Copy
NIEUWSBRIEF   |    februari 2017
View this email in your browser
Foto: Jan Pieter Derksen
 • Mededelingen
 • Savitri-bijeenkomsten/workshop/studie
 • Contributie
 • Afgelopen week in Auroville
 • Waterwerken in landschappelijke stijl
 • Auroville brengt zonne-energie naar Puducherry
 • Solarus & Auroville
 • Kiezen voor verandering
 • Kennismaking met de jeugd
 • Soundscape
 • Matrimandir nieuwsbrief
 • Documentaires over Auroville
 • Overvloed & welvaart
 • Auroville Today
 • Lidmaatschap
 • Puur goud

Mededelingen
 
 • Europese bijeenkomst
  De Europese bijeenkomst van de centra en liaisons van Auroville International zal worden gehouden in Engeland, van 23 tot en met 25 juni 2017. Meer info: secretaris@auroville.nu
   
 • Vrijwilligerswerk in Auroville
  Buitenlandse gasten die Auroville bezoeken en er een tijdje verblijven op basis van een toeristenvisum mogen deelnemen aan workshops, activiteiten en (onderwijs-)evenementen. Maar zij kunnen er geen vrijwilligerswerk doen en/of ander werk doen. Een vrijwilliger is iemand die meewerkt aan een specifieke activiteit voor een eenheid of project in Auroville, voor een vaste en beperkte tijd: minimaal twee maanden voor Indiërs (minimaal één maand bij boerderijen en in bossen), en minimaal zes maanden  voor buitenlandse nationaliteiten, die alleen vrijwilligerswerk mogen doen als zij in bezit zijn van een Entry Visum, dat zij via SAVI kunnen aanvragen.
   
 • Sponsorverzoeken 
  Donaties zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt het donatiebedrag overmaken naar de rekening van AVI NL: NL26TRIO 0198 4209 27. Graag altijd de naam van het project vermelden waarvoor de donatie is bedoeld en uw eigen naam.
   
 • Ga je naar Auroville?
  Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
 • SAVITRI-bijeenkomsten in Nederland
  De volgende Savitri-bijeenkomst is op 18 maart 2017 (Binnenhof - Amersfoort). Iedereen is van harte welkom om geheel vrijblijvend een keer mee te lezen! Lees meer over de SAVITRI-bijeenkomsten.
   
 • Immersion in SAVITRI  |  29 maart t/m 2 april 2017  |  België 
  In het weekend van eind maart/begin april 2017 zal Rod Hemsell een internationale Immersion in Savitri-workshop over de Dood geven in het Tibetaans Boeddhistisch Centrum Yeunten Ling in Huy, België. Meer info en aanmelding.
   
 • SAVITRI Studie, door Alok Pandey 
  Chris Duindam is bezig met de vertaling van de Savitri Studie door Alok Pandey. Hier vind je alvast de Nederlandse vertaling van het eerste deel.

Contributie
Tijdens de eerste ALV van dit jaar, gehouden op 21 januari 2017 te Nijmegen, kwamen bestuursleden, leden en vertegenwoordigers van de Belgische Auroville International Liaison bijeen en is gesproken over de activiteiten van vorig jaar, het voorlopig financieel verslag, de contributie en de plannen voor 2017. Voor wat betreft de contributie heeft het bestuur een contributieverhoging voorgelegd, van € 25 naar minimaal € 35 (met uitzonderingsmogelijkheid) en dit voorstel is goedgekeurd. In haar brief van 4 februari 2017 brengt de secretaris de leden op de hoogte van dit besluit.

Afgelopen week in Auroville
In 2016 maakte Marco Saroldi wekelijkse fotoreportages in Auroville met de werktitel ‘Last Week in Auroville’. In het nieuwe jaar wordt het journaal voortgezet door Markie Martins Menendez, een vrijwilliger uit Argentinië.
Klik op de afbeelding hierboven om de hele reeks te bekijken. 

