Copy
Nieuwsbrief datum: 12 november 2020
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Luizenpluis thuis
Helaas mogen luizenpluisouders nog niet op school komen. Zodra dat verandert laten we het u weten. Het is wel belangrijk dat u thuis regelmatig even controleert of uw kind(eren) nog luisvrij is/zijn.
Continurooster dinsdag 24 november
Graag een lunch mee naar school geven, er is dan geen aparte overblijf, we eten met elkaar in de klas. De kinderen zijn op die dag om 14.15 uur uit.

LOCATIE SPAANS LEGER

Talentenshow donderdag 3 december
De traditie is dat we op de middag van het Sinterklaasfeest de talentenshow houden, dat is dit keer niet mogelijk omdat groep 1 t/m 4 dan vrij is. De talentenshow wordt dus gehouden op de donderdagmiddag voor het Sinterklaasfeest.

Het werkt als volgt:
Per (combinatie)groep mogen 2 acts meedoen. Er mag van alles gedaan worden; zingen, playbacken, dansen, goochelen, toneel enz. We spreken altijd wel af dat kinderen aan 1 act mee mogen doen. Zijn er meerdere kandidaten in een groep dan worden er voorrondes in de klassen gehouden. Wanneer dat is wordt per groep bepaald. Wie onverhoopt niet door is naar de uiteindelijke talentenshow mag de volgende dag de act aan Sinterklaas laten zien. Er kan dus geoefend gaan worden. De jury is heel benieuwd wat voor talenten we op school hebben rondlopen.
Lootjes trekken in groep 5 t/m 8
Net als ieder jaar gaan we in groep 5 t/m 8 lootjes trekken. Dit keer doen we dat op donderdag 19 november. Kinderen krijgen een lootje van een ander kind (of de juf) en maken een surprise voor diegene. Ook hoort en een rijmpje bij. Voor €5,00 worden er dan voor degene die er op het lootje staat cadeautjes gekocht. We zetten de regels even op een rijtje:
  • 19 november worden er lootjes getrokken.
  • Kinderen nemen een lijstje mee naar school (het is handig als ze van tevoren hebben nagedacht wat ze willen vragen) en het lijstje wordt op school overgeschreven zodat iedereen een zelfde soort lootje heeft.
  • Surprise en rijmpje maken voor degene die je getrokken hebt.
  • €5,00 besteden aan cadeautjes (probeer zo dicht mogelijk bij dit bedrag te komen)
  • Op woensdag 2 december gaan de surprises mee naar school, ze worden dan in de hal tentoongesteld zodat we ze allemaal kunnen bekijken. Let op! U mag ook dan niet de school in, de surprise moet dus vervoerd kunnen worden door de leerling zelf.
  • Het is belangrijk dat degene die de surprise krijgt een leuke dag heeft en blij is met de gemaakte knutsel en het rijm.

LOCATIE TOEREPPEL

Kiss & Ride
Zoals u wellicht heeft gemerkt maakt onze school gebruik van de Kiss & Ride. Omdat we merken dat nog niet iedereen goed op de hoogte is van het doel en de bijbehorende regels van de Kiss & Ride geven we u in deze brief de benodigde informatie. Deel deze informatie ook met bijvoorbeeld opa, oma, de oppas en eventuele andere verzorgers(sters) die uw kind(eren) van en naar school brengt. Het doel van de Kiss & Ride is op de eerste plaats de veiligheid van de kinderen rondom school. Ten tweede trachten we hiermee de overlast voor de buurtbewoners rondom onze school zoveel mogelijk te beperken. Wanneer uw kind(eren) gebracht en gehaald wordt met de auto maakt u gebruik van de Kiss & Ride. 
 
De Kiss & Ride zone is duidelijk aangeven met een bord. Ook is er zichtbaar parkeerruimte gecreëerd aan de schoolkant naast de stoep. Het is de bedoeling dat u aankomt rijden vanaf de Laars, vervolgens parkeert u uw auto op de Kiss & Ride zone. Bij de Kiss & Ride zone staan twee leerlingen uit de groepen 7 en 8. U neemt in de auto afscheid van uw kind(eren), wanneer zij uitgestapt zijn, rijdt u via de Toereppel weg en brengen de leerlingen van groep 7 en 8 uw kind(eren) naar de klas. Deze kinderen zijn zo geïnstrueerd dat zij uw kind(eren) pas achter laten als de leerkracht de zorg heeft overgenomen.
 
Wanneer u ervoor kiest geen gebruik te maken van de Kiss & Ride, omdat u mee wilt lopen met uw kind(eren) tot de deur, kunt u een parkeerplaats zoeken rondom school. Er zijn meerdere parkeergelegenheden aanwezig rondom de school bijvoorbeeld aan de Laars, het Langeland en aan het begin van de Toereppel. Het is in geen geval toegestaan/wenselijk uw auto aan de kant van de weg te parkeren op de Toereppel, ook niet verder in de straat. U veroorzaakt dan overlast voor de bewoners en de mensen, die gebruik maken van de stoep. 
 
