Copy
Nieuwsbrief datum: 25 maart 2021
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

CITO toetsen
Alle citotoetsen zijn voorbij en we kunnen echt terugkijken op een goede toetsperiode. We bekijken en analyseren de toetsen per jaargroep. Vanaf groep 3 kijken we naar rekenen, spelling en technisch lezen. Voor groep 4 t/m 8 komt daar nog begrijpend lezen bij. Dat maakt bij elkaar dat we 23 toets scores analyseren (en voor onszelf splitsen we dat dan ook nog per groep uit om te kijken hoe de totaalscore is opgebouwd).

Voorbeeld:
voor groep 6 hebben we een gezamenlijke groepsscore die we analyseren. Maar die toets score is opgebouwd uit scores van 3 verschillende groepen 6; groep 5/6 Toereppel, groep 6/7 Toereppel en groep 5/6 Spaans Leger. Ook die aparte scores splitsen we uit om te kijken hoe de totaal score opgebouwd is. Die scores leggen we naast het landelijk gemiddelde. Nu is het landelijk gemiddelde gebaseerd op de scores van voorgaande jaren en de afgelopen periode is natuurlijk heel anders geweest. Voor iedereen was het dus spannend hoe de resultaten zouden zijn na de thuiswerkperiode.

We zijn echt blij met het resultaat; we hebben voor meer dan 80% boven de landelijke norm gescoord en dat ondanks de andere manier van lesgeven de afgelopen periode. Bij de groepen waar dat (net) niet gelukt is gaan we kijken wat we moeten inzetten om de ontwikkeling een extra impuls te geven. We zijn trots op alle ouders, kinderen en leerkrachten die er met elkaar voor gezorgd hebben dat de ontwikkeling gewoon doorgegaan is.
Grote rekendag
Wellicht heeft u het in de krant gelezen (NHD), in ieder geval heeft u via Parro al berichtjes en foto’s gehad van de eigen groep. Hier  nog een overzichtje over hoe er door de hele school gerekend is. Ook op onze facebook pagina’s kunt u hier berichten over lezen. Leuk om eens een kijkje te nemen.
 
Er werd woensdag 24 maart door de hele school gerekend! In de bovenbouw puzzelden de leerlingen met letters, om het thema van dit jaar te achterhalen;

Rekenreis 2021.
In de groepen 1/2 gingen de leerlingen op rekenreis met de bus. Ze zijn door allerlei verschillende landen gekomen; van België, tot Frankrijk, tot Egypte en zelfs Australië! In Egypte werden mooie piramides gebouwd .
Groep 3/4 ging op Rekenreis met Ieke en Pol. Met de trein kwamen ze langs verschillende stations, daar werden allerlei rekenraadsels opgelost .
Groep 5/6 ging op Rekenreis met Fadoua en Max. Met een kaart hebben de kinderen een reis afgelegd, waarbij ze allerlei rekenraadsels moesten oplossen.
Groep 7/8 deed mee aan de speurtocht die Emile voor Camilla heeft uitgezet. Tijdens de speurtocht hebben de kinderen kennisgemaakt met wiskunde in reisinformatie.
Koningsdag
Het duurt nog even maar toch alvast een berichtje.
27 april is het Koningsdag en traditioneel vieren we dat in Enkhuizen met alle basisscholen met een Konings-
ontbijt en daarna een gezamenlijke sportdag. Dat is nu uiteraard niet mogelijk.
 
Het ontbijt is wel geregeld en wordt (corona-proof) met elkaar op school gegeten. De sportdag kan nu niet doorgaan. Wel gaat Sportservice voor elke school apart een sportdag organiseren. Daar zijn dan natuurlijk verschillende dagen voor nodig. Dat lukt niet allemaal rondom de Koningsspelen. Wanneer dat precies gaat gebeuren horen we nog, waarschijnlijk in juni.
IEP; ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (eindtoets groep 8)
Het duurt nog even maar op dinsdag 20 en woensdag 21 april is de IEP toets op school (in de afkorting is ICE het bureau dat de toets verzorgt, voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de site https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets/)

Deze toets wordt afgenomen door de leerkrachten zelf. Op Spaans Leger wordt groep 7 op dinsdag opgevangen door juf Caroline en groep 6/7 op woensdag door juf Anne. Op de Toereppel zal op beide dagen Esther Tigchelaar extra in de groep zijn om de toets af te nemen. Alle kinderen komen dus deze 2 dagen gewoon naar school. We ruilen die dagen het lokaal van groep 8 met groepen in de school om een zo rustig mogelijke omgeving voor de kinderen te organiseren.

De toets is opbouwend in moeilijkheid. Sommige kinderen zullen in het begin alles goed kunnen maken maar op een gegeven moment afhaken en dat is niet erg. Dat vertellen we de kinderen ook. De uitslag van de toets kan nooit zorgen voor een bijstelling van het advies naar een lagere vorm van onderwijs. Deze toets is een momentopname en het kan zijn dat de toets niet hetzelfde beeld geeft als het beeld dat wij in alle schooljaren van een kind opgebouwd hebben. In uitzonderlijke gevallen (want ook hier geldt weer dat het een momentopname is) kan de uitslag wel zorgen voor een advies wat hoger uitvalt, dat gebeurt zelden en alleen in geval waar er al twijfel was. Het zou natuurlijk raar zijn als een advies wat gebaseerd is op basis van de ontwikkeling van vele jaren door 1 momentopname “zomaar” verandert.
Schoolreisje
U heeft gezien dat de facturen voor de vrijwillige bijdrage, het schoolreisje en kamp via ClubCollect zijn verstuurd. Deze bedragen koppelen we aan elkaar in één factuur aangezien er kosten worden gevraagd voor de facturen die wij uitzetten en dit dus voordeliger is.

Het is natuurlijk niet zeker of we dit schooljaar een schoolreisje kunnen organiseren gezien de Corona maatregelen. Als het echter wel mogelijk is gaat de OR er alles aan doen om dit alsnog te bewerkstelligen. Of dat dan dit schooljaar nog wordt hangt af van beschikbaarheid etc. En anders wordt het net als dit schooljaar in het begin van het volgende schooljaar. 

Eerder hebben we via de nieuwsbrief al laten weten dat wanneer het schoolreisje dit jaar niet door kan gaan en het verschuift naar volgend schooljaar, de bijdrage hiervoor ook verschuift naar volgend schooljaar. Dit gaan we dan niet nogmaals innen. 

Wat betreft het kamp voor groep 8 gaan we alles op alles zetten om deze door te laten gaan al is het wellicht net als vorig schooljaar een alternatief kamp. Zodra wij hier meer over weten hoort u dat direct.
Vreedzame School
Op het Mozaïek vinden wij een veilige omgeving voor onze kinderen heel belangrijk. Om een goede sfeer op school te krijgen en te houden is het nodig dat kinderen voldoende sociale vaardigheden aangereikt krijgen. Die vaardigheden bieden we aan via de methode van de Vreedzame School. Deze methode omvat een compleet programma met lessen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
 
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, open te staan voor verschillen tussen mensen en constructief conflicten op te lossen.

De methode wil kinderen ook leren op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. Het programma wil kinderen niet alleen de eerdergenoemde sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in school creëren, waar een opvoedende en gedrag regulerende werking van uitgaat. 

LOCATIE SPAANS LEGER

Cohorten binnen de school; hoe is het geregeld bij een besmetting
De situatie op het Spaans Leger is natuurlijk bijzonder qua groepsindeling en vraagt misschien om duidelijkheid over de procedure bij een eventuele besmetting.

Op het Spaans Leger zitten ’s middags de groepen bij elkaar zoals u weet. Groep 1/2 is een cohort (bubbel) op zichzelf. Groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 zijn ook “bubbels”. Nu is het zo dat in de middag groep 5/6 natuurlijk opgesplitst wordt. En dan hoort groep 6 dus bij de bubbel van groep 7/8 en groep 5 bij de bubbel van groep 3/4.

Hoe zit dat nu bij een besmetting. We doen dit even aan de hand van een voorbeeld:
Als er een besmetting in groep 7 is, dan hoort groep 6/7/8 tot die cohort en gaat die groep dus in quarantaine. Groep 6 zit wel bij groep 5 in de klas maar groep 5 is niet direct in contact geweest met de besmette persoon uit groep 7. Dat heet dan een contact “categorie 3”. Groep 3/4/5 mogen in dit geval dus gewoon naar school blijven komen.

Deze situatie is nu niet aan de hand maar dan is het duidelijk hoe het werkt mocht het (en we hopen het niet) wel voorkomen.
Pasen 1 april
Zoals altijd vieren we op Spaans Leger Pasen door (naast de vieringen in de klas en het zoeken van eieren) met elkaar te picknicken.

Groep 8 heeft dan de verantwoordelijkheid over het groepje en zo zorgen we voor elkaar en delen we met elkaar wat er in de picknickmand zit. Dit jaar doen we dat (i.v.m. de cohorten) een beetje anders. Groep 1/2 eet met elkaar (met juf Roos en juf Bo, onze stagiaire die toch al in die groep is), de groepen 3,4,5 eten met elkaar en de groepen 6,7,8 eten met elkaar. Die dag  hoeven de kinderen dus geen lunch mee naar school te nemen. Daar zorgt de ouderraad voor (uiteraard volgens de voorschriften die gelden).

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

De Vakantiespelen
De Vakantiespelen komen er weer aan. Elk jaar een feest voor alle kinderen uit West-Friesland en omstreken. Wij hopen dat we dit jaar met een aangepast programma in de zomer op een veilige manier de Vakantiespelen kunnen organiseren. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze met de bus naar het bos om daar te spelen. Er worden hutten gebouwd van zelf gesprokkeld hout, stokbroden gebakken boven een echt vuur, er wordt gezwommen in het IJsselmeer en heel veel andere spellen gespeeld in het bos. Dit alles mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
 
Aanmelden voor de Vakantiespelen gaat eenvoudig via www.stichtingvakantiespelen.nl

Wanneer zijn de Vakantiespelen?
De Vakantiespelen worden dit jaar gehouden in de volgende weken:
Week 29: 19 t/m 23 juli
Week 30: 26 t/m 30 juli
Week 31: 2 t/m 6 augustus
Week 32: 9 t/m 13 augustus

De deelnameplaatsen zijn over deze vier weken verdeeld. Kinderen die bij elkaar in de klas zitten komen daardoor bij ons ook in dezelfde groep terecht, samen met andere leeftijdsgenootjes. Het is ook mogelijk zelf een week te kiezen, vriendjes en vriendinnetjes maken ze altijd in het bos!
 
meer informatie en aanmelden www.stichtingvakantiespelen.nl

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808