Copy
Newsletter  SZ NJ 01/2015 (leden)

Milí příznivci Strany zelených v Novém Jičíně,


minulosti jste nás podporovali a mnozí stále podporujete svou kandidaturou, pomocí v kampani nebo účastí v komisích rady a výborech města. Rádi bychom Vám to oplatili alespoň tím, že Vás ve zkrácené formě budeme informovat o dění na novojičínské radnici a ve Straně zelených. Tento „newsletter“ budeme zasílat přibližně jednou za dva měsíce tak, aby nebyl příliš obsáhlý, ale aby Vám zároveň dal možnost zůstat s námi a s aktuálním děním v kontaktu. Pokud o odběr nebudete mít zájem, stačí jej velmi jednoduše odhlásit. Jestliže Vás naopak některá témata zajímají více, najdete u jednotlivých kapitol odkazy na podrobnější informace. Přeji Vám pěkné počtení a pokud byste chtěli získat informace o něčem, co zde není obsaženo, neváhejte a pište na email zeleninj@gmail.com.
 

Výsledky komunálních voleb 2014


Strana zelených získala 9,18 % hlasů, což jí ve 29-členném zastupitelstvu přineslo 3 mandáty (Petr Orel, Mgr. Pavel Bártek, Mgr. Ondřej Syrovátka). Petr Orel bezprostředně po volbách na svůj mandát rezignoval a na jeho místo nastoupil Mgr. Radovan Jansa. V povolebním vyjednávání se SZ dohodla na vytvoření společné koalice s ČSSD (12 zastupitelů) a KDU-ČSL (3 zastupitelé). Celkem má koalice většinu 16-ti zastupitelů z 29. Společně se strany dohodly na následujícím složení vedení města:
 • Starosta: PhDr. Jaroslav Dvořák (ČSSD)
 • 1. místostarostka: Bc. Blanka Faluši (ČSSD)
 • 2. místostarosta: Mgr. Pavel Rozbroj (ČSSD)
 • 3. místostarosta (neuvolněný): Mgr. Pavel Bártek (SZ)
Pavel Bártek je neuvolněný místostarosta, což znamená, že svou funkci vykonává vedle svého zaměstnání, a navíc se vzdal nároku na odměnu za výkon této funkce. V 9-ti členné radě města jsou kromě členů vedení také další 3 zástupci ČSSD a 2 z KDU-ČSL. Koaliční smlouva je dle našeho názoru vyvážená, přičemž asi polovinu bodů jsme buď sami navrhli, nebo se na jejich návrhu podíleli.

Související odkazy:

Ustavující a 1. zastupitelstvo


Ustavující zastupitelstvo se konalo 6.11.2014 a zvolilo vedení města a radu města.

Na 1. zastupitelstvu 18.12.2014 bylo hlavním tématem schvalování rozpočtu. Diskuze se vedla především o financování opravy bazénu, která je neodkladná a na jejíž realizaci město vyhradilo 92 milionů Kč z celkem 600 milionového rozpočtu. Zastupitelstvo také schválilo členy kontrolního výboru, finančního výboru a osadních výborů v městských částech. Naše zástupce ve všech výborech zde uvádíme v přehledném souhrnu:

Kontrolní výbor
 • Mgr. Ondřej Syrovátka (SZ)
Finanční výbor:
 • Andrej Droščín (nestraník za SZ)
Osadní výbory:
 • Kojetín: MUDr. Jakub Syrovátka, Jitka Rakušanová (oba nestranící za SZ)
 • Loučka: Mgr. Hana Micková (nestraník za SZ)
 • Žilina: Mgr. Petr Caloň (nestraník za SZ), Mgr. Petr Zapletal (SZ)
 • Bludovicích ani ve Straníku své zástupce nemáme 
Vedoucím představitelům města byly svěřeny konkrétní kompetence. Našemu zástupci, místostarostovi Mgr. Pavlu Bártkovi, byl svěřen:
 • Odbor územního plánování a stavební úřad
 • Obecní živnostenský úřad a
 • Organizační složka Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků.
Související odkazy:

Nové složení Rady Základní organizace (ZO) SZ v Novém Jičíně


Po rezignaci Petra Orla na předsedu ZO SZ Nový Jičín bylo nutné zvolit nové vedení ZO. Stalo se tak na schůzi ZO konané 4.11.2014. Nové složení rady je následující:
 • Předseda: Mgr. Ondřej Syrovátka
 • 1. místopředsedkyně: Ing. Hana Hůlová
 • 2. místopředseda: Mgr. Pavel Bártek
 • Další členové Rady: Ing. Jan Macháč a Mgr. Radovan Jansa.
Související odkazy:

Celostátní sjezd a krajská konference SZ


Celostátní sjezd Strany zelených se uskuteční 24.-25.1. v Brně a Zelení si na něm budou volit nového předsedu nebo předsedkyni (Ondřej Liška rezignoval v květnu po neúspěchu ve volbách do Evropského parlamentu). Potvrzenými kandidáty jsou zatím 1. místopředsedkyně a zároveň úřadující předsedkyně SZ Jana Drápalová a předseda pražské organizace a člen předsednictva SZ Petr Štěpánek. Sjezd bude také řešit změny některých stanov.

Krajská konference, která je naplánována na 7. února v Novém Jičíně, bude mít podobný program: volbu vedení Rady krajské organizace (dosavadní předseda KO Ladislav Vrchovský rezignoval po podzimních komunálních volbách).
 

Příště Vám představíme naše nejbližší plány ve vedení Nového Jičína, složení komisí rady města a výsledky celostátního sjezdu a krajské konference.

Za ZO SZ Nový Jičín Vám přeji úspěšný start do nového roku 2015!

Ondřej Syrovátka, předseda ZO SZ Nový Jičín, ondrej.syrovatka@gypri.cz.
 
Share
Forward
+1
Facebook
Facebook
zeleninj.cz
zeleninj.cz
Copyright © 2015 Strana zelených Nový Jičín, All rights reserved.


zrušit odběr    upravit své údaje 

Email Marketing Powered by Mailchimp