Intermittens.

Lees meer  

Patiënten en fysiotherapeuten gebaat bij vergelijken van resultaten om kwaliteit van zorg te verbeteren

Om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor patiënten met COPD hebben onderzoekers van IQ healthcare de uitkomsten van 5.000 behandelde patiënten met COPD met elkaar vergeleken. Ook zijn de resultaten van de behandeling van 72.000 patiënten met lage rugpijn vergeleken. De ontwikkelde sets indicatoren vormen een primeur in de fysiotherapie.

Lees meer
Divider
Publicaties
Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg
 
Er is een nieuwe editie van het boek Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg verschenen. Het boek is nu ook nadrukkelijk voor verpleegkundigen geschikt gemaakt. In opleidingen in de gezondheidszorg wordt in toenemende mate aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering en het voorkomen van onveiligheid in patiëntenzorg. In dit boek wordt verhelderd wat kwaliteit van zorg is en wat voorwaarden zijn voor kwaliteitsverbetering. De verschillende dimensies als professionele, organisatorische en patiëntgerichte kwaliteit worden besproken, evenals het onderzoek naar kwaliteitsverbetering en de implementatie in de praktijk.
 
Lees meer
 

Suboptimale cardio-oncologische zorg en aanzienlijke verschillen tussen ziekenhuizen

In deze studie is de cardiologische zorg in borstkankerpatiënten in kaart gebracht en is bekeken of er verschillen tussen ziekenhuizen zijn. De resultaten laten zien dat borstkankerpatiënten die een cardiotoxische behandeling ontvangen, vaak geen adequate cardiologische monitoring krijgen. Daarnaast is gebleken dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen type ziekenhuizen en individuele ziekenhuizen in de mate waarin cardiologische monitoring wordt uitgevoerd. 

Lees meer

De-implementatiestrategieën voor onnodig verpleegkundig handelen, een systematische review
 
De ontwikkeling van richtlijnen voor verpleegkundigen is een actueel onderwerp en aandacht voor zowel implementatie als de-implementatie is daarmee noodzakelijk: we weten immers dat dit niet vanzelf gaat. Het doel van deze systematische review was het identificeren van effectieve strategieën voor de-implementatie van onnodig verpleegkundig handelen. Twintig van de zevenentwintig geïncludeerde studies betrof de de-implementatie van vrijheidsbeperkende maatregelen. Veertien studies lieten een reductie van het gebruik zien, dertien studies hadden een educatieve component. De gebruikte strategieën zijn echter te beperkt beschreven om conclusies te kunnen trekken.
 
Lees meer

TGE
 
Het tweede nummer van 2020 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. In dit themanummer, getiteld ‘Ethiekondersteuning-zorgethische perspectieven’ aandacht voor zorgethisch reflecteren in de Nederlandse zorgpraktijk. Naast deze thema-artikelen gaat dit nummer ook in op de actuele situatie met betrekking tot COVID-19, met enkele artikelen over ethisch verantwoorde zorg in tijden van corona en ethische aspecten van medische triage.
 
Lees meer

 

Divider
Onderwijs
Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (IKO)

Kwalitatief onderzoek is aangewezen als het gaat om ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid.
De eerstvolgende cursusdata 5 en 6 oktober zijn reeds volgeboekt. Volgende data zijn: 11 en 12 januari 2021.
 
Lees meer

Opleiding Ethiek in de Zorgsector
Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen. De 28e editie van deze opleiding start op 12 januari 2021.

Lees meer

NFU master Kwaliteit en Veiligheid

In januari 2021 start de 4e editie van de master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg. In deze master worden zorgprofessionals interprofessioneel opgeleid tot initiatiefnemers en leiders in de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Als learning community verbindt de NFU cursisten en alumni aan topdocenten, experts en leiders in de zorg. Zo wordt de kennis, kunde en ervaring die in Nederland beschikbaar is optimaal benut.
 
Lees meer
Divider
Promotie
Promotie Yvonne de Man

Op 22 oktober om 15.30 u a.s. verdedigt Yvonne de Man MSc haar proefschrift ‘Medical practice variation. Exploring patterns in care use of chronically ill patients in the Netherlands’ in de Aula van de Radboud Universiteit. Haar promotoren zijn prof. dr. Patrick Jeurissen en prof. dr. Gert Westert. Copromotoren zijn dr. Femke Atsma en dr. Stef Groenewoud (allen IQ healthcare).

Lees meer
Divider
In de media
Zorgvisie.nl, 1 september 2020
EY: -9,5 % rendement denkbaar in 2021
Zorgaanbieders kunnen door de coronacrisis in 2020 veelal niet voldoen aan hun financiële afspraken met banken. Wel beschikken ze over voldoende solvabiliteit om een mogelijk negatief rendement op te vangen.
 
Follow the money, 4 augustus 2020
Ondernemerschap in de zorg
Follow the money besteedt in dit artikel aandacht aan de particuliere verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het onderzoek van Florien Kruse, promovenda bij IQ healthcare, naar ondernemerschap in de zorg. Haar studie analyseert de factoren achter de groei van particuliere verpleeghuizen in Nederland.
 
Zorgvisie.nl, 30 juli 2020
Stank voor dank voor Bernhoven
Reactie op twee studies naar de verbeterprogramma’s in Bernhoven en in het Beatrixziekenhuis: het achtergronddocument van het Centraal Planbureau en een rapport van IQ healthcare. Conclusie: grondig uitgevoerd, wel drie zwakke punten.
 
Zorgvisie.nl, 28 juli 2020
‘Elimineren productieprikkel lukt alleen met specialisten in the lead’
Alleen met een leidende rol voor specialisten om te bepalen wat kwalitatief goede zorg is, lukt het de productieprikkel te elimineren. Dat zegt Patrick Jeurissen, hoogleraar betaalbaarheid zorg van IQ healthcare, die de aanpak van het ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis onderzocht.
 
ICT&health, 24 juni 2020
COVID-19 patiënten revalideren thuis met VR-revalidatie
Revaliderende COVID-19 patiënten kunnen nu gebruikmaken van COVID Virtual Revalidation: dit programma biedt diverse VR-toepassingen voor zowel de fysieke als mentale revalidatie van (post-IC) COVID-19 patiënten. De resultaten van het programma worden onderzocht door professor Harry van Goor van de afdeling heelkunde en dr. Bart Staal van IQ healthcare, beiden Radboudumc.
Divider
Agenda
5 en 6 oktober
Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg
De data 5 en 6 oktober zijn reeds volgeboekt, er zijn nieuwe data beschikbaar.

22 oktober
15.30 uur Promotie Yvonne de Man

12 januari 2021
Start Ethiek in de Zorgsector 2021

Januari 2021
Start NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg

 
Divider
Divider
© IQ healthcare Postbus 9101 Nijmegen, 6500 HB Netherlands
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp