Copy
Nieuwsbrief datum: 1 juli 2021
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Bedankt!
Nog een (ruime) week en dan zit het schooljaar 2020-2021 er op. Het was het een bijzonder schooljaar waar we, in deze laatste weken, regelmatig met collega’s onder elkaar op terugkijken.  Er zijn dit jaar veel bijzondere gebeurtenissen gepasseerd. Niet alleen dingen die met Corona te maken hadden maar ook:

Plotselinge verschuivingen van leerkrachten aan het begin van het jaar in de onderbouw van de Toereppel, collega’s die extra wilden werken om de school zo goed mogelijk te laten draaien, kinderen waar we afscheid van genomen hebben, nieuwe kinderen die we verwelkomd hebben, het vervelende nieuws van het afketsen van het IKC,  het blije nieuws van de geboorte van Ivy en zo zijn er nog een heel aantal bijzonderheden die ik op zou kunnen noemen.

Het is niet altijd makkelijk geweest, er waren vragen, er waren onzekerheden, er was discussie, er waren complimenten. Fijn dat u ons scherp hield door mee te denken en vragen te stellen. Ik wil u bedanken dat u, ondanks discussie, vragen en onzekerheden vertrouwen had in de school en dat wij mochten genieten van de energie van uw kinderen.

Zoals gezegd nog een paar dagen te gaan en dan zit het jaar erop. De laatste loodjes wegen best zwaar voor kinderen en collega’s. Maar de laatste week zullen we er nog een paar mooie dagen van maken met leuk activiteiten die op het programma staan. Mocht er nieuws zijn in de vakantie wat voor u van belang is dan laten we dat uiteraard via de mail gewoon weten. Ook in de vakantie gaan de werkzaamheden op school door zodat we op beide locaties na de vakantie een frisse start kunnen maken.

Voor nu wens ik u heel veel plezier in de vakantie.  Geniet ervan, op welke plek u die ook door gaat brengen en we zien elkaar volgend schooljaar weer.

Esther Tigchelaar
Bericht van het bestuur
Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met alle ouders/betrokkenen en houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Kopwerk/Schooltij. De Kopwerk-Schooltij groep is inmiddels een hechte club van scholen geworden. Nu lijkt het dan ook het juiste moment om de personele unie waarin we nu samenwerken te vervangen door een nieuwe fusieorganisatie. Dat gaan we de komende maanden eerst onderzoeken en bespreken met alle betrokkenen. Wanneer er een positief advies komt merken de kinderen en de ouders hier weinig van. Op de scholen verandert er niets. Ook onze collega’s zullen er weinig van merken. Wat blijft is onze insteek dat geen leerkracht tegen zijn of haar zin op een school zal worden geplaatst. Ook onze naam blijft gewoon Kopwerk-Schooltij als blijvend symbool van ons inclusieve proces.
 
Wat wel verandert is dat de administratieve lasten aanzienlijk kunnen worden terug gebracht. De dubbele verantwoording, de dubbele jaarverslagen en accountants-controles vragen veel tijd en geld die we natuurlijk liever in de ontwikkeling van onze kinderen en scholen willen steken. Maar het belangrijkste is dat we als nieuw samenwerkingsbestuur nog beter kunnen laten zien dat we in Nederland groeien naar een inclusieve samenleving.
Voor meer informatie kijk op www.kopwerk.nl of www.schooltij.nl
Agenda
5 juli: afscheidsavond rechtergroep Toereppel
6 juli: rapport mee naar huis
6 juli: musical opvoeren voor de ouders van groep 7 Spaans Leger

7 juli: afscheidsavond groep 8 Spaans Leger / afscheidsavond linkergroep Toereppel
7 juli: meester- en juffendag op de Toereppel en op het Spaans Leger (geen eten en drinken mee)
9 juli: laatste schooldag, vossenjacht op locatie Spaans Leger
23 augustus: eerste schooldag, iedereen start weer om 8.30
De laatste schooldag
Het is inmiddels een ingeslepen “traditie”; op de laatste schooldag sluiten we de deuren om 11.00 uur. Een tas meenemen is handig voor alle laatste spulletjes.
Continurooster schooljaar 2021-2022
We hebben een tijd geleden al met u gedeeld maar nu we voor de zomervakantie staan wil ik het graag nog een keer op een rijtje zetten:
 • Elke groep begint volgend jaar gewoon weer om 8.30
 • Groep 1,2,3 elke dag tot 14.15 uur en op vrijdag tot 12.00 uur
 • Groep 4 t/m 8 elke dag tot 14.15 uur
 • Na schooltijd is er geen opvang meer tot 15.15 uur
Afwezigheid Sanne in groep 1/2
U, of in ieder geval uw kind, heeft vast gemerkt dat Sanne al een tijdje afwezig is. Sanne herstelt thuis van een ziekenhuis opname. Het gaat steeds beter met haar en na de vakantie hopen we dat Sanne weer in de groepen aanwezig zal zijn. Voor nu wensen we haar van harte beterschap en heel veel succes met haar herstel.
Afscheid
Na ruim 30 jaar voor de klas te hebben gestaan , heb ik nu het besluit genomen om daar een punt achter te zetten. Al op de lagere school was het mijn droom om juf te worden.

Die droom heb ik na hard werken kunnen vervullen toen ik een baan kreeg in Enkhuizen op het Spaans Leger (Timotheusschool). Daar begon ik met groep 5 waar ik o.a. juf Wendy (Hensbergen) in de klas had. Na een kort uitstapje naar Bovenkarspel en een stop toen de kinderen geboren werden, ben ik weer teruggekeerd voor de klas. Eerst op “de Jonge Gouw”, al snel gevolgd door vele jaren op ”de Veste” , om af te sluiten op “de Voorhof”.

Ik heb genoten van al die jaren en heb van sommige oudleerlingen ook weer kinderen in de klas gehad. Ook heb ik veel veranderingen in het onderwijs meegemaakt: eerst krijtbord en veel op papier, later de overstap naar het digibord en veel digitaal werken. Daar kwam ook nog het online lesgeven tijdens de lockdown bij.

Nu vind ik het tijd om te stoppen met lesgeven. Bang om mij te vervelen ben ik niet: nu alle tijd om van de kleinkinderen te genieten en om weg te gaan met de camper. Maar dat ik de kinderen in de klas zal missen, weet ik wel zeker.
 
Bedankt voor het vertrouwen dat er al die jaren was. Fijne vakantie allemaal en we komen elkaar vast nog wel eens tegen!
 
Netty

LOCATIE SPAANS LEGER

Gymrooster en zwemrooster
Volgend jaar worden alle lessen door een vakleerkracht gegeven. Op Woensdag geeft Rosalyn de lessen en op vrijdag Jesse. Zwemmen is niet meer op donderdag maar op dinsdag.
 
  Gym op woensdag in de   Zeevaartschool  Gym op vrijdag in de  Sprong  Zwemmen op dinsdag
 Groep 3/4/5  13.30-14.15*  -  13.30-14.15**
 Groep 6/7/8  12.45-13.30  13.30-14.15  

*De kinderen van groep 3/4/5 kunnen bij de gymzaal opgehaald worden. Let op, dit is niet de Sprong, dit is de zaal van de Zeevaartschool aan de kuipersdijk.
** De kinderen kunnen bij het zwembad opgehaald worden. Zwemmen is (ongeveer) om de week. De leerkracht zal zelf met de ouders delen om welke weken het gaat.

LOCATIE TOEREPPEL

Van de Ouderraad
Wat een bijzonder schooljaar was dit! Helaas hebben wij dit jaar weinig leuke activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren. Hopelijk komt daar volgend jaar verandering in!

Namens de ouderraad kunnen wij de kinderen wel blij maken met een traktatie. Want dinsdag komt de ijswagen op school en alle kinderen mogen zelf een ijsje halen.

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie en tot snel.
Parkeren in de straat
Over het algemeen is de buurt tevreden over hoe het met het parkeren gaat. Toch horen we ook dat er bij mensen op de stoep geparkeerd wordt. Dat is iets wat we niet graag zien, we willen onze buren graag te vriend houden. Wilt u er aan denken dat zoveel mogelijk te voorkomen? Alvast bedankt!
Gymrooster en zwemrooster
Volgend jaar worden alle lessen door een vakleerkracht gegeven. De nieuwe vakleerkracht heet Rosalyn. Voor de beide groepen 3 geldt dat ze de eerste maandag na de vakantie niet gaan gymmen.
 
  Gym op maandag in de Bonte Veer Gym op vrijdag in de Bonte Veer Zwemmen op dinsdag**
 Groep 3A  8.30-9.15  -  12.00-12.45
 Groep 3B  9.15-10.00  -  12.00-12.45
 Groep 4  -  8.30-9.15  12.45-13.30
 Groep 5  10.00-10.45  9.15-10.00  
 Groep 6  10.45-11.30  10.00-10.45  
 Groep 6/7  12.00.12.45  12.45-13.00*  
 Groep 7/8  12.45-13.30  12.00-12.45  
 Groep 8  13.30-14.15  10.45-11.00*  

*Let op! Op de vrijdag staan de tijden niet op volgorde.
** Zwemmen is (ongeveer) om de week. De leerkrachten zullen zelf met de betreffende ouders delen om welke weken het gaat en begeleiding zoeken voor de bus.
Slootjessafari groep 5
Vorige week is groep 5 op slootjes safari geweest in het plantsoen van Enkhuizen. Daar hebben we met schepnetten kleine beestjes uit het water gevist. Wat een ontdekking dat er zoveel verschillende beestjes in het water leven. We hebben ze bekeken en de naam erbij gezocht. Ook onder de microscoop konden we ze goed bekijken. Een leuke leerzame ochtend. Daarna zij we gaan picknicken. En natuurlijk nog even rennen en tikkertje spelen.
Madhouse
Omdat er dit jaar geen minikermis is kregen we workshops van Madhouse. De groepen 1/2 kregen percussie les en een poppentheater. De groepen 3 en 4 kregen teken-, dans- en musical les. De groepen 5 t/m 8 konden uit verschillende workshops kiezen ; tekenen, stijldansen/werelddansen, theater en percussie. Het waren twee geslaagde dagen, de kinderen hebben weer genoten !
Afscheid
Beste ouders/ verzorgers,

Voor mij is het einde van het tijdperk Voorhof/Mozaïek aangebroken. Juli zal mijn laatste maand als leerkracht op Het Mozaïek zijn. Ik heb een baan in Amsterdam aangeboden gekregen op net zo'n fijne school als Het Mozaïek. Een baan waarin ik de kennis en vaardigheden die ik de afgelopen 20 jaar heb opgedaan als leerkracht, kan bundelen in een functie als Intern Begeleider. 

Voor mij is Het Mozaïek de school waar ìk mocht groeien en bloeien als leerkracht. Waar ik mijn eerste juf-stappen zette. Een school die ik voor altijd in mijn hart meedraag. Komend schooljaar ben ik nog even achter de schermen werkzaam bij de Medezeggenschapsraad van Het Mozaïek om ook dat stokje goed over te kunnen dragen. En daarna sluiten deze deuren helemaal. We gaan elkaar vast nog tegenkomen want zo groot is Enkhuizen niet. 

Voor nu wens ik jullie en de kinderen een heel prettige en ontspannen vakantie!

Hartelijke groet,
Iris Harmeijer

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Typecursus schooljaar 2021 – 2022
Ook het komende schooljaar is er weer de mogelijkheid voor de kinderen van de groepen 7 t/m 8 na schooltijd deel te nemen aan een typecursus. Deze wordt verzorgd door Westfrieslandtypt.
 • De klassikale lessen bestaan uit 12 naschoolse bijeenkomsten (op school dus);
 • Deze duren elk 35 minuten, plus 4 x 20 minuten huiswerk. Dit is ruim voldoende om aan het einde van de cursus minimaal 100 aanslagen per minuut t e kunnen typen;
 • Startdatum de 2e week van september en /of de 2e week van januari
 • Er wordt gewerkt met een aantrekkelijk typeprogramma;
 • Slagingspercentage afgelopen jaar 99%;
 • In het programma zit ook een modus om kinderen met dyslexie te ondersteunen;
 • De kosten zijn € 155,-
 • Reacties van kinderen: https://www.westfrieslandtypt.nl/kinderen/Reacties-van-kinderen
 
Uitgebreide informatie vind je op: www.westfrieslandtypt.nl
Inschrijving kan gebeuren op de website https://www.westfrieslandtypt.nl/aanmelden/aanmelden-klassikaal en verplicht u tot niets.
 
Als de deelname 9 kinderen of minder is, dat bestaat de mogelijkheid de cursus online met begeleiding (ZOOM) te volgen. De kosten zijn dan € 135,-
De resultaten van de online cursus doen niet onder voor de klassikale bijeenkomsten.
 
De sluitingsdatum voor inschrijven is 5 september 2021. De cursus gaat door bij 8 of meer inschrijvingen. Zie de uitgebreide folder in de bijlage. Bellen voor informatie mag ook: 0229 230527
Aanbiedingen van de Bieb!
Klooien met boeken! – Haal je Klooikaart in de Bibliotheek In een boek kun je overal naar toe reizen: naar een ander land, de ruimte, een andere tijd of een fantasiewereld. Ga je mee?
 
Haal je Klooikaart vol lees- en doetips in de Bibliotheek. Streep af wat je gedaan hebt, lever een foto of verslag van het resultaat en maak kans op een mooie prijs! Kijk op onze Klooipagina voor meer informatie.
 
DigiLAB Zomerprogramma
Ook onze DigiLABs nemen je mee op reis in boeken: kijk als toerist naar je eigen omgeving. Leer betere foto’s maken met je smartphone of tablet en maak er meteen pixelkunst van als souvenir. Ontwerp zelf een bijzonder voertuig om mee te reizen, of bouw je droombestemming digitaal na. Kijk voor meer informatie over de workshops en meld je aan voor gratis deelname via onze DigiLAB pagina.

In de zomervakantie hebben we een aangepast rooster en zijn de volgende DigiLABs geopend:
Stede Broec van 9:30 tot 10:30
Medemblik van 9:30 tot 10:30
Enkhuizen van 14:00 tot 15:00
Opmeer van 14:00 tot 15:00
De andere DigiLABs zijn gesloten in de zomervakantie.

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808