Copy
Nieuwsbrief datum: 26 november 2020
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Schoolontwikkelingsbijeenkomst 24 november 2020
We houden u via de nieuwsbrief graag op de hoogte van wat wij op school allemaal doen (ook zonder dat u het ziet of dat u daar iets van merkt). Afgelopen dinsdag hebben wij een schoolontwikkelingsbijeenkomst gehouden en we willen u graag vertellen wat daar allemaal besproken is.
 
De kinderen op Het Mozaïek zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling
We zijn met dit speerpunt al gestart door de ouder-kind-gesprekken te voeren. Kinderen weten heel goed wat ze willen leren en wat ze nodig hebben (in alle groepen op verschillende niveaus). Ook hebben we (mede door het bijzondere rapport van de afgelopen keer) de kinderen een aandeel gegeven in hun rapport d.m.v. de ik-cirkel. Ook daar willen we mee doorgaan. Dinsdag hebben we het gehad over het nakijken van al het werk in de klas: Kijkt de leerkracht alles na of kunnen kinderen dit zelf ook voor een deel (opbouwend per groep)?

Als kinderen zelf nakijken weten ze meteen wat ze fout hebben gedaan en kunnen meteen aan de bel trekken. Ook dat moet ze geleerd worden; zelf verantwoordelijk zijn dat je iets snapt, zelf er achteraangaan dat je hulp krijgt. Zo worden kinderen steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling, snappen ze beter wat voor hen nog moeilijk is en wat niet. Vooral in de bovenbouw is het belangrijk dat kinderen deze manier van werken leren. Ze hebben dat nodig in het voortgezet onderwijs. Leerkrachten krijgen dan steeds meer een coachende rol in plaats van een controlerende rol (die er altijd wel naast zal blijven voor en deel); leerlingen begeleiden in dat wat ze nodig hebben.
 
Cultuuronderwijs
We hebben een inventarisatie gemaakt van wat er per bouw gedaan wordt aan cultuuronderwijs en wat de wensen zijn per bouw. We gaan nu in overleg met “Mad house” (een organisatie die bijvoorbeeld workshops organiseert op scholen op gebied van tekenen, dans, drama enz.) om een plan op te zetten zodat alle facetten per bouw aan bod komen.
 
Wetenschap en techniek
Er is een presentatie gegeven over hoe we wetenschap en techniek kunnen integreren in heel veel lessen en ook bijvoorbeeld taallessen kunnen integreren in wetenschap en techniek. Hoe kunnen we kinderen nieuwsgierig houden, een onderzoekende houding stimuleren. We hebben prachtige leskisten op school met materialen (per groep) waar mee gewerkt kan worden. Het kan dus ook meteen in de praktijk gebracht worden.
 
Begrijpend lezen
We zijn op school aan het zoeken naar een nieuwe methode. We schaffen er niet zomaar één aan. Wensen worden geïnventariseerd, doelen die gehaald moeten worden leggen we ernaast, ervaringen van andere scholen worden opgevraagd en methodes worden uitgeprobeerd om de werkbaarheid zelf te “voelen en te ervaren”. Ook kinderen in de middenbouw en bovenbouw wordt (na het uitproberen) naar hun mening gevraagd. Wij kunnen iets inhoudelijk wel heel, heel goed vinden maar als kinderen het saai vinden en niet gemotiveerd zijn om aan de lessen te werken dan slaan we de plank mis. Ook hier betrekken we de kinderen dus (eigenaarschap) bij dat wat we doen in de school.
Wat we belangrijk vinden met elkaar:
  • Actuele teksten
  • Digitaal werken maar ook op papier (dit ook met oog op het VO, daar maken ze leertoetsen alleen maar op papier)
  • Apart aanleren van leesstrategieën (inslijping), maar ook door elkaar (toepassen en kiezen).
Er is een berg aan methodes op de markt. Dat is door het bovenstaande al teruggebracht naar 3 “potentiële kanshebbers”. Alles wordt nog eens naast elkaar bekeken en daarna kan een zeer weloverwogen beslissing worden genomen.
 
Continurooster
Zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we vorig jaar december gaan kijken of het voor onze school mogelijk was om met een continurooster te gaan werken (ver voor de coronatijd dus). Daar zitten echt heel veel haken en ogen aan, ook die informatie heeft u al eerder ontvangen. Inmiddels is tot op de uurtjes berekend wat mogelijk is zijn er verschillende modellen waar we mee kunnen gaan werken. Zodra het duidelijk is welk model het gaat worden, we het aan de MR hebben voorgelegd en zij hun instemming hebben gegeven, zal er (hopelijk voor de Kerstvakantie) een enquête voor de ouders uitgezet worden. Binnenkort hoort u dus meer.
Lesgeven volgens EDI
Wij werken als leerkrachten alweer een aantal jaren met het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). We vinden het belangrijk om met u te delen wat deze manier van lesgeven precies inhoudt. Een EDI-les heeft altijd een aantal vaste onderdelen, zoals het benoemen van het lesdoel, het activeren van voorkennis en het uitleggen en begeleid inoefenen van nieuwe leerstof.

De bedoeling van lesgeven volgens het EDI-model is dat alle kinderen in de klas de doelen halen die de leerkracht heeft gesteld.  Om dit te bereiken controleert de leerkracht tijdens het lesgeven steeds het begrip van de kinderen. Kinderen die meer tijd nodig hebben om de doelen te bereiken, krijgen extra instructie.

Maar hoe controleert de leerkracht tijdens het lesgeven of de kinderen de stof begrijpen? Wij maken hierbij gebruik van wisbordjes. De leerkracht stelt tussendoor steeds een 'controle van begrip vraag'. De kinderen schrijven hun antwoord op het wisbordje en houden deze zichtbaar omhoog. Zo kan de leerkracht in één oogopslag zien of de aangeboden lesstof begrepen wordt. Daarnaast wordt er met beurtstokjes gewerkt waar de namen van de kinderen op staan en op deze manier zijn alle kinderen actief betrokken bij de les. De lesdoelen die behandeld worden staan altijd op het bord.

In groep 1 en 2  werkt het in de praktijk iets anders, maar het principe is hetzelfde. De leerkrachten gebruiken hier de  beurtstokjes ook en tijdens de kleine kringmomenten met een klein groepje kleuters worden de verschillende fases van het instructiemodel gebruikt. Tijdens de grote kringmomenten worden er ook onderdelen van het instructiemodel toegepast zoals de beurtstokjes en de kinderen allemaal de vinger laten opsteken bij bijvoorbeeld rekenspelletjes. Op deze manier kan de leekracht net als bij het gebruik van de wisbordjes zien of de aangeboden activiteit begrepen wordt.

In de EDI-les is veel ruimte voor interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling. In de bovenbouw leren de kinderen ook vaardigheden over het leren zelf, zoals aantekeningen en schema's maken van de lesstof. Zo bouwen ze inzicht op over hun eigen leren. Door de lessen in te richten volgens het Expliciete Directe Instructiemodel worden alle kinderen gezien door de leerkracht. Ze merken dat ze de leerstof beheersen en krijgen vertrouwen in zichzelf!

LOCATIE SPAANS LEGER

Sinterklaas
Deze keer helaas geen grootse aankomst van de Sint. Uiteraard vereert hij onze school wel met een bezoekje. Hij werkt veel thuis maar is af en toe ook op school aan het werk, in het kantoor op het podium. Daar zal hij vrijdag 4 december als de kinderen op school komen, ook zitten om alle lijstjes te bekijken, gedichten te schrijven enz. Alle groepen gaan “op audiëntie” bij de Sint in de aula. Zo kan de afstand tot Sint gewaarborgd worden.  Sint en de pieten blijven op het podium.
U zult er “live” dit keer dus niets van meekrijgen maar alle leerkrachten zullen via Parro foto’s sturen om de gezellige sfeer aan u te laten zien. We gaan er een mooie en gezellige dan van maken met elkaar.
 
Goed om te weten is dat er geen strooigoed zal zijn. Kinderen krijgen wel (gekochte) zakjes met pepernoten. Eten en drinken voor de kleine pauze hoeft deze dag niet mee, daar zorgt de ouderraad voor.
Kerstviering
Sint is nog niet eens het land uit en we hebben het al over de kerstviering. Toch is het handig om te weten hoe we dat dit jaar organiseren met alle beperkingen. Op donderdag 17 december van 17.00 tot 18.30 uur vieren alle groepen op school Kerst. Ook Berend Botje zal hierbij aansluiten.

