Copy
Nieuwsbrief datum: 8 april 2021
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

IEP toets groep 8 
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april wordt in groep 8 de IEP toets afgenomen.  

De IEP Eindtoets is een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De IEP toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen aan het einde van groep 8.  

De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs en is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De leerlingen hebben allemaal al een definitief advies gekregen. Deze toets is vaak een bevestiging van het gegeven advies. Mocht het resultaat lager uitvallen dan het definitief advies, dan heeft dit geen gevolgen. Mocht de uitslag wel ineens veel hoger zijn dan dat er in het definitief advies gegeven is, dan is het in sommige gevallen interessant om te kijken of er nog iets veranderd moet worden aan het advies. Mocht dit zo zijn, dan hoort u dat van de desbetreffende leerkrachten, hoort u niks dan is er niks veranderd aan het definitief advies! 

Op school zorgen we ervoor dat de kinderen hun toets in alle rust kunnen maken. Ook gaan we alvast een beetje oefenen zodat de kinderen bekend zijn met de soorten vragen die er gesteld worden. Het zou fijn zijn als u ervoor zorgt dat uw kind lekker uitgeslapen is en zo min mogelijk zenuwen of stress heeft. Het advies is er tenslotte al, dus er is ook niks om je druk over te maken, ze laten alleen zien wat ze kunnen aan het einde van groep 8! 

Op de Toereppel
Op dinsdag staan Esther T en Monique voor de klas om de toets af te nemen. Op woensdag zullen Esther T en Wouter bij groep 8 staan. Zo hebben de kinderen in ieder geval elke dag vertrouwde gezichten bij hen in de klas. 

Op het Spaans Leger neemt Gerrie de toets op beide dagen af in groep 8.  
Groep 7 zal op dinsdag bij Caroline in groep 5/6 aanschuiven deze ochtenden, en Nakya zal hierin ondersteunen. Op woensdag werkt Anne op het SL en zal groep 6/7 onder haar hoede nemen. 

Mozaïek makers
Juf Kim (K) staat op het schoolplein en er komt een leerling (L) naar haar toe…het gesprek ging ongeveer zo:

L: Weet jij al of je baby een jongen of een meisje is?
K: Nee, we vinden het leuk om ons te laten verrassen dus dat weten we niet.
L: Ik weet het wel, het wordt een jongen en ik weet ook de naam.
K: Oh, nou dat is leuk! En? Wat wordt de naam?
L: Tja, als jij niet zegt of het een jongen of een meisje wordt dan zeg ik de naam ook niet.
En ze huppelde vrolijk weer weg.
Koningsdag en sporten
Er is wellicht verwarring ontstaan door het bericht van de Koningsspelen van de vorige keer. Daar stond in dat Koningsdag op 27 april is (wat uiteraard klopt) alleen de dag waarop wij dat op school vieren stond er niet bij. Op school vieren we dit met een Koningsontbijt in de klas op vrijdag 23 april. Ook worden er in de klassen leuke activiteiten gedaan die met deze dag te maken hebben. De schooltijden zijn verder gewoon zoals op een “normale” vrijdag. Normaal gesproken hoort er een sportdag bij de Koningsspelen. Die kan nu niet doorgaan omdat dan alle scholen bij elkaar zouden komen. Sportservice organiseert wel per school en sportdag, binnen de geldende regels, als alternatief. Wanneer dat precies is weten we nog niet. Dat zal waarschijnlijk juni worden.
Vakanties 2021-2022
Bij deze het vakantierooster voor volgend jaar.

Let op: Kerst valt komend jaar op zaterdag en zondag. Onze Kerstvakantie begint al op vrijdag 24 december. Dat is dus al een vrije dag.

