Copy
Nieuwsbrief datum: 20 mei 2021
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Mozaïek makers
“Een wollig hapje” tijdens de lunch in groep 8: “Weet je wat pas lekker is? Als je een afbakbroodje hebt, je snijdt het open en dan haal je die wol eruit. Dan 2 knakworsten met saus erin en dan die wol er weer op en dat dan onder de gril.”
Kindervakantiespelen
Deze en vorige week zijn de folders van de kindervakantiespelen uitgedeeld in de groepen 3 t/m 8. Het is het voordeligste om voor 1 juni aan te melden, daarna worden er extra kosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.stichtingvakantiespelen.nl
Studiedag en schoolontwikkeling
Op 12 en 17 mei hebben we met het team bijeenkomsten gehad met verschillende onderwerpen op het gebied van schoolontwikkeling. We hebben onder andere besproken:
 • Leerlijn (methode) media wijsheid;
  deze methode gaan we volgend jaar implementeren. Er zijn verschillende methodes op dit gebied en we hebben ons nu vooral bezig gehouden met “wat is passend voor onze school”. Zodra we een keuze gemaakt hebben laten we u dat weten en krijgt u ook meer inhoudelijke informatie.
 • Doorgaande lijn van thema-, dag- en weektaken;
  we hebben in iedere groep bij ons op school thema-, dag- of weektaken. En daar zijn uiteraard afspraken over gemaakt. We hebben in kaart gebracht wie nu wat precies met deze taken doet en krijgen zo een mooie doorgaande lijn door de school.
 • Doorgaande lijn in cultuur onderwijs;
  in de afgelopen periode hebben we in kaart gebracht wat we allemaal aan cultuuronderwijs doen bij ons op school (daar valt o.a. ook tekenen, handvaardigheid, muziek, drama enz. onder). Door wat wij doen op school halen we de gestelde SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) voor een heel groot deel. We hebben een plan gemaakt voor die onderdelen die nog niet in ons onderwijsplan opgenomen zijn op dit moment.
 • Eigen ICT basisvaardigheden;
  om de kinderen goed te kunnen helpen bij verschillende programma’s maar ook om zelf presentaties te kunnen maken of gegevens te kunnen verwerken hebben we “kennis gemaakt” met een programma waarin we stap voor stap onszelf kunnen bekwamen op het gebied van Word, PowerPoint, Excel dot zowel in de Microsoft omgeving als in de Google omgeving (daar heten de programma’s net even anders en werken dan ook weer net even anders.)
 • Nieuwe methode Begrijpend lezen;
  Nieuwsbegrip (Goud). Vanaf nu werken we er mee in de groepen 4 t/m 8. Een begrijpend lezen methode die oefent aan de hand van actuele teksten.
Nog geen zwemles    
Het zwembad is weer open maar er mag nog geen les gegeven worden aan grote groepen en er mogen alleen baantjes getrokken worden. Helaas kunnen we dus nog niet naar het zwembad. We houden dat zo voor de rest van het jaar. Volgend schooljaar pakken we dit weer op zodra er weer les gegeven mag worden aan groepen.
Pinksteren en daarna cito
Maandag 24 mei hebben we vrij i.v.m. tweede Pinksterdag. Geniet van het lekkere lange weekend. Vanaf 25 mei en ook de week van 31 mei staan de CITO toetsen gepland. Van groep 3 t/m groep 7 worden de toetsen rekenen, tempo rekenen, spelling, werkwoordspelling (alleen groep 7), DMT (drie-minuten-toets lezen) en begrijpend lezen afgenomen.
Sportdag 31 mei
Op 31 mei wordt er door Sportservice een sportieve dag georganiseerd bij de voetbalvelden voor de groepen 3 t/m 8. Dit is een alternatief voor de Koningsspelen die niet doorgegaan zijn.

Deze dag worden de groepen (Toereppel) 3, 4, 5, 5/6 en (Spaansleger) 3/4/5 om 8.15 zonder fiets verwacht bij de ingang van voetbalvereniging DINDUA. Om 11.00 vertrekken zij weer lopend terug naar school. Zij zijn dan net als anders op hun gewone schooltijd uit.

Om 11.15 uur worden dan de groepen (Toereppel) 6/7, 7, 8 en (Spaansleger) 6/7/8 daar verwacht. Zij vertrekken vanaf school met de fiets en gaan vanaf de sportvelden om 14.15 uur weer naar huis. Deze groepen starten ’s morgens dus gewoon op school.

Groep 1 en 2 gaat ook lekker sporten op deze dag. Ze sporten lekker buiten op het plein met allerlei sportspelletjes bij het thema 'de boerderij'.
Volgende week volgt een brief met meer informatie over het verloop van de dag.
Terugbetaling strippenkaart overblijf
Er is geen overblijf meer en na de zomervakantie gaan we over op het continurooster. Dat betekent dat de strippenkaarten vervallen. Nu zijn sommige strippen op de aangeschafte strippenkaarten niet gebruikt. De nog openstaande strippen gaan we dan ook zo spoedig mogelijk aan u terugbetalen.
Inmiddels zijn de facturen voor vrijwillige ouderbijdrage, het schoolreisje en de structurele overblijf verstuurd en is het merendeel betaald. Nu blijkt dat er ook een aantal ouders/verzorgers zijn die nog nooit hebben ingelogd. Het kan zijn dat de mail van Clubcollect in de spam terecht is gekomen. Zou u dat kunnen controleren en alsnog de factuur willen betalen? 

Afscheid
De afgelopen 6 jaar heb ik met veel plezier in verschillende groepen op het Mozaïek gewerkt. De samenwerking met de kinderen, de ouders en de collega’s was op deze school erg fijn. Maar per 28 mei is voor mij de tijd gekomen om met een lach en een traan het Mozaïek te gaan verlaten. Vanaf deze zomer gaat mijn man op de Nederlandse ambassade in Oslo werken en ik ga met hem mee. De komende 4 jaar staan voor mij in het teken van het perfectioneren van de Noorse taal en voor het eerst in 30 jaar ga ik “de vrouw van zijn”! Voor de mensen die mij een beetje kennen zal het duidelijk zijn dat in dat laatste de grootste uitdaging ligt!

Ik wil iedereen graag bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld.

Beste ønsker og vi sees!

Marga de Groot

Wetenschap & technologie onderwijs
Binnen het onderwijs neemt Wetenschap & technologie een steeds grotere rol in.

Bij Wetenschap en technologie onderwijs kijken de leerlingen op een andere manier naar de wereld. Kinderen verwonderen zich regelmatig over dingen die ze zien of doen: “hoe wordt een klein groentezaadje zo’n grote plant?” Vanuit deze onderzoekende houding worden vragen en problemen gesignaleerd. Vervolgens is er een zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen, en ontstaan er oplossingen in de vorm van kennis of producten. Vaak leidt deze oplossingen weer tot nieuwe vragen en problemen, waardoor er een cyclus ontstaat. Deze cyclus wordt doorlopen door onderzoekende- en/of ontwerpende activiteiten. Hierbij komen verschillende vaardigheden naar voren, bijvoorbeeld onderzoeksvragen opstellen, informatie verzamelen, onderzoek uitvoeren, conclusies trekken en dit presenteren.

Op het Mozaïek hebben alle groepen een leskist in de klas voor Wetenschap & technologie (W&T). In deze leskisten zitten verschillende lesideeën om het W&T onderwijs vorm te geven. Bij de onderbouw zijn er lessen waarbij gewerkt wordt met een kettingreactie; de kinderen maken bijvoorbeeld een knikkerbaan van verschillend materiaal. In de middenbouw wordt gewerkt met magnetisme; leerlingen maken een magneetbaan met verschillend materiaal en leren begrippen als positief/negatief, actie/reactie en aantrekkingskracht. De bovenbouw gaat aan het werk met aandrijving. Vragen die daar naar voren komen zijn; ‘hoe werken tandwielen? Waarvoor of waarin worden ze gebruikt en op welke manier?’

Daarnaast wordt er in alle groepen gewerkt met programmeren. In de onderbouw start dit met het programmeren van de BeeBot. Er worden begrippen geleerd als programmeren, vooruitkijken en plannen, parcours bouwen en richting aangeven. De middenbouw werkt met Microbits. Leerlingen sluiten de Microbits aan op de Chromebook, nadat ze hebben geprogrammeerd wordt de Microbit losgekoppeld. De Microbit doet vervolgens wat je zelf heb geprogrammeerd. In de bovenbouw wordt gewerkt met Ozobots. De leerlingen maken met stiften een parcours, die de Ozobot vervolgens volgt. Door verschillende kleurencombinaties te gebruiken kan de Ozobots allerlei routes afleggen.

Doordat er een doorlopende lijn is binnen de school worden de leerlingen hier steeds meer wegwijs in.

LOCATIE SPAANS LEGER

Schoolfotograaf
Vorige week is de schoolfotograaf geweest. Deze week komen als het goed is de briefjes op school waarop staat hoe u in kunt loggen en de foto’s kunt bestellen.

LOCATIE TOEREPPEL

Groep 3,4 en 6/7
Per 1 juni neemt juf Marga afscheid van onze school. Zij gaat met haar man mee naar Noorwegen die daar een aantal jaar gaat werken voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wendy gaat dan alle dagen in groep 6/7 invullen. Doordat Iris 2 dagen in groep 4 gaat werken verandert er ook iets in groep 3.  De weekbezetting in de groepen 3, 4 en 6/7 zien er vanaf 1 juni als volgt uit:
 
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 3 Iris Daphne Daphne Daphne Daphne
Groep 4 Ellen Ellen Ellen Iris Iris
Groep 6/7 Wendy Wendy Wendy Wendy Wendy
 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Kom spelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag! 
Yes! Het is bijna zover, de Buitenspeeldag! Misschien heb je er weleens van gehoord, want Nickelodeon organiseert de Buitenspeeldag al een aantal jaar samen met Jantje Beton. Houd jij ook zo van buiten te spelen? Of ben je juist benieuwd welke spelletjes en activiteiten je allemaal kunt doen buiten? Doe dan mee op woensdag 9 juni.  

Er zijn verschillende activiteiten waaraan kinderen uit groep 3 tot en met 8 kunnen deelnemen. Kijk daarom op www.noordhollandactief.nl om te zien wat er bij jouw in de omgeving te doen is. Inschrijven kan vanaf 25 mei tot en met 7 juni.  

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808