Copy
NIEUWSBRIEF   |    januari 2017
View this email in your browser
 • Mededelingen
 • Darshan Message
 • Jaarwisseling in Auroville
 • Dageraad 1-1-2017
 • Last week in Auroville
 • Narad's video-interviews II
 • Auroville Today
 • Lidmaatschap
 • Van modelstad tot perfecte wereld
 • Vuurdans
 • Kaliveli excursie
 • Auroville.com
 • AVAG Newsletter
Mededelingen
 
 • Algemene Ledenvergadering 2017
  De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op
  zaterdag 21 januari 2017
  Ontvangst: 13:00 uur   |   Aanvang: 13:30 uur
  Locatie: Centraal Wonen Mozaïek, De Hofkamer, Wachterslaan 239, 6523 RV Nijmegen. De uitnodiging & agenda zijn in een aparte nieuwsbrief gepubliceerd.
   
 • Europese bijeenkomst
  De Europese bijeenkomst van de centra en liaisons van Auroville International zal in 2017 gehouden worden in Engeland van 23 tot en met 25 juni. Meer info: secretaris@auroville.nu
   
 • Ga je naar Auroville?
  Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
   
 • SAVITRI-bijeenkomsten in Nederland
  De volgende Savitri-bijeenkomst is op 18 maart 2017 (Binnenhof - Amersfoort). Mocht je belangstelling hebben voor de leesgroep, neem dan contact op met: Hannah Althuizen, hannah.a@online.nl, tel. 0597-645108. Iedereen is van harte welkom om geheel vrijblijvend een keer mee te lezen! Lees meer over de SAVITRI-bijeenkomsten.
   
 • IMMERSION IN SAVITRI 29 maart t/m 2 april 2017 
  Workshop door Rod Hemsell. In het weekend van eind maart/begin april 2017, als de meesten weer terug zijn uit Auroville, zal Rod Hemsell een internationale Immersion in Savitri workshop over de Dood geven in het Tibetaans Boeddhistisch Centrum Yeunten Ling in Huy, België. Meer info en aanmelding.
   
 • Vrijwilligerswerk in Auroville
  Buitenlandse gasten die Auroville bezoeken en er een tijdje verblijven op basis van een toeristenvisum mogen deelnemen aan workshops, activiteiten en (onderwijs-)evenementen. Maar zij kunnen er geen vrijwilligerswerk doen en/of ander werk doen. Een vrijwilliger is iemand die meewerkt aan een specifieke activiteit voor een eenheid of project in Auroville, voor een vaste en beperkte tijd: minimaal twee maanden voor Indiërs (minimaal één maand bij boerderijen en in bossen), en minimaal zes maanden  voor buitenlandse nationaliteiten, die alleen vrijwilligerswerk mogen doen als zij in bezit zijn van een Entry Visum, dat zij via SAVI kunnen aanvragen.
   
 • Sponsorverzoeken 
  Donaties zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt het donatiebedrag overmaken naar de rekening van AVI NL: NL26TRIO 0198 4209 27. Graag altijd de naam van het project vermelden waarvoor de donatie is bedoeld en uw eigen naam.


DARSHAN MESSAGE
1-1-2017


"Het is de goddelijke Aanwezigheid die waarde geeft aan het leven. Deze Aanwezigheid is de bron van alle vrede, alle vreugde, alle veiligheid. Vind deze Aanwezigheid in jezelf en je problemen zullen verdwijnen."
De Moeder

Bron: Collected works of the Mother, volume 14


Jaarwisseling in Auroville
In Auroville werd de jaarwisseling onder meer gevierd rondom de Banyan Tree en in het Tibetaans Paviljoen. Bij de Banyan Tree werden klankschalen bespeeld. In het Tibetaans Paviljoen was er zang en werden mantra’s en gebeden gereciteerd, met honderden lichtjes en een fontein in het midden. Fred Cebron maakte er een korte drone-video. Klik op de afbeelding hieronder om de video te bekijken.

Dageraad 1-1-2017
In de tuinen van de Matrimandir werd de eerste dageraad van het nieuwe jaar in een reeks foto’s en een video vastgelegd door Manohar.
Bekijk
(a) de fotoreeks op FLICKR
(b) de video op YouTube

Last week in Auroville
In 2016 maakte Marco Saroldi wekelijkse fotoreportages in Auroville met de werktitel ‘Last Week in Auroville’. De eerste reportage was een fotoverslag van evenementen die in Auroville plaatsvonden in de week van 8 februari 2016. In het nieuwe jaar wordt het journaal voortgezet door Markie Martins Menendez, een vrijwilliger uit Argentinië.
Klik op de afbeelding hierboven om de hele reeks te bekijken. 