Er worden nog 3 studiedagen ingepland volgend jaar. Voor die studiedagen zijn we afhankelijk van externe partijen die dat voor ons organiseren. We weten op dit moment de data nog niet maar zodra we die data weten dan hoort u dat uiteraard van ons.
Studiedag 12 mei
Op woensdag 12 mei hebben wij een studiedag met alle collega's. We gaan ons die dag verder bekwamen op het gebied van digitale geletterdheid, ontwikkeling van persoonlijke doelen van kinderen en de doorgaande lijn van het cultuuronderwijs binnen onze school. Na de meivakantie hebben we dus 2 dagen school en daarna hebben de kinderen de rest van de week vrij (woensdag een studiedag voor de leerkrachten, donderdag hemelvaart en vrijdag een extra vrije dag). 
Facturen overblijf 
Deze week zijn de via Club Collect de facturen voor de overblijf verstuurd. De bedragen die daarop staan zijn berekend tot aan de kerstvakantie. De berekening is natuurlijk met aftrek van de vakantie- en studiedagen en de dagen dat er een continurooster was. Maandag 14 december was de laatste overblijfdag, dinsdag 15 december was er een continurooster en woensdag 16 december ging de school dicht. Onderstaand een overzichtje van de overblijfdagen, dit om de factuur inzichtelijk te maken.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn kan dat natuurlijk altijd.
Het liefst even op overblijftoer@ouders.kopwerk.nl
Controleren stamgegevens
Binnenkort ontvangt u een enveloppe met daarin de stamkaart van uw zoon/dochter. Op deze stamkaart staan de gegevens die bij ons in het leerlingensysteem staan. Helaas blijken sommige gegevens niet (meer) te kloppen doordat er bv. een verhuizing is geweest of een telefoonnummer is gewijzigd en dit niet is doorgegeven. Het is ook belangrijk dat de gegevens kloppen omdat deze weer corresponderen met de Parro app. Aan u de vraag om deze gegevens te controleren en daar waar nodig aan te passen. Er zal een begeleidend schrijven bij de stamkaart zitten waarin staat wat belangrijk is om na te kijken en  hoe en wanneer we de stamkaart weer graag retour ontvangen.
Zwangerschapsverlof Kim
Op 23 april start mijn zwangerschapsverlof en mag ik heerlijk gaan genieten van de tijd die ik dan krijg om alles op orde te maken voor als ons kindje komt. Mijn verlof duurt ongeveer tot de herfstvakantie, dat hangt even van de daadwerkelijke bevallingsdatum af.

Tijdens mijn verlof zal Esther Tigchelaar, nu locatie leider op locatie Spaans Leger, vervangend directrice zijn. Zij gaat dan vijf dagen werken en verdeelt haar dagen over beide locaties wat ze eigenlijk dit hele schooljaar ook al doet. Omdat ze ook intern begeleider is en hier minder tijd voor zal hebben, gaat Yvette een dag extra werken en Judith Franke (leerkracht op locatie Spaans Leger) zal ook een aantal IB-taken op zich nemen. Naast deze verschuiving zal Irene, onze administratief medewerker, een dagdeel meer gaan werken om Esther en Yvette extra te kunnen ondersteunen op het gebied van de administratie. 

Op deze manier verwachten wij zonder allerlei nieuwe gezichten de schoolprocessen goed op te kunnen vangen zodat er voor u als ouders, kinderen en team geen grote merkbare veranderingen zijn. 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Avond4daagse
WSV “De Haringstadters” organiseert dit jaar de avond4daagse via de Home-Edition van de KWBN.

Door de Corona is het niet mogelijk om de avond4daagse op de manier te organiseren die u van ons gewend bent. Er kan in kleine groepjes worden ingeschreven met ouders of begeleiders zodat de RIVM richtlijnen kunnen worden gerespecteerd. Er kan gelopen worden tussen 29 maart en 30 juni. Binnen 14 dagen moet er dan 4 x een route gelopen worden. Na de inschrijving ontvangt u van de KWBN een app waarop de route kan worden geplaatst en na 4 wandelingen kan deze dan naar de KWBN worden gestuurd. Daarna ontvangt WSV “De Haringstadters “voor u de medaille en zorgen wij ervoor dat deze bij u komt.

U kunt zich inschrijven via de link: https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/enkhuizen

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808