Ook merken we dat sommige ouders/verzorgers ervoor kiezen hun kind(eren) uit te laten stappen na de brug, ook dit is niet wenselijk. U houdt daarmee het verkeer op. De Kiss & Ride zone is de enige plek waar u stil mag staan met uw auto om uw kind(eren) uit te laten stappen.  Voor alle duidelijkheid: u mag wel uw kind uit laten stappen bij de Kiss & Ride zone, maar uw kind hoeft dan niet weggebracht te worden door de leerlingen van groep 7 en 8 als dat niet nodig is. We vragen u met klem of u zich aan de afspraken rondom de Kiss & Ride wilt houden voor de veiligheid van de kinderen.

Beverwedstrijd
De Beverwedstrijd is een informaticawedstrijd voor leerlingen uit groep 5,6,7 en 8 van de basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs.

De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica, misschien ontdekken ze wel dat ze er talent voor hebben! Dit jaar doen er 31 kinderen mee uit groep 5 t/m 8 aan de Beverwedstrijd. Wij hebben ervoor gekozen om kinderen mee te laten doen die een rekeninstructie kunnen missen en een extra lastige uitdaging aankunnen. De kinderen krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar er is geen voorkennis voor nodig. De opgaven zijn zo gemaakt dat de kinderen ze met logisch en goed nadenken kunnen oplossen, de vraag is of dit binnen de gegeven tijd lukt! 

De opgaven verschillen per leeftijdscategorie, groep 5 krijgt dus andere opgaven dan groep 8. Alle kinderen zitten op 18 november in de aula onder begeleiding van juf Kim. Zij starten tegelijk aan de opgaven welke op een Chromebook gemaakt worden. Elk kind heeft een persoonlijk inlog, deze krijgen ze op die ochtend, ook mogen ze kladpapier gebruiken. Na 45 minuten is de tijd om en kunnen we zien hoe de kinderen het hebben gedaan. De kinderen die meedoen, weten dit zelf al. 

Bent u nieuwsgierig naar de opgaven, kijkt u dan op https://www.beverwedstrijd.nl/voorbeelden.php hier staan een aantal voorbeeld opgaven. 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Kom je ook zingen?
Kinderkoor Eigenwijs start met een project voor het kinderkerstfeest op woensdag 23 december.
 
Tijdens het kerststuk “Het Kerstjournaal” zullen wij zorgen voor de muzikale invulling samen met het leerlingen-ensemble van Drumfanfare Dindua.
 
De repetities, o.l.v. Marieke Botman, starten op 23 oktober
Locatie: Zuiderkerk Enkhuizen (ingang links naast de toren)
Meer informatie: info@kinderkoor-eigenwijs.nl
 

Groeigids-app: Chat voor ouders met jonge kinderen
Voor ouders die een kindje verwachten en/of kinderen hebben in de leeftijd 0 tot 6 jaar is er nu de Groeigids-app.

Via deze app kun je eenvoudig en anoniem je vragen stellen door middel van een chat aan een jeugdverpleegkundige van de GGD! Heb jij vragen over opvoeden of opgroeien en is je kind 0 tot 6 jaar oud? Dan zitten jeugdverpleegkundigen voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden op de werkdagen van 08.00-17.00 uur. Op dinsdag en donderdag tot 20.30 uur.

De app is eenvoudig te installeren via de appstore en is als volgt te herkennen:

Kijk ook eens op www.ggdhollandsnoorden.nl voor meer informatie over wat onze medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg voor jou en je kind(eren) tot 18 jaar kunnen betekenen. Of bel tijdens kantooruren met het algemene telefoonnummer van GGD Hollands Noorden 088-01 00 550. Wat je vraag ook is, we staan graag voor je klaar!

Beste ouders/verzorgers,
 
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms met een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch weer thuis onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt voor uw kind en uw gezin. Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen. In het jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is het belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken.
 
Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de levens en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn kinderen meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na deze crisis?
 
Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u deze samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u meer informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Wilt u de informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?
https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic
 
Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmings-formulier voor ouders invullen.Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen. Ook uw kind vult dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen of ze mee willen doen aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u toestemming hebt gegeven ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten.
 
Het is mogelijk dat u dit verzoek tot deelname al heeft gekregen. Indien u al deelneemt willen wij u hiervoor heel erg bedanken!
 
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in de informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!
 
Met vriendelijke groet,
 
Onderzoekersteam COLC Studie
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+
+31 43 385284
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl
 

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808