Waterwerken

in landschappelijke stijl
Kireet van 'Gaia's Garden' heeft een unieke manier ontwikkeld om zijn waterwerken in te passen in het landschap. Jan Pieter Derksen volgde Kireet gedurende enkele dagen in het veld en doet verslag. Lees verder >>

Auroville brengt zonne-energie

naar Puducherry
Op 20 januari 2017 publiceerde het dagblad The Hindu een artikel over het Franse consulaat dat onlangs is voorzien van zonnepanelen, geholpen door drie Auroville bedrijven. Medeoprichter van Auroville Consulting, Toine van Megen meldt: “Het zonne-PV-systeem van 45,36 kW is ontworpen en geïnstalleerd door Sunlit Future.
Op de foto's zie je Auroviliaan Debo van Sunlit Future uitleg geven over de functies van het systeem aan Chief Minister Shri V. Narayanasamy, in gezelschap van de Franse consul-generaal in Pondicherry, de heer Philippe Janvier Kamiyama”.
“Toen bleek dat het departement van energiezaken van Puducherry geen voorraad van bi-directionele energiemeters had, kwam een door de ‘Auroville Electrical Service’ geleverde meter goed van pas, zodat het systeem in werking kon worden gesteld. Auroville Consulting heeft op haar beurt bijgedragen aan het ontwerp van zonne-energiebeleid van Puducherry en de daarmee verband houdende regelgeving en implementatierichtlijnen", alus Toine, en vervolgt: "Dit is niet de eerste keer dat de gezamenlijke inspanningen van Auroville eenheden zonne-energie naar Puducherry hebben gebracht. De net-gekoppelde zonne-PV-systemen op de daken van twee woningen en op de daken van vier gebouwen van de Sri Aurobindo Ashram werden ook ontworpen en geïnstalleerd door Sunlit Future en omvatte steun van de hierboven genoemde andere Auroville eenheden. Andere dergelijke systemen zijn geïnstalleerd en meer zijn in afwachting van de inbedrijfstelling; samenwerken met elkaar en de zon in staat stellen om haar werk te kunnen doen".

Solarus & Auroville
SOLARUS is een gamechanger in zonne-energie. Dat doet het bedrijf door systemen te bouwen, waarin zon PV wordt gecombineerd met zonnewarmte. Het resultaat is een ongekend hoog rendement van 70 procent, waar een traditioneel PV systeem blijft steken bij 20 procent.

Het hoofdkantoor van SOLARUS is gevestigd in Venlo. Het R&D-centrum ligt in Gävle, Zweden. De CEO van het bedrijf is de Nederlander Leen Zevenbergen. Onlangs bracht hij zijn tweede bezoek aan Auroville en sprak met Auroville Radio over SOLARUS en de samenwerking met Auroville.

Klik op de afbeelding hiernaast om het interview met Leen Zevenbergen te beluisteren.
 
Driedaagse workshop in Auroville (15 - 17 mei 2017):

Kiezen voor verandering


Deze driedaagse workshop is voor hen die op zoek zijn naar een fundamentele verandering in hun leven. Het levert de energie en de modellen voor verandering door middel van interactie met inspirerende mensen die inspirerend werk verrichten, door middel van presentaties over de manier waarop verandering plaatsvindt, en door middel van oefeningen die diepe reflectie en nieuwe manieren van perceptie en gedrag aanmoedigen.Meer info en aanmelding.

Kennismaking met de jeugd
YouthLink is een dienst in Auroville die is opgezet en wordt beheerd door de jeugd in de leeftijdscategorie 18 - 35 jaar. Het hoofddoel is om het potentieel van de jeugd te (h)erkennen en hun betrokkenheid bij de opbouw van Auroville te ondersteunen.
Youth Link is een platform voor jeugdprojecten om zo de jeugd een stem te geven, gehoor te geven aan hun aspiraties en samen te werken met de jeugd uit de omgeving. In een kort filmpje komen enkele jongeren aan het woord. Hoe ben je in Auroville terecht gekomen? Waarom heb je besloten om te blijven? Zeven Aurovilianen, één nieuwkomer en twee vrijwilligers stellen zich aan ons voor: Sindhuja, Filip, Peter, Ashwin, Muthu, Bala, Michael, Kalvi, Riccardo, Nikethana. Klik op de afbeelding hierboven om het filmpje te bekijken.

