Copy
Nieuwsbrief datum: 18 februari 2021
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Mozaïek makers
Nu we weer op school zijn en de dagelijkse leuke opmerkingen van kinderen veel vaker horen pakken we de draad weer op om die leuke uitspraken met u te delen.
 
Groep 4, AVI lezen:
De tekst gaat over een beroep, weet je wat een beroep is?
Ja, wat je later gaat werken. Ik wil taxichauffeur worden maar dat kan niet want je hebt geen taxi’s in Enkhuizen dus daarom word ik buschauffeur. En weet je, dan verdien je ook meer geld, want in een bus zitten veel meer mensen dus krijg je ook meer geld.
 

Groep 1/2, buiten spelen:
Kind staat achter de fietsen met allemaal bladeren in zijn handen. “Kom maar even achter die fietsen vandaan, dat is niet zo’n handige speelplek” Maar ik ben niet aan het spelen, ik ben een boom die in de wind staat. “Oh, blijf dan maar staan”.
Coronahulp
Een aantal nieuwsbrieven terug heeft u iets gelezen over Coronahulp in de school. We hebben toen uitgelegd dat voor sommige kinderen subsidie aangevraagd is om extra hulp te kunnen bieden buiten de reguliere lessen om. We willen graag laten weten hoe dat nu loopt.

Op locatie Spaans Leger geven de leerkrachten zelf deze hulp voor en na schooltijd. Kinderen komen dus om 8.00 uur op school of blijven na 15.15 uur (of op woensdag na 12.00 uur) een half uurtje langer om specifieke individuele hulp te krijgen.
Op locatie Toereppel wordt de Coronahulp gegeven door juf Anne. Zij heeft een schema gemaakt en de kinderen komen om de beurt bij haar om extra te oefenen. De leerkrachten hebben hun rooster erop aangepast zodat deze kinderen nooit een instructie in de klas missen maar altijd hulp krijgen op een moment dat ze de tijd in de klas wel even kunnen missen (leestijd/zelfstandig werken/weektaakwerk enz.)

Tijdens het thuiswerken is deze hulp ook gewoon doorgegaan. Online kregen alle kinderen toen ook individueel hulp maar dan door middel van extra inbellen met de eigen leerkracht of met juf Anne.  Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat dat waar kinderen recht op hadden gewoon door bleef gaan.
Ouder-kind gesprekken
Op 8,9 en 10 maart kunt u zich via Parro inschrijven voor de ouder-kind gesprekken. In de week van 15 en 22 maart zijn dan de gesprekken. De citotoetsen zijn dan afgerond. Na de vakantie wordt u verder geïnformeerd over de organisatie rondom de gesprekken. 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808