Copy
Nieuwsbrief datum: 24 september 2020
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Schooltijden
Nog even ter herinnering, het is ook in de schoolgids te lezen:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vrij. Op woensdag gaan alle kinderen van 8.30 tot 12.00 uur naar school. ’s Middags hebben ze vrij. Elke dag is er halverwege de ochtend in de groepen 3 t/m 8 een kwartier pauze. Verder kan het zijn dat vanaf groep 3 uw kind ’s middags om 15.15 uur nog iets in de klas moet doen (werk afmaken, klassendienst, e.d.). Als school hebben we daarvoor een tijd vastgesteld die kan doorlopen tot 15.30 uur. De hele schoolgids kunt u lezen op de website: https://www.hetmozaiek-enkhuizen.nl/
Via het tabblad informatie en dan “onze school” en “schoolgids” komt u bij het volledige document terecht.
NIO toets groep 8; op weg naar de brugklas!
Afgelopen maandag is de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) toets en de NPVJ (Nederlandse Persoonlijkheids-Vragenlijst Jeugd) afgenomen bij groep 8. Deze toetsen worden afgenomen door iemand van de OBD (Onderwijs Begeleidingsdienst), die nemen de toetsen ook mee en kijken ze na.

Na de herfstvakantie krijgen we de uitslag op school en die wordt dan besproken met iemand van de OBD. Daarbij wordt gekeken naar de leervaardigheid maar ook naar de werkhouding en motivatie. Daar komt een voorlopig schooladvies uit. Dat krijgen de kinderen in een gesloten envelop mee naar huis en daarna wordt u met uw kind uitgenodigd voor een gesprek op school (als het tegen die tijd mogelijk is).

De NIO is een aanlegtest voor groep 7 & 8, waarmee een reëel beeld verkregen wordt van het leerpotentieel van de leerling (welk soort onderwijs past het beste bij de aanleg van uw kind). Dit geeft, naast de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (de citotoetsen die tot nu toe in alle jaren gemaakt zijn) en de verdere kennis die wij hebben over alle kinderen een goede ondersteuning bij het formuleren van gefundeerd schooladvies. De uitslag van de toets is zeker niet bindend maar geeft een capaciteitenbeeld van dat moment. Heeft een kind een keer z’n dag niet dan hebben wij natuurlijk genoeg gegevens om een eventuele niet passende uitslag te kunnen weerleggen. In het schooladvies telt het advies van de leerkracht zelf altijd het meeste mee. Zij kennen tenslotte het “hele” kind en niet alleen van papier en één toets uitslag.

In januari doet groep 8 nog één keer de Citotoetsen. Daarna volgt een definitief schooladvies en moeten de kinderen (dit moet u zelf doen) ingeschreven worden bij het voortgezet onderwijs. Hoe dat allemaal werkt hoort u uiteraard nog tegen die tijd. Op 20 en 21 april is dan de centrale eindtoets van groep 8. Die is op alle scholen verplicht. Wij doen op school de IEP toets (ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs). Daar komt ook weer een uitslag uit. Belangrijk om te weten is dat die uitslag (bijna) nooit iets veranderd aan het oorspronkelijke advies. Mocht het wel iets veranderen dan kan dat alleen naar een hoger niveau. De uitslag van de eindtoets kan het oorspronkelijke advies nooit negatief beïnvloeden. 

Volgende week krijgt u een PowerPoint via de mail met alle relevante informatie voor het traject in groep 8. Normaliter doen we dat via een ouderavond maar dat is niet mogelijk. We plannen dan ook per locatie een vragen uurtje via “meets” voor als er dingen nog niet duidelijk zijn.
En dan verder in groep 8
In groep 8 proberen we kinderen echt al voor te bereiden op het VO;
  • huiswerk maken (en vooral op tijd weer inleveren)
  • van meerdere vakken leerwerk mee naar huis
  • zelf meedenken over wat je wil, wat je kan en wat bij je past
  • eigen verantwoordelijkheid nemen (regel het zelf met een juf i.p.v. je ouders het te laten doen)
Vooral dit laatste punt is even wennen. Maar wel heel belangrijk. Geen enkele ouder gaat in de brugklas nog even een broodtrommel brengen, een gymtas afgeven of de mentor bellen als er huiswerk vergeten is. Kinderen moeten echt leren om zelf verantwoordelijk te zijn. Natuurlijk moeten ze daarin begeleid worden door u en de leerkrachten. Een tip is om (als er een klein probleem is) tegen uw kind te zeggen zelf even naar de leerkracht te stappen om het op te lossen. Nu is dat misschien nog eng maar ook nog een veilige omgeving om dat te oefenen. Mocht uw kind het heel spannend vinden dan kunt u altijd even een Parro berichtje sturen met: “Mijn zoon/dochter wil iets met je bespreken, ik hoop dat hij/zij dat uit zichzelf doet.” Zo kan de leerkracht er rekening mee houden dat er iets aan de hand is en er eventueel zelf naar informeren. Zo werken we er met elkaar aan om de kinderen klaar te stomen voor het VO.
Kinderpostzegels
Woensdag 23 september zijn de kinderpostzegels met groep 7 en 8 meegegaan. Zij hebben tot woensdag 30 september om zoveel mogelijk te verkopen, dan moeten ze alles weer mee naar school nemen en gaan we alle formulieren opsturen.
Kinderboekenweek
Op school besteden we er extra veel aandacht aan dit jaar. Het is zelfs ons schoolproject geworden omdat er met het thema “En toen...?” zoveel te doen is. Veel te veel om in de korte periode van de officiële Kinderboekenweek te behandelen. Ook buiten school zijn er allerlei acties gaande tijdens de Kinderboekenweek.

