Copy
Nieuwsbrief datum: 4 februari 2021
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Studiedag
Gister hebben we met elkaar een intensieve maar ook zeker vruchtbare studiedag gehad. Ook wij volgend scholing via teams, overleggen met de hele groep en in kleine(instructie) groepjes. We hebben het gehad over de volgende onderdelen die te maken hebben met de ontwikkeling van onze school:
  • ICT beleid en leerlijnen; er is een leerlijn geschreven met doelen per groep die opbouwend is van groep 1 t/m groep 8. Welke vaardigheden moeten de kinderen per groep beheersen en waar moeten ze kennis van hebben.
  • Leerlingvolgsysteem; we werken op school met Leeruniek. Ieder kind hebben we daar in beeld met de eigen onderwijsbehoeftes en data gegevens. Dat wat op papier staat (plannen en aanpak per groep) moet precies kloppen met de praktijk. We zijn met elkaar in de plannen gedoken en hebben per groep heel nauwkeurig gekeken of dat wat op papier staat ook daadwerkelijk klopt met de praktijk. Soms werkt iets wat op papier staat niet in het echt en moet het dus aangepast worden. Door de plannen en manier van aanpak per groep goed op elkaar af te stemmen is er een logische doorgaande lijn door de hele school zonder gaten en hiaten.
     
  • Wetenschap en techniek; 2 groepen hebben laten zien wat er in de klassen gebeurt op het gebied van programmeren. Groep 1/2 werkt met Bee-Bots; een soort rollende bijtjes die door ze te programmeren een route kunnen lopen door de klas. Groep 5/6 heeft met micro:bits gewerkt; microcomputers die door de kinderen te programmeren zijn en zo kunnen er door een programmering o.a. lampjes gaan branden maar ze kunnen er ook spelletjes mee maken. Alle collega’s hebben nu gehoord hoe leuk het is om met deze materialen aan de slag te gaan in de klas. Wellicht hoort u er thuis ook het één en ander over.
     
  • Scholen gaan weer open; de richtlijnen vanuit de PO raad zijn nog niet binnen. We konden dus nog niet zoveel regelen…….uiteraard informeren we u wanneer we dat kunnen.
Eigenaarschap of eigenlijk….Eigen regie
Vorig jaar zijn we al begonnen met een heel klein stukje eigenaarschap bij kinderen door aan het rapport de ik-cirkel toe te voegen. Die vindt u ook dit keer weer terug in het rapport en zal een vast onderdeel worden van het rapport. Ook in de ouder-kind gesprekken hebben de kinderen een stukje eigen regie door samen met de leerkracht en ouders doelen te stellen en te kijken wat daarvoor nodig is.

Door (vooral in de midden en bovenbouw) regelmatig de ontwikkelingslijnen in Snappet te bespreken met de individuele kinderen kunnen ze ook in de gaten houden hoe ze het zelf doen. Eigenaarschap betekent dat iets van een kind is, eigen regie betekent dat een kind ook daadwerkelijk iets moet doen om een doel te bereiken, je kunt zelf (met hulp van betrokkenen uiteraard) bepalen hoe iets te doen, je hebt (voor een deel) zelf de regie in handen. Deze 3 punten; rapport, gesprekken en ontwikkelingslijnen, willen we gaan uitbreiden.

Hoe kunnen we kinderen nog meer betrekken bij hun eigen leerproces, ze voor een deel de eigen regie geven over hun ontwikkeling binnen de kaders die passen bij ons onderwijs? Volgend jaar gaan we daar als team een scholing voor volgen. We houden u uiteraard op de hoogte.
Rapporten
Ondanks dat we een tijd niet fysiek naar school zijn geweest hebben leerkrachten wel informatie verzameld over alle kinderen. Voor de Kerstvakantie zijn er ook cijfers en andere gegevens verzameld en zelfs tijdens het thuiswerken is aan de hand van toetsen gecontroleerd hoe de vorderingen van kinderen waren. Daar is dus wel degelijk iets over te zeggen en de dag voor de voorjaarsvakantie (19 februari) krijgen dan ook alle kinderen van groep 2 t/m 8 een rapport. Groep 1 krijgt aan het einde van een jaar een rapport.
Ouder-kind gesprekken
Van 1 maart tot 11 maart worden de ouder-kind gesprekken gevoerd, dit hebben we al eerder in de nieuwsbrief vermeld. Op 8 februari vanaf 19:00 uur kunnen de ouders met broertjes en zusjes zich inschrijven via Parro, denkt u eraan om er steeds een blok tussen te plannen? Dit voorkomt problemen wanneer een gesprek uitloopt. Vanaf 9 februari kunnen ook de ouders van kinderen zonder een broertje of zusje op school zich inschrijven.  De inschrijving sluit op 12 februari, mocht u zich daarna nog niet hebben ingeschreven wordt u door de leerkracht op een nog beschikbare tijd ingepland.
 
Alle gesprekken zullen via Meet plaatsvinden, wanneer u de naam van uw kind in de chat voorbij ziet komen betekent u dat u in het gesprek kunt komen en het vorige gesprek is afgerond.

Voor de groepen 1-2 zijn de gesprekken dit keer alleen met de ouders. 
De ouders van groep 8 krijgen apart informatie over de gesprekken ten aanzien van het voortgezet onderwijs.
Facebook
Sinds vorige week donderdag zijn we ook te vinden op Facebook. De reden dat wij dit doen is met name om aan u als ouders, maar ook aan mogelijke nieuwe ouders te laten zien wat wij allemaal doen op Het Mozaïek. Mocht u het leuk vinden om ons te volgen elke locatie heeft zijn eigen pagina. Beide pagina's volgen mag natuurlijk ook!Voor het Mozaïek, locatie Toereppel https://www.facebook.com/mozaiektoereppel

Voor het Mozaïek, locatie Spaans Leger https://www.facebook.com/Het-Moza%C3%AFek-Enkhuizen-locatie-Spaans-Leger-104780101339058

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808