Copy
Nieuwsbrief datum: 22 april 2021
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Een berichtje vanuit het bestuur van Kopwerk en Schooltij
 
Beste ouders,
 
Ongetwijfeld heeft u in de media vernomen dat de regering geld heeft gereserveerd voor het Primair Onderwijs voor de inzet van een ondersteuningsprogramma voor mogelijke leerachterstanden als gevolg van Corona.

De invulling van dit programma kan per organisatie verschillen en wordt ingericht binnen een door de overheid vooraf vastgesteld kader. Wij vinden het als organisatie van belang om deze gelden vooral duurzaam in te zetten, passend bij onze manier van werken op de scholen en binnen onze organisatie, zodat onze kinderen er optimaal van kunnen profiteren op korte en lange termijn.

Een belangrijke eerste stap daartoe is het in kaart brengen van de huidige situatie, door het inventariseren van ondersteuningsbehoeften op gebied van onderwijs en welzijn bij de kinderen en op de school. Deze inventarisatie vindt plaats door het afnemen van een vragenlijst bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Als het goed is heeft u inmiddels al een uitnodiging ontvangen via de school van uw kind.

Met de resultaten maken de scholen een duurzaam ondersteuningsplan voor het nieuwe schooljaar en de komende jaren.
 
Bestuur Stichting Kopwerk en Schooltij
Studiedag
Nog maar even voor de zekerheid: woensdag 12 mei is er geen school, dan hebben we een studiedag. We gaan ons die dag bezighouden met o.a. basisvaardigheden digitale geletterdheid van de leerkrachten, beleid en invulling van de doorgaande lijn cultuuronderwijs op school, evaluatie van de ouder-kind gesprek.
Continurooster
Op basis van de kaders waar wij ons nog steeds aan moeten houden hebben we besloten het continurooster en de gefaseerde begin- en eindtijden op locatie Toereppel tot de zomervakantie door te zetten. Voor de kinderen die van 14:15 tot 15:15 uur opgevangen dienen te worden omdat zij daarna naar de BSO gaan, blijft de gelegenheid om dit uurtje opgevangen te worden op school. Dit kunt u doorgeven aan de groepsleerkracht.
 
In schooljaar 21-22 hebben we officieel het continurooster. Omdat wij zo nu en dan vragen krijgen nog even hetvolgende:

De school start om 8:30 uur en eindigt de eerste twee jaar om 14:15 uur voor alle groepen op alle dagen, behalve groep 1, 2 en 3, zij zijn op vrijdag om 12:00 uur uit. Wanneer het continurooster officieel onze schooltijden zijn is er geen gelegenheid meer om van 14:15 uur tot 15:15 uur opvang op school te krijgen voor de kinderen die naar de BSO gaan, dit dient u dan vanaf 14:15 uur of 12:00 uur (op vrijdag voor groep 1-2-3) met de opvang organisatie te regelen. 
Mozaïekmakers
Extra spelling met woordenschat en humor!
“tie-con-di : wat staat hier voor woord?”
Eh……(erg lastig, ze komen er niet uit, het duurt even)
Oh……conditie…..dat wat ik niet heb!

LOCATIE SPAANS LEGER

Schoolfotograaf
Meteen na de vakantie op maandag 10 mei komt de schoolfotograaf op school. Er worden portretfoto’s gemaakt, klassenfoto’s en “broertjes en zusjes” foto’s van de kinderen die op school zitten. Gezien de huidige situatie kunnen we geen foto’s maken met broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten.

LOCATIE TOEREPPEL

Kiss&Ride
Wij merken dat de Kiss&Ride regels niet meer altijd even strikt worden nageleefd en dat er onveilige situaties ontstaan. Wij vragen u ondanks het continurooster en de gefaseerde begin- en eindtijd toch de Kiss&Ride te gebruiken indien u uw kind afzet bij school. Wij zullen ervoor zorgen dat hier ook weer kinderen van de bovenbouw komen te staan om de jonge kinderen naar binnen te brengen aangezien dat vanuit onze kant niet goed is opgepakt de laatste tijd. 

Nog even in de herhaling: als u uw kind wilt afzetten bij school, komt u aanrijden vanaf de Laars, stopt bij de Kiss&Ride. U blijft in de auto en uw kind stapt uit. Zij worden indien nodig door oudere kinderen naar binnen gebracht. Uw kind afzetten bij de brug of even de auto parkeren op de stoep is niet gewenst, dit zorgt voor onveilige situaties en dat willen we nu juist voorkomen. Wilt u zelf uw kind naar de deur van de school brengen dan parkeert u op één van de parkeerplaatsen rondom school.
 
Laten we gaan voor een veilige omgeving voor uw kind(eren)!
Alvast bedankt voor uw medewerking.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Huttendorp inschrijving van start
Enkhuizen – Huttendorp is deze zomer van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juli. Net als voorgaande jaren is de locatie van het evenement weer het Wilhelminaplantsoen. Vanaf maandag 12 april tot en met vrijdag 30 april staat het inschrijfformulier op de website van Welwonen. Er is dit jaar plaats voor 250 Enkhuizer kinderen in de leeftijd van 6 jaar tot en met de leeftijd van kinderen in groep 8.  
 
Dit jaar heeft Huttendorp vanwege de corona maatregelen nog een iets ander karakter dan voorheen. Ieder kind komt drie dagdelen voornamelijk om te timmeren en daarnaast worden zoals gebruikelijk ook weer andere leuke activiteiten georganiseerd. De dagdelen zijn van 09.30 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
 
Meedoen kost € 15,00 per kind. Het tweede kind uit hetzelfde gezin betaalt € 12,50. Ouders die het financieel moeilijk hebben kunnen bellen met de gemeente Enkhuizen (0228 - 360 100) voor een bijdrage uit het sociaal-cultureel participatiefonds. Het inschrijfformulier staat op www.welwonen.nu.

Voor nadere informatie n.a.v. dit persbericht kunt u contact opnemen met
Jochem Hoven  van PR en communicatie Huttendorp 06 – 83991847.
De Koning & Koninginnen in de natuur - puzzelspeurtocht 
Enkhuizen – We vieren met zijn allen op dinsdag 27 april koningsdag. Dan feesten we met het koningshuis. Wist je dat ook in de natuur leven konings, koninginnen keizers en andere adels? tijdens de meivakantie kun je ze met de ‘blauw bloed’ puzzel speurtocht in de natuurtuin. Sommige planten en dieren zijn bekroond met de titel:  koning, koningin of keizer en soms dragen ze zelfs een kroon.  De onbetwiste koning van het dierenrijk is de leeuw. Die kunnen we in Nederland in de natuur niet vinden, maar in elke tuin, park en plantsoen  en natuurgebied schuilt wel een koninkje, koningin of een keizer … kom en ontdek de adels van de Nederlandse natuur.
Er is een koningsdag- puzzelspeurtocht  in de tuin uitgezet. Als je de puzzel oplost ontdek je de koning van de tuin!
Van maandag 26 april tot 10 mei kun je tijdens openingstijden de puzzeltocht speuren. Uiteraard houden we nog steeds aan de coronamaatregeling. Kijk voor openingstijden en aanvullende informatie op: www.hertenkampenkhuizen.nl

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808