En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!

Kinderboekenweekgeschenk
Het Kinderboekenweekgeschenk® 2020 wordt geschreven door Arend van Dam.
U kunt hem kennen van zijn boek De reis van Syntax Bosselman: Verhalen over de slavernij.  Met dit boek won hij de Archeon Thea Beckmanprijs 2018 en een Zilveren Griffel in 2019. Ook De bromvliegzwaan en andere verhalen over onze taal viel dat jaar in de prijzen: in 2019 werd het boek bekroond met een Vlag en Wimpel én met een Zilveren Penseel voor de illustrator, Anne Stalinski.

U krijgt het Kinderboekenweekgeschenk cadeau van uw boekhandelaar bij aankoop €12,50 aan kinderboeken.

LOCATIE SPAANS LEGER

Afsluiting Kinderboekenweek
Donderdagochtend 8 oktober sluiten we op school de Kinderboekenweek met elkaar af. Alle groepen (peuters t/m groep 8) hebben dan een tekening gemaakt en de groepen 5 t/m 8 hebben ook nog een verhaal geschreven. Groep 8 is de jury en gaat alle verhalen en tekeningen blind jureren. Daar komt dan per groep een gouden penseel en in de bovenbouw ook een gouden griffel uit. De leerkrachten beoordelen de inzendingen van groep 8. In de aula hebben we dan een prijsuitreiking met elkaar. Er is een prijs per groep (dus bijvoorbeeld apart voor groep 3 en groep 4). In de volgende nieuwsbrief hopen we de uitslag nog mee te kunnen nemen.

LOCATIE TOEREPPEL

Schoolfoto's
Het is weer zover.
Op donderdag 8 oktober zal de schoolfotograaf weer langskomen om mooie foto’s te maken. De schoolfotograaf en de hulpouders zullen 1,5 meter afstand houden van de kinderen. De kinderen kunnen gewoon bij elkaar op de foto, ook met broertjes en/of zusjes binnen de school. Helaas kunnen deze keer de broertjes en zusjes van buiten de school niet op de foto.

Met vriendelijke groet, de ouderraad

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Nieuws vanuit de Sponsorplons
Door de onzekerheid of de Sponsorplons gewoon kan doorgaan in februari 2021 heeft het zwembad en de organisatie van de Sponsorplons samen besloten om de knoop nu al door te hakken:

De Sponsorplons 2021 gaat niet door!

Zwemvrijkaartjes
Door de corona hebben veel kinderen geen gelegenheid gehad om hun twee Zwemvrijkaartjes in te leveren voor een gratis duik. Met het zwembad is afgesproken dat de vrijkaartjes geldig blijven tot eind november voor de woensdagen van 13.30 – 16.00 uur én voor de zaterdagen van 13.00 – 16.00 uur. Maar dat geldt niét voor in de herfstvakantie.

Als het kind de vrijkaartjes niet meer heeft, kan het met opgave van naam en school alsnog twee keer gratis zwemmen. In het zwembad liggen de zwemlijsten van de kinderen die hebben meegedaan aan de Sponsorplons 2020.

Zondag 4 oktober dierendag  In Hertenkamp Enkhuizen
Enkhuizen - Ieder jaar op 4  oktober vieren we dierendag. Die dag is niet zomaar gekozen. In Wenen werd  in 1929  een grote vergadering georganiseerd voor dierenbeschermers van over de hele wereld. Tijdens deze vergadering bespraken ze hoe dierenmishandeling kon worden gestopt. Daarom staan we elk jaar op 4 oktober  stil bij de rechten en het welzijn van de dieren.

Kom jij ook naar Het Hertenkamp Enkhuizen om samen dierendag te vieren? Ontmoet de helden van de dierenambulance, knuffel een geit, ezel of een konijn, laat je verrassen door dierenmanieren en tot slot schuif je aan om de grote dierenbingo te spelen en een leuke prijs te winnen

We moeten ons nog aan de corona maatregeling houden en daarom moet je je aanmelden. Reserveer snel want vol = vol. We beginnen om 13:00 uur en tot 16:00 kun je van alles doen en beleven. Deelname € 5,- per kind. Je krijgt dan een stempelkaart en kan aan alle activiteiten mee doen.

Opgave bij voorkeur: reservering@hertenkampenkhuizen.nl en vermeld het aantal en de leeftijd van de kinderen. Voor  het volledige programma en aanvullende informatie kijk op onze website: www.hertenkampenkhuizen.nl . Het adres is: Wilhelminaplantsoen 2 te Enkhuizen

Typecursus januari 2021
Aan de ouders, verzorgers, van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het Mozaiek

Eerder kondigden wij aan dat wij de start van typecursussen, mits de situatie het toelaat, naar januari door schuiven. Zoals het er nu uitziet zijn er geen belemmeringen. Op  het Mozaiek is de start op maandag 11 januari na schooltijd. Wilt u, geheel vrijblijvend, uw zoon of dochter inschrijven, dan is dat mogelijk tot 30 november via de link:

www.westfrieslandtypt.nl/aanmelden/aanmelden-klassikaal

Op de site is ook informatie te vinden over duur, kosten etc. Omdat de kinderen van groep 8 school dit jaar verlaten, hebben deze voorrang bij het indelen. De groep zal worden aangevuld tot 12 deelnemers met kinderen uit groep 7 op binnenkomst inschrijving.

De kinderen die niet geplaats kunnen worden zetten wij, zonder tegenbericht, op de wachtlijst voor september.

Met vriendelijke groet,
Peter Blom

WestfrieslandTypt

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808