We houden eerst een viering in de aula met alle kinderen. Daarna gaat iedereen naar het eigen lokaal om daar met elkaar te eten. Uiteraard moet het eten “Corona-proof” zijn (geen spullen van thuis mee). Nu heeft de MR voorgesteld om een Kerstbox voor de kinderen aan te schaffen met allerlei lekkernijen erin. Een gezellig uitziende doos per kind met voorverpakt eten erin. Daarmee steunen we ook meteen het goede doel “Stichting het vergeten kind”. De ouderraad zal (ook corona-proof) het diner aanvullen met wat warms en lekkere dingen.

Kinderen komen door de ingang die ze gewend zijn naar binnen en gaan ook via die kant weer naar buiten. Als kinderen van groep 5 t/m 8 opgehaald worden dan kan dat dus op het plein via het bruggetje. Ouders mogen die avond op het plein, wilt u wel denken om de onderlinge afstand?  
Samen knutselen voor Kerst
Woensdag 9 december gaan we met alle kinderen knutselen voor Kerst. We maken er net als bij het lampionnen maken een gezellige ochtend van. “Groters” konden de kleintjes goed helpen en de kleintjes…..die konden heel goed laten zien dat ze hard en serieus aan het werk waren…….de onderbouw lampionnen waren vaak eerder af dan die van de bovenbouw en dan hadden ze dezelfde lampion! Zo leren we ook in dit soort situaties van en met elkaar door een voorbeeld aan anderen te nemen en te helpen waar dat nodig is.

LOCATIE TOEREPPEL

Sinterklaasfeest 2020 
Ook dit jaar komen Sint en zijn pieten weer bij ons op school. Sint wil graag met alle kinderen zijn verjaardag vieren. Maar het feest zal wel op een andere manier gevierd worden.
 
Woensdag 2 december vanaf 12.00 uur mogen de kinderen de surprises op school brengen. Deze worden per groep in de aula neergezet. Van alle surprises maken we per groep een foto zodat u thuis ook alles kunt bewonderen.
 
Op donderdag 3 december is ’s middags de talentenshow in het speellokaal.
Alle groepen zijn in de eigen klas. De talenten voeren hun act op in het speellokaal. Deze act wordt gefilmd en via een live-stream kunnen de kinderen in de eigen klas meekijken en luisteren. De jury zit op afstand in het speellokaal en zal de uiteindelijke winnaar bekend maken.
 
Vrijdag 4 december draaien we een continurooster van 8.30 -14.15 uur.
De deur gaat open om 8.10 uur zodat we op tijd om 8.20 uur kunnen beginnen.
De kinderen zijn allemaal in de eigen klas. De aankomst van Sint met zijn pieten wordt gefilmd en via een live-stream op het digibord bekeken. Deze stream kunt u bekijken in Microsoft Teams via een link die u toegestuurd krijgt.  Op deze manier kunt u thuis meegenieten van de aankomst van Sint en zijn pieten.

Als Sint de school binnenkomt wordt in alle klassen het bekende lied “Welkom Sinterklaas” gezongen. Sint zal met zijn pieten naar het speellokaal gaan. Daar staat een podium klaar waar ze op veilige afstand van de kinderen zullen plaatsnemen. De kinderen gaan groep voor groep gaan naar Sint toe.  Elke groep krijgt de tijd om met Sinterklaas te praten, tekeningen te geven of iets te laten zien. Ook staan daar de cadeautjes klaar voor iedere groep. Na elke groep zal er 5 minuten pauze zijn zodat de zaal geventileerd kan worden.
 
Er wordt gezorgd voor een verpakt koekje voor de pauze van half 11. De lunch moeten de kinderen zelf meenemen.
 
We hebben er zin in en hopen op deze manier op een gezellig en veilig Sinterklaasfeest.
Kerstviering 2020
Op donderdag 17 december vieren we Kerstfeest op school; de voorbereidingen zijn in volle gang. Het feest zal dit jaar op een andere manier gevierd worden, vanwege alle maatregelen. We draaien die dag een continurooster van 8.30 - 14.15 uur.
Gedurende de dag zijn er verschillende kerstvieringen per bouw in de gymzaal van de kleuters. In een mooi versierde gymzaal gaan we met elkaar kijken en luisteren naar het kerstverhaal. Dit jaar gaan we in onze eigen klas genieten van een gezellige kerstlunch.

Wilt u eventuele allergieën doorgeven aan de groepsleerkracht? De kinderen nemen die dag alleen een tussendoortje mee, de lunch wordt verzorgd door school.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808