Copy
Architectenbureau "XTRA-architecten" in de kijker!
Bureau d'architecture "XTRA-architecten" à l'honneur !
View this email in your browser
Architectenbureau "XTRA-architecten" in de kijker!
Bureau d'architecture "XTRA-architecten" à l'honneur !

XTRA-architecten: Opgroeien met baksteen

 

Een creatieve oplossing voor de noden van de opdrachtgever binnen het projectkader. Dat is het adagium van
XTRA-architecten. De ontwerpers vertrekken daarvoor vanuit een intensieve samenwerking met de klant om uit te monden in een architecturaal totaalconcept. Die aanpak past het kantoor uit Ekeren vandaag succesvol toe in particuliere woningen en schoolgebouwen.

 


Boon voor baksteen
 

Dat architecturale concept laat zich kenmerken door een eigentijdse stijl en een hoge dosis duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid vult het ontwerpteam breed in, naast het toepassen van energiezuinige technieken betekent het ook kiezen voor robuuste materialen. Baksteen is een constante in dat streven naar duurzame materialen. “Nelissen Steenfabrieken heeft wat dat betreft bij ons een streepje voor. Ze hebben een gevarieerd aanbod, concurrentiële prijzen en - ook niet onbelangrijk - ze bieden een goede technische ondersteuning,” vertelt Birthe De Wachter.
De architecten tonen met twee voorbeelden de veelzijdige mogelijkheden van baksteen aan.Lees meer...

 

Le bureau d’architecture XTRA-architecten s’épanouit par la brique
 

Une solution créative répondant aux besoins du maître d’ouvrage dans le cadre du projet. Telle est la devise des architectes XTRA-architecten. Pour y parvenir, les concepteurs s'appuient sur une intense collaboration avec le client afin d