Narad's video-interviews II
Narad (Richard Eggenberger) interviewt al enige jaren mensen uit de ashram en Auroville. Inmiddels zijn er meer dan honderd vraaggesprekken op YouTube gepubliceerd. Onlangs zijn weer nieuwe interviews toegevoegd, waaronder de gesprekken met Pashi Kapoor en Tency Baetens.
Pashi

Auroviliaan van het eerste uur, Pashi Kapoor zegt dat het niet aanvaarden van de verantwoordelijkheid van de Auroville administratie om voor ieders basisbehoeften te zorgen ervoor heeft gezorgd dat Auroville in de huidige malaise verkeert. In de Droom die Auroville probeert te realiseren, zou iedereen immers ‘in gelijke mate in zijn levensonderhoud worden voorzien’ en zou de gemeenschap als geheel ‘zorgen voor ieders levensonderhoud en werkgelegenheid’.
Dat is in de afgelopen halve eeuw van bestaan van Auroville nog niet gelukt. De industriële zone die voor de nodige producten en revenuen moest zorgen, is amper van de grond gekomen. Maar er is hoop: “enkele maanden geleden is een nieuwe beweging gestart – ‘Let’s create Auroville together’ - die teruggrijpt naar de grondslagen van Auroville, de visie van de Moeder, de Ware Auroviliaan, het Handvest”, aldus Pashi. Klik op de afbeelding hierboven om het gesprek te bekijken.
Tency

Tency is medeoprichter van het Center for Scientific Research (CSR) en vertelt dat er verscheidene mogelijkheden zijn om het Meer rondom de Matrimandir te realiseren. Naast het aanvoeren van ontzilt zeewater, is het mogelijk om de afstroming van regenwater te kanaliseren. Tency: “Maar liefst 365 acres binnen het stadsgebied ligt iets hoger dan de Matrimandir".
Tency vertelt dat er wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de topografische details van dit gebied, en vervolgt: "Het afstromende regenwater kunnen we kanaliseren en opvangen in het Meer rondom de Matrimandir en in extra meren voor overtollig regenwater; we hebben uitgerekend dat de gekanaliseerde opvang van afgestroomd water genoeg is voor de waterconsumptie van vijftien duizend mensen”. Klik op de afbeelding hierboven om het interview te bekijken.
Blijf op de hoogte en steun Auroville Today: schrijf je in via Auroville International Nederland voor een jaarabonnement van € 42,00 en ontvang Auroville Today elke maand thuis op de deurmat en digitaal op de tablet of PC.

Word lid van de vereniging!

Betrokkenheid met Auroville kun je tot uitdrukking brengen door lid te worden van de vereniging Auroville International Nederland, of je lidmaatschap te bevestigen door het overmaken van de jaarlijkse contributie voor de Nederlands/Vlaamse tak van de internationale vereniging Auroville International. 

De vereniging:
 • ondersteunt projecten & bedrijven in Auroville door middel van donaties, praktische hulp en waar nodig expertise; 
 • vertegenwoordigt Auroville in Nederland;
 • geeft informatie over Auroville;
 • maakt het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville bekend d.m.v. publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten;
 • ondersteunt initiatieven van leden.
Dankzij de leden behoudt de vereniging de status als ANBI instelling voor fiscaal aftrekbare giften en kan de vereniging informatie blijven geven over Auroville via de website en nieuwsbrieven en activiteiten organiseren zoals de Savitri Groep, de Life Divine Groep en verscheidene bijeenkomsten.

Van modelstad tot perfecte wereld
"Men kan het bewustzijn vergelijken met een ladder. In elk groot tijdvak is er een groot wezen in staat geweest een sport aan de ladder toe te voegen en een hoogte te bereiken waar het menselijk bewustzijn tot dan toe niet bij had gekund. Het is altijd mogelijk een zéér hoog niveau te bereiken waardoor men helemaal boven het materiële bewustzijn uitkomt, maar dat betekent dan dat men de ladder verlaten heeft. De verwezenlijking van de grote tijdperken van het heelal heeft er echter in bestaan telkens een sport aan de ladder toe te voegen zonder het contact met de materiële wereld te verliezen, in plaats van in een soort leegte uit te monden zonder nog enig verband met de verschillende zijnsgradaties. Opklimmen, daarna weer neerdalen, en aldus de top met de basis verbinden, dat is het geheim van het werk en de verwezenlijking van de avatar. Telkens wanneer hij een nieuwe sport aan de ladder toevoegt, heeft er op aarde een nieuwe schepping plaats."
"De sport die men nu aan het toevoegen is, werd door Sri Aurobindo ‘het supramentale’ genoemd. Het resultaat ervan zal mogelijk maken dat het bewustzijn in de supramentale wereld overgaat terwijl het toch zijn eigen vorm, zijn individualiteit behoudt, en dat het daarna weer afdaalt om hierbeneden een nieuwe schepping uit te werken. Dat zal niet de laatste sport van de ladder zijn, want er bestaan nog hogere zijnsgradaties. Nu werken we echter om het supramentale te doen neerdalen, om een nieuwe ordening van de wereld te bewerkstelligen, om de wereld terug te brengen tot haar ware goddelijke orde. Het is essentieel de schepping van een orde waardoor aan elk iets zijn ware plaats wordt toegekend. De geest of de voornaamste kracht, de Shakti die dat aan het uitwerken is, is Mahasaraswati, de godin van de perfecte ordening. Het werk, dat erin bestaat een permanente verbinding op te bouwen om naar boven te klimmen en in de materie neer te brengen wat zich [op het supramentale niveau] bevindt, heeft plaats in het bewustzijn. Hij die bestemd is om het uit te voeren, de avatar, zou zelfs in een gevangenis opgesloten kunnen zijn, zonder iemand te zien of zonder er ooit uit te komen, en dat werk tóch kunnen uitvoeren, omdat het een werk is dat in het bewustzijn plaatsheeft, die verbinding die tot stand moet worden gebracht tussen het supramentale en de materiële wereld. Om die verbinding in het bewustzijn tot stand te brengen is het niet nodig erom bekend te zijn of over een uiterlijke macht te beschikken. Is de verbinding echter eenmaal verwezenlijkt, dan moet ze noodzakelijkerwijs ook in de uiterlijke wereld een uitwerking hebben in de vorm van een nieuwe schepping, van de modelstad tot een perfecte wereld."
 
Bron: CWM, Vol. 3, pag. 179
Foto: De Moeder gedurende een van haar ‘Franse lessen’
die zouden uitgroeien tot de Entretiens, de leergesprekken.

Vuurdans
De groep noemt zich ‘Bright side of the Moon’ en jongleert met brandende fakkels tijdens festivals in Auroville en elders in India. Het Auroville-team bestaat uit tien jongeren en een leraar. Op FaceBook kun je hun optredens volgen.
Een recente opvoering van 'Songs of Fire’ kun je
bekijken op YouTube.

Kaliveli excursie
Als je vanuit Chennai naar Auroville reist via de kustweg, kom je langs het Kaliveli Meer. Dit natuurgebied is gelegen in het Viluppuram District van Tamil Nadu, tien kilometer ten noorden van Auroville. Het Kaliveli Meer en de omliggende wetlands hebben een oppervlakte van dertienduizend hectare en strekken zich uit over een lengte van 28 kilometer langs de kust van Coromandel. Dit gebied heeft een flora en fauna van grote ecologische betekenis en het gebied staat bekend om de trekvogels.
Een groep kinderen van Deepanam School Auroville bezocht onlangs de Kaliveli Wetlands samen met vogelexpert Rajeev. Fred Cebron maakte er een video-registratie van. Klik op de afbeelding hierboven om de reportage te bekijken.
in Auroville gemaakte producten
online beschikbaar
www.auroville.com - is een online platform dat producten uit Auroville distribueert in heel India en wereldwijd naar 246 landen. Vijfendertig commerciële eenheden van Auroville tonen op de website meer dan 3.500 producten. Gemiddeld worden 26.000 items per jaar verscheept naar klanten over de hele wereld. Auroville.com biedt producten van de verscheidene werkplaatsen in Auroville en vertelt hun verhalen. Bijvoorbeeld de motivatie achter FairTrade-wierook, het proces van de productie van biologische kruiden-supplementen en het ontwerpproces van handgemaakte houten speelgoed of de producten van Shradanjali. Al deze aspecten zijn essentiële onderdelen van de producten.
Sinds september 2016 is de website mobiel responsief zodat de producten ook met gemak vanaf mobiele apparaten besteld kunnen worden. Auroville.com ondersteunt vier valuta's en er zijn verschillende betalingsmogelijkheden, zoals kredietkaart, PayPal en bankoverschrijving. Netbanking zal binnenkort worden toegevoegd en internationale koeriersdiensten zullen volgen. Een aanzienlijk deel van de winst wordt besteed aan de ontwikkeling van Auroville. Als je vragen of suggesties hebt, kun je schrijven naar orders@auroville.com. 
www.auroville.com
www.auroville.com/blog
www.facebook.com/aurovilledotcom
www.instagram.com/aurovilledotcom/
www.pinterest.com/auro1622/
https://youtu.be/D6OQYsIjuFA
Lees ook de nieuwsbrief van
Auroville Village Action Group (AVAG)
Klik op de afbeelding hierboven.
Facebook
Website
Email
Copyright © 2017 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp