Copy
Nieuwsbrief datum: 29 oktober 2020
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Coronamaatregel op school 
Wij doen ons uiterste best om de school open te houden, hiervoor is het belangrijk dat ook u uw verantwoordelijkheid neemt. Gelukkig merken wij ook dat heel veel ouders dit doen! Omdat er door wijzigingen in de maatregelen soms onduidelijkheden kunnen ontstaan willen we jullie toch nog even attenderen op onderstaande maatregel.

Indien één van de gezinsleden zich laat testen en ernstige klachten vertoont (koorts en/of benauwdheid) wordt geadviseerd dat het hele gezin thuisblijft tot de testuitslag bekend is. Wij doen een dringend beroep op u om dit advies op te volgen en uw kinderen dan ook thuis te houden. 
Ziekmelden
De afgelopen tijd merken we dat er op verschillende manieren gemeld wordt dat kinderen afwezig zijn. Dat is niet de bedoeling. Een aantal ouders stuurt een berichtje via Parro naar de leerkracht maar leerkrachten hebben niet altijd hun telefoon bij de hand en missen dan het berichtje. Ook graag afmelden voordat de school begint.

Afmelden van kinderen graag door even naar school te bellen tussen 7.50 uur en 8.20 uur.
Gelden vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisje groep 3 t/m 7
Voor de vrijwillige bijdrage vragen wij per kind 20,00 euro. Hiervan organiseert de ouderraad een aantal festiviteiten zoals het presentje met 5 december, kerstdiner, etc. Wilt u graag inzien waar de 20,00 euro aan besteed wordt kunt u dit opvragen via or-mozaiek@kopwerk.nl
Voor het schoolreisje vragen wij 25,00 euro per kind, dit samen komt op een bedrag van 45,00 euro dat via ClubCollect wordt gefactureerd. Deze facturen kunt in november verwachten, mocht u deze berichten van ClubCollect  niet ontvangen laat het ons dan weten. Wij merken regelmatig dan emailadressen niet meer up to date zijn.
Dit schooljaar zijn we in de groepen 1 en 2 gaan werken met een nieuwe methode; Kleuterplein. Een methode die helemaal past bij het spelenderwijs leren in onze kleutergroepen en waarbij aandacht is voor alle kleuterdomeinen.

Naast de aandacht voor taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling is er ook aandacht voor muziek, drama (spel), voorbereidend schrijven, Engels en wereldoriëntatie/burgerschap. Kleuterplein werkt met thema's over de wereld om ons heen, bijvoorbeeld de seizoenen. Een methode met veel aandacht voor spelen, ontdekken en het creëren van een rijke speel- en leeromgeving in de klas. Bij elk thema hoort een prentenboek dat past bij de belevingswereld van kleuters.

Daarnaast is er de handpop Raai de Kraai. De vrolijke blauwe vogel vliegt met de kinderen mee door de thema's en gaat graag met de kinderen in gesprek. Raai is al een echt schoolvriendje voor de kinderen aan het worden! We zijn volop aan het werk met alle mooie ideeën en materialen van Kleuterplein!
Snappet
Vroeger schreven we stapels schriften vol op school, maar tegenwoordig wordt een belangrijk deel van het werk digitaal gemaakt. Op Het Mozaïek gebruiken we hiervoor Snappet. Snappet biedt ons digitale leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, spelling, woordenschat en automatiseren, passend bij het niveau van elk individueel kind.

In groep 4 maken de leerlingen voor het eerst kennis met Snappet. Alle rekenopdrachten worden op een tablet gemaakt. Dat is een hele verandering voor de kinderen, maar gelukkig blijft de instructie van de leerkracht hetzelfde als in groep 3. De nieuwe leerstof wordt klassikaal aangeboden en kort samen geoefend. Daarna gaan de kinderen zelfstandig met de basisstof aan de slag op hun tablet. Snappet laat de leerlingen door middel van een krul of een kruis na elke opdracht meteen zien of het antwoord goed is. Dat is fijn, want nu kan een kind zelf proberen te ontdekken waarom het gegeven antwoord fout is, of hulp vragen aan de leerkracht.

Na de basisstof werken de kinderen verder op hun eigen niveau via de ‘plusknop’. Het systeem past de moeilijkheidsgraad steeds aan door naar het resultaat van de eerder gemaakte opdrachten te kijken. Is een opdracht fout gemaakt, dan volgt een gemakkelijkere opdracht. Is het antwoord goed, dan staat er een moeilijkere som klaar. Op deze manier hebben kinderen voldoende succesmomentjes en blijft de leerstof aantrekkelijk. Met Snappet kunnen leerlingen ook aan eigen leerdoelen werken. Snappet houdt van elk kind de top 10 van minst gescoorde leerdoelen bij. De kinderen kunnen hiervoor kiezen als de les van die dag af is, of als ze zelfstandig aan een dag- of weektaak werken.
Sint-Maarten
Zoals u wellicht weet zijn wij met de kinderen een lampion aan het knutselen of heeft uw kind er al één gemaakt de afgelopen week. Wij hebben er bewust voor gekozen wel een lampion te knutselen. De reden waarom wij wel zijn gaan knutselen met de kinderen is natuurlijk de gezelligheid die het met zich meebrengt, de kinderen leren de nodige creatieve vaardigheden en wellicht gaan ze langs de deur om snoep op te halen. Ondanks dat het onduidelijk is of het wel of niet is toegestaan, de nieuwsberichten tot nu toe geven tegenstrijdige berichten, maakt u als ouder de keuze of uw kind(eren) wel of niet langs de deuren gaan.
Klankbordgroep bijeenkomst 1 - 21 oktober 2020
 

LOCATIE SPAANS LEGER

Feesten en partijen in de maand december
Wij willen als het even kan sinterklaas, Kerst en de playbackshow door laten gaan. Wellicht gebeurt dit in een andere vorm dan u van ons gewend bent.

Sinterklaas
Wij zijn nog aan het overleggen hoe we dit feest goed kunnen vieren. In ieder geval zal er geen intocht in de straat zijn zoals u van ons gewend bent. Wij kunnen daar niet met alle kinderen en ouders staan en ook de 1,5 meter afstand behouden.
In school gaan wij uiteraard het sinterklaasfeest vieren, waarbij groep 5 t/m 8 een surprise maakt. Deze surprises verwachten wij graag op woensdag 2 december op school, zo kunnen ze tentoongesteld worden en kunnen wij u de foto’s sturen van alle surprises. Groep 1 t/m 4 krijgt een cadeautje van de Sint, dit is met hulp van de ouderraad geregeld. Meer expliciete informatie volgt nog.

Kerstviering
De viering zal donderdag 17 december op school zijn van 17.00 t/m 18.30 uur. We houden een korte viering met alle kinderen in de aula en daarna gaat iedereen naar de eigen klas om te eten, dit wordt georganiseerd door de ouderraad, zij houden uiteraard rekening met de corona maatregelen. Het meenemen van eten door de kinderen, zoals wij de laatste jaren doen, kan nu door de Corona maatregelen niet. Meer informatie volgt uiteraard nog.

Talentenshow
Jaarlijks houden wij onze talentenshow en dat doen we dit jaar ook. Meestal doen we dat op de middag van het sinterklaasfeest maar dat gaat nu niet omdat de onderbouw op vrijdagmiddag vrij heeft. De talentenshow wordt dus gehouden op donderdagmiddag 3 december. Per groep mag er altijd 1 act meedoen (per combinatiegroep dus 2). Hoe we het doen met de voorrondes in de klas dat hoort iedereen nog van de eigen leerkracht. Maar…..er kan dus alvast geoefend gaan worden!

LOCATIE TOEREPPEL

Mozaïek makers
Alle mensen en kinderen die betrokken zijn bij onze school maken met elkaar “Het Mozaïek”. Kinderen doen soms grappige uitspraken of reageren heel puur in een bepaalde situatie; dat wat ons werk zo leuk maakt en waar we een lach van op ons gezicht krijgen delen we graag met u. Soms is het van de afgelopen week, soms van een tijdje geleden.
 
Kleuter: "Juf, hoe oud ben jij?"
Juf: "34"
Kleuter:"Oohhh, dan ben je al bijna een oma!"
 
Juf drinkt een beker warme chocolademelk. Een kleuter kijkt verbaast in de beker en roept: "Huh?? Lusten juffen chocolademelk??"
Gelden zwembus 2020
Eerder heeft u kunnen lezen dat wij de facturen voor de zwembus dit schooljaar in tweeën splitsen zodat u enkel betaalt voor de geleverde diensten.
Het bedrag voor de zwembus is als volgt berekend: per zwemmiddag kost de bus 255 euro. Dit delen we door het aantal kinderen in groep 3 en 4 (55).
255 euro: 55 = 4,64 euro per kind per zwemmiddag. We hebben 18 zwemmiddagen dus 4,64 euro x 18 = 83,45 euro in totaal voor het hele jaar. De eerste factuur zal in januari via ClubCollect naar u toegestuurd worden. Er zal een bedrag van 41,73 euro worden gefactureerd. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om in termijnen te betalen, wel kost elk termijn 1 euro extra bij ClubCollect.

Onderzoekers in de natuur
Afgelopen dinsdag bracht groep 5 een bezoek aan de Witte Schuur. Daar gingen ze als echte onderzoekers op zoek naar sporen van de herfst. Zo werden er buiten verschillende paddenstoelen bekeken met een loep. Ook waren er opdrachten over de wind, herfstbladeren en bodemdiertjes. De kinderen mochten de bodemdiertjes voorzichtig vangen en binnen onder de microscoop bekijken. Heel indrukwekkend! Er werden ook andere dingen bekeken. Onder de microscoop leek een herfstblad net op de huid van een slang. Het was een plezierige en leerzame middag! 

Feesten en partijen in de maand december
Wij willen, als het even kan, sinterklaas, kerst en de playbackshow door laten gaan. Wellicht gebeurt dit in een andere vorm dan u van ons gewend bent.

Sinterklaas
Wij zijn nog aan het overleggen hoe we dit feest goed kunnen vieren. In ieder geval zal er geen intocht in de straat zijn zoals u van ons gewend bent. Wij kunnen daar niet met alle kinderen en ouders staan en ook de 1,5 meter afstand behouden. In school gaan wij uiteraard het sinterklaasfeest vieren, waarbij groep 5 t/m 8 een surprise maakt. Deze surprises verwachten wij graag op woensdag 2 december op school, zo kunnen ze tentoongesteld kunnen worden en wij u de foto’s kunnen sturen van alle surprises. Groep 1 t/m 4 krijgt een cadeautje van de Sint, dit is met hulp van de ouderraad geregeld. Meer expliciete informatie volgt nog.

Kerstviering 
De viering zal net als ieder ander jaar per bouw georganiseerd worden, dit houdt in dat de groepen 1/2 in de gymzaal zitten, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8 de viering in de aula vieren waarbij zij wisselen van tijd. Dus eerst is groep 3 t/m 5 in de aula en daarna groep 6 t/m 8 in de aula. De kinderen krijgen een maaltijd aangeboden in de klas, dit wordt georganiseerd door de ouderraad, zij houden uiteraard rekening met de corona maatregelen. Het meenemen van eten door de kinderen, zoals wij de laatste jaren doen, kan nu door de Corona maatregelen niet. Meer informatie volgt uiteraard nog.

Talentenshow
Jaarlijks houden wij onze talentenshow, dit jaar zal dat iets anders gaan omdat wij niet met alle kinderen van groep 3 t/m 8 tegelijk in de aula willen zitten. We hebben ervoor gekozen om de talentenshow in tweeën te splitsen. Dit betekent dat er een talentenshow voor groep 3 t/m 5/6 zal plaatsvinden en een aparte playbackshow voor de groepen 6 t/m 8. Uiteraard is er bij beide talentenshows kans op de 1e, 2e en 3e prijs, dit jaar maken de kinderen dus meer kans om een medaille te winnen. Wanneer de voorrondes in de klas zullen plaatsvinden krijgt u nog te horen van de leerkracht van uw kind.
Overblijven
Op het Mozaïek is het op alle schooldagen (behalve op woensdag en op vrijdag voor groep 1 tot en met 4) mogelijk om uw kind te laten overblijven. De overblijf wordt verzorgd door overblijfouders. De kinderen eten gezamenlijk en gaan daarna buitenspelen. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen knutselen of een spelletje spelen. De kinderen nemen hun eigen lunchpakketje en iets te drinken mee. Op dinsdag en donderdag krijgen de kinderen een stukje fruit van de overblijf. Het is niet toegestaan om de kinderen snoep of koek mee te geven.

Wanneer uw kind op (een) vaste dag of dagen gaat overblijven, kunt u dat aangeven op een formulier dat bij de leerkracht verkrijgbaar is. Het vaste overblijven kost 1,50 euro per keer. U krijgt een rekening via ClubCollect. Deze rekening kan ineens of in termijnen betaald worden.

Het is alleen in geval van zwaarwegende redenen (zoals bijvoorbeeld ontslag van één van de ouders/verzorgers) mogelijk om gedurende het schooljaar het vaste overblijven stop te zetten. Het tussentijds stoppen van de vaste overblijf zorgt namelijk voor teveel extra administratieve handelingen en daar hebben wij helaas de middelen en de mensen niet voor. Wel kunt u gedurende het schooljaar uw kind opgeven voor de vaste overblijf.

Incidenteel overblijven
Wilt u uw kind af en toe laten overblijven, dan kunt u op school een strippenkaart à 20,00 euro voor 10 strippen aanschaffen. Deze kaart is kindgebonden en kan dus niet voor broertjes of zusjes gebruikt worden. De kaart is gedurende de hele schoolcarrière van uw kind(eren) geldig.

Gezien het feit dat ouders vanwege Corona momenteel nog niet in school mogen komen is het kopen van een strippenkaart even anders dan normaal. U kunt een envelop met daarin het geld aan uw kind meegeven (graag op de envelop wel even de naam en de groep van uw kind vermelden) of het geld overmaken naar het rekeningnummer voor het overblijven: NL57RABO 0317 3355 96, natuurlijk onder vermelding van naam en groep kind. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u doorgeven op overblijftoer@ouders.kopwerk.nl

Wanneer u kiest voor incidenteel overblijf en dus gebruik maakt van een strippenkaart kunt u uw kind(eren) voor 9.00 uur opgeven via het volgende emailadres overblijftoer@ouders.kopwerk.nl . Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er voldoende overblijfouders aanwezig zijn a.d.h.v. de groepsgrootte.
 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Schaaktoernooi
Ook dit jaar wordt er weer een schaaktoernooi georganiseerd.
De vraag blijft, kan het doorgaan? Er wordt uiteraard rekening gehouden met de regels/maatregelen omtrent corona. We hopen natuurlijk van wel en daarom mag iedereen van de bovenbouw, die bekend is met de regels, zich inschrijven. In de klassen liggen de bladen en deze moeten voor 6 november (ingevuld) terug zijn. De wedstrijden zullen woensdag 18 november plaatsvinden. Locatie wordt later bekend.

Hopelijk doen jullie mee!
GGD Hollands Noorden : Zien Drinken Doet Drinken  
Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Daardoor bestaat het risico dat ze op jonge leeftijd beginnen met alcohol drinken en op latere leeftijd te veel en te vaak alcohol gaan drinken.Geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik. Dit is dus goed nieuws! Als opvoeder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat uw kind jong alcohol gaat drinken. 

Van maandag 2 t/m zondag 8 november 2020 start de campagne Zien Drinken Doet Drinken. In deze actieweek organiseert het programma ‘In control of Alcohol en Drugs’ ook een gratis online ouderavond via Zoom voor ouders en andere opvoeders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar: In gesprek met mijn kind over alcohol en drugs. Deelnemen kan vanuit uw luie stoel! Meer informatie over de inhoud van deze avond en aanmelden treft u aan in de bijlage.

Meer informatie op: www.incontrolofalcoholendrugs.nl

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808