Soundscape
Het plateau van Auroville in het district Villupuram van Tamil Nadu was een woestenij in 1968. Het land werd doorkruist met ravijnen en het gebied werd onderworpen aan zware bodemerosie en overbegrazing. Grote stukken land had de Palmyra (Borassus flabbifer) als enige vegetatie. Sindsdien is meer dan 1500 hectare land bebost.
Deze bebossing heeft geleid tot een enorme toename van de vogelfauna. Verslagen van vóór 1972 tonen een totaal van 25 vogelsoorten. Inmiddels zijn er meer dan honderd soorten. Onlangs zijn geluidsopnamen gemaakt in het bos van Pitchandikullam op diverse tijdstippen van de dag.
Klik op de afbeelding hierboven om de geluidsfragmenten te beluisteren.
Bekijk ook een filmpje van 9 minuten met twaalf fragmenten
van dieren in actie, in en rondom een huis in Auroville.
NEWSLETTER
Vier keer per jaar verschijnt een verslag over de voortgang van de (onderhouds-)werkzaamheden die plaatsvinden in en rondom de Matrimandir; van de binnenkamer tot de heliostaat, de gouden schijven, de tuinen en het meer. In de februari-uitgave lezen we berichten over het werk aan de tuinen ‘Progress’, ‘Utility’ en ‘Wealth’ en het werk onder het amfitheater.  
In deze editie is er ook aandacht voor Dominique Darr, die op 25 december 2016 is overleden en in 2014 een prachtig fotoboek publiceerde over de bouw van de Matrimandir. Klik op de afbeelding hierboven om de nieuwsbrief te openen.

Bekijk ook 'Hommage à Dominique Darr

Documentaires over Auroville
Er zijn sinds de inauguratie van Auroville in 1968 verscheidene documentaires gemaakt over 'de Stad van de Dageraad’. In 1973 werd een documentairefilm door Jean Pierre Elkabach op de Franse televisie getoond. Na nog enkele Franse tv-documentaires kwam pas in 2003 een Engelstalige filmdocumentaire uit, geproduceerd door Auroville Press.
Daarna volgt een hele reeks van documentaires. Een onvolledige lijst van films die online zijn te bekijken, staat nu op onze website. Gaandeweg zal deze lijst worden aangevuld met nieuwe films en met documentaires uit het verleden die we in onze speurtocht tegenkomen.

Overvloed & welvaart
In de vorige editie van onze nieuwsbrief maakten we melding van een interview met Pashi Kapoor, die zegt dat het niet aanvaarden van de verantwoordelijkheid van de Auroville administratie om voor ieders basisbehoeften te zorgen ervoor heeft gezorgd dat Auroville in de huidige malaise verkeert.
Het interview werd door velen opgemerkt en was de aanleiding voor Manohar om Pashi te vragen zijn visie toe te lichten.
Uit het lange gesprek dat volgde zijn enkele fragmenten gepubliceerd, rondom het thema Overvloed & Welvaart. 
Blijf op de hoogte en steun Auroville Today: schrijf je in via Auroville International Nederland voor een jaarabonnement van € 42,00 en ontvang Auroville Today elke maand thuis op de deurmat en digitaal op de tablet of PC.

Word lid van de vereniging!

Betrokkenheid met Auroville kun je tot uitdrukking brengen door lid te worden van de vereniging Auroville International Nederland, of je lidmaatschap te bevestigen door het overmaken van de jaarlijkse contributie voor de Nederlands/Vlaamse tak van de internationale vereniging Auroville International. 

De vereniging:
 • ondersteunt projecten & bedrijven in Auroville door middel van donaties, praktische hulp en waar nodig expertise; 
 • vertegenwoordigt Auroville in Nederland;
 • geeft informatie over Auroville;
 • maakt het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville bekend d.m.v. publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten;
 • ondersteunt initiatieven van leden.
Dankzij de leden behoudt de vereniging de status als ANBI instelling voor fiscaal aftrekbare giften en kan de vereniging informatie blijven geven over Auroville via de website en nieuwsbrieven en activiteiten organiseren zoals de Savitri Groep, de Life Divine Groep en verscheidene bijeenkomsten.

Puur goud
[De Moeder leest voor uit Sri Aurobindo’s ‘Thoughts and Aphorisms’, dat is opgenomen in het boek ‘The Supramental Manifestation’, blz. 393]:

‘Waarom heeft God dit materiaal gekozen of gemaakt wanneer Hij uit alle oneindige mogelijkheden kon kiezen? Omwille van zijn goddelijke idee, dat niet alleen schoonheid en lieflijkheid en zuiverheid voorstond, maar eveneens kracht en wil en grootheid. Veracht de kracht niet en haat haar niet wegens de lelijkheid van sommige van haar aspecten, en denk ook niet dat God uitsluitend liefde is. Alle volmaakte volmaaktheid moet in zich iets hebben van de stof van de held en zelfs van de Titaan. Maar de grootste kracht wordt geboren uit de grootste moeilijkheid.’
Commentaar van de Moeder:
“Per slot van rekening komt het hele probleem erop neer te weten of de mensheid de staat van puur goud heeft bereikt dan wel of ze eerst nog in de smeltkroes moet. Eén feit is zeker en dat is dat de mensheid niet de staat van puur goud heeft bereikt, zoveel is zichtbaar en onloochenbaar. Maar er is iets in de geschiedenis van de wereld gebeurd waardoor we mogen hopen dat een selectie uit de mensheid, misschien een klein aantal personen, gereed wordt om in zuiver goud getransformeerd te worden, en dat dezen dan in staat zullen zijn om kracht zonder geweld te manifesteren, heldhaftigheid zonder vernieling en moed zonder rampspoed.
“In de volgende paragraaf heeft Sri Aurobindo dan het antwoord gegeven: als de mensheid er toch maar in toestemde gespiritualiseerd te worden. We zullen ‘mensheid’ vervangen door ‘individu’: als het individu er toch maar in toestemde gespiritualiseerd te worden *). Als het er toch maar in toestemde … Er is iets in het individu dat daarom vraagt, dat daarnaar hunkert, maar de rest van zijn wezen wijst dat van de hand en wil blijven wat het is. Het onzuivere erts moet in de smeltoven worden gegooid.
“We bevinden ons nu op een keerpunt in de geschiedenis van de aarde – eens te meer. Van heel wat kanten wordt me gevraagd: ‘Wat staat er te gebeuren?’ Overal heerst er angst, bange verwachting, vrees. Wat staat er te gebeuren? Daar is maar één antwoord op: als de mensheid er toch maar in toestemde gespiritualiseerd te worden. Het zou misschien voldoende zijn dat enkele individuen puur goud worden om door hun voorbeeld de loop der gebeurtenissen te veranderen. Die noodzakelijkheid dringt zich op.
“Waarom de moed, de heldhaftigheid die de Godheid van ons verlangt niet gebruiken voor de strijd met onze eigen moeilijkheden, met onze eigen onvolkomenheden, met onze eigen duistere kanten? Waarom niet heldhaftig door de vuurhaard van de innerlijke zuivering gaan opdat het niet nodig zou zijn eens te meer een van die geweldige, titanische verdelgingen te moeten doormaken waardoor een hele beschaving in duisternis wordt gedompeld?
“Dat is het probleem waarmee we ons geconfronteerd zien. Ieder moet zijn eigen manier vinden om het op te lossen. Ik antwoord vanavond op bepaalde vragen die me gesteld werden, en mijn antwoord is dat van Sri Aurobindo: ‘als de mensheid er toch maar in toestemde om gespiritualiseerd te worden’. En ik voeg eraan toe: de tijd dringt – vanuit menselijk oogpunt bezien.” (Entretiens 1957-1958, pag. 84-86)

*) ‘Alles zou veranderen als de mens erin toestemde gespiritualiseerd te worden, maar zijn mentale, vitale en fysieke natuur verzetten zich tegen de hogere wet. Hij is verknocht aan zijn onvolkomenheid.’ Sri Aurobindo
Facebook
Website
Email
Copyright © 2017 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp