Copy
Nieuwsbrief datum: 11 maart 2021
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Continurooster dit schooljaar
Wij blijven in ieder geval tot de meivakantie het continurooster vasthouden, dit uiteraard onder voorbehoud van aanpassingen vanuit de regering. Tot op heden vangen we kinderen op van 14.15 - 15.15 uur in de eigen groep bij de leerkracht. Dit houdt in dat de leerkrachten in sommige gevallen de afgelopen periode van 8.15 - 15.15 uur zonder pauze hebben gewerkt. Dit vraagt het nodige van de leerkrachten en daarom hebben we besloten om vanaf a.s. maandag 15 maart de kinderen die van 14.15 - 15.15 uur op school worden opgevangen samen te voegen. Dit gebeurt namelijk ook op de BSO na 15.15 uur. Op locatie Toereppel worden zij opgevangen door juf Astrid en juf Sanne in de lerarenkamer. Op locatie Spaans Leger gaat het om een enkel kind. Zij verblijven wel in de klas bij een leerkracht.
Team ontwikkelingsmiddag
Op 16 maart 2021 hebben wij een teamontwikkelingsmiddag, deze teamontwikkelingsmiddagen hebben wij zo’n vijf keer per jaar en draaien dan een continurooster waarbij we geen opvang bieden. Dit is in het verleden al vaker gebeurd. Op 16 maart bieden we geen opvang van 14.15 - 15.15 uur aangezien alle medewerkers aanwezig zijn bij de team ontwikkelmiddag.

 
Op 24 maart doen wij mee aan de Grote Rekendag!
Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

Een groot deel van deze dag worden de kinderen in alle groepen uitgedaagd om met rekenen bezig te zijn en niet sommetjes op een werkblad of op Snappet maar echt doen en ontdekken. Met elkaar rekenproblemen oplossen. Uiteraard delen we via Parro de nodige foto’s van deze dag.
Baby nieuws!
Juf Kim is inmiddels 27 weken zwanger, een aantal ouders hadden dit al gezien of gehoord maar het was nog niet bij iedereen bekend. Vanaf de meivakantie gaat zij met zwangerschapsverlof en zal juf Esther Tigchelaar waarnemend directeur zijn tot ongeveer de herfstvakantie. Uiteraard wordt juf Esther ondersteund door juf Yvette Lakeman, zij zullen beiden een dag extra gaan werken.
ClubCollect
Inmiddels zijn de facturen voor de zwembus via ClubCollect verstuurd en al veel ouders hebben deze betaald. Mocht u dit nog niet hebben gedaan vragen wij u om dit alsnog te doen. Mocht u geen bericht hebben gehad, kijk dan even de spambox of op het e-mailadres van uw partner. Uiteraard is de factuur enkel voor de zwemlessen die hebben plaatsgevonden.

De komende twee weken zullen ook de facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage/schoolreisje/kamp en van het overblijf via ClubCollect worden verstuurd. Wat betreft het overblijven is alleen een factuur opgemaakt voor de periode waarin dit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  

Op weg naar Pasen
Overal in de winkels liggen volop spulletjes en lekkers voor de komende Paasdagen. Paaseitjes, paashazen, paaskippen enzovoort. Leuk om je huis gezellig mee te maken. Maar het bereid je niet voor op de Christelijke betekenis van Pasen.

Op 1 maart begon dit jaar de 40 dagentijd. 40 dagen van voorbereiding naar Pasen toe. Van oorsprong is de 40 dagentijd een vastentijd. Maar ook nu nog kan deze tijd een tijd zijn van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen.

Hoe vieren we deze 40 dagen tijd op school?
Elke klas heeft voeten ingekleurd. Elke dag komt er een voetje bij op het grote prikbord in de aula. Ook staan er paastakken in de aula die de kinderen hebben versierd. Als er 40 voetjes opgeplakt zijn, is het donderdag 1 april. Op die dag vieren we met de kinderen het Paasfeest in de eigen groep. Het thema van deze vieringen is “Het wordt licht.” Het paasverhaal wordt verteld, we zingen liedjes die bij het thema passen voor iedereen is er iets lekkers.
 
Rek je uit, maak geluid
want een nieuwe dag begint.
Kijk omhoog en om je heen
want je bent hier niet alleen.
God geeft jou een nieuwe dag
die je goed beginnen mag.
Complimenten van het bestuur
Eens in de paar weken hebben alle directeuren van Kopwerk Centraal Directeuren Overleg. Dat overleg stond woensdag 10 maart op de agenda en de stichtingsdirecteur begon met het geven van een compliment aan alle Kopwerkscholen over het draaiende houden van de organisatie. Hij zei daarbij dat dat compliment gaat naar alle betrokkenen. We hebben binnen Kopwerk veel meedenkende, flexibele collega’s en ouders (vaak via de MR) die met elkaar ervoor zorgen dat ook in coronatijd de organisatie gewoon doordraaide en de ontwikkeling van kinderen ook verder ging. Thuisonderwijs was overal heel goed op de rit en sommige collega’s deden echt een paar stappen harder om gaten op verschillende scholen te vullen waar dat nodig was. Ook ouders hebben uiteraard een flink aantal stappen harder moeten doen.  Dus bij deze, voor iedereen, een compliment van het bestuur!
Kent u nog ouders met peuters?
Volgende week dinsdag en donderdag staan er online bijeenkomsten gepland voor ouders die wellicht hun kind naar onze school willen doen. Het is voor ouders lastig om zomaar even de school binnen te lopen en op deze manier proberen we toch onze school te laten zien. In deze online bijeenkomst geven we informatie over onze school en kunnen ouders uiteraard vragen stellen. Aan het einde van de bijeenkomst kijken we of we individuele afspraken met ouders kunnen maken voor een rondleiding. Mocht u ouders kennen met peuters die het lastig vinden om in deze tijd een keuze te maken dan kunt u dit bericht misschien met ze delen.
 

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808