Copy
View this email in your browser

Husk nye satser pr. 1. marts 2021

Satserne i bl.a. Butiksoverenskomsten stiger pr. 1. marts 2021. Ændringerne vedrører primært lønsatser, forskudttidstillæg og bidrag til Fritvalgs Lønkonto.

Regulering af minimallønnen
I henhold til Butiksoverenskomstens aflønningsregler stiger minimallønnen og det er derfor vigtigt at få reguleret lønnen for medarbejdere - der er aflønnet med Butiksoverenskomstens minimallønssats, med virkning fra den 1. marts 2021.

Hvis medarbejderen får en højere løn end minimallønnen med tillæg af et eventuelt anciennitetstillæg, er der ikke pligt til at regulere lønnen som følge af satsstigningen i minimallønnen, idet stigningen i så fald kan modregnes.

Hvis en medarbejder er aflønnet med Butiksoverenskomstens minimallønssats, og der ikke foretages en regulering i henhold til overenskomsten, kan det udgøre et overenskomstbrud, der kan udløse krav om efterbetaling og bod.

De nye minimallønssatser udgør pr. 1. marts 2021:
Faglært  21.289,00 kr. pr. md.
Ufaglært  19.789,00 kr. pr. md.
Unge under 18 år  11.255,00 kr. pr. md.

Forskudttidstillæg
Til medarbejdere, der arbejder på bestemte tidspunkter af døgnet og i ugen, skal der ydes et forskudttidstillæg. Tillægget stiger også med virkning fra og med den 1. marts 2021.

Forskudttidstillægget udgør pr. 1. marts 2021:
Hverdage 18.00-23.00    27,30 kr. pr. time
Hverdage 23.00-06.00    36,65 kr. pr. time
Lørdage 15.00-24.00      48,05 kr. pr. time
Søn- og helligdage 00.00-24.00    53,45 kr. pr. time

Forskudttidstillægget betales for timer, der ligger indenfor den normale effektive arbejdstid på 37 timer. Tillægget ydes ikke ved overarbejde og fridage.

For visse grupper af medarbejdere udgør tillægget dog kun det halve af ovennævnte satser. Det gælder bl.a. for unge under 18 år.

Fritvalgs Lønkonto
Den enkelte medarbejder har ret til en Fritvalgs Lønkonto, som medarbejderen kan anvende i forbindelse med f.eks. ferie eller fridage eller som et ekstra pensionsbidrag m.v.

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen udgør pr. 1. marts 2021 6,0 pct. af den ferieberettigede løn.

Medarbejdere har som udgangspunkt ret til at få udbetaling fra Fritvalgs Lønkontoen op til to gange årligt. Medarbejderen skal give besked senest den 10. i den måned, hvor udbetalingen skal ske. Under visse betingelser er der mulighed for, at bidraget kan udbetales løbende sammen med lønnen. Læs mere herom i overenskomsten.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Hotline på tlf. 3374 6400.

Kursus: Butiksoverenskomsten

Kurset henvender sig både til dig, som ønsker at blive opdateret på seneste nyt indenfor overenskomstens område, og til dig der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler.
 
Dato: 5. maj 2021 kl. 12.30 - 16.30
Sted: Børsen, København K 

Læs mere og tilmeld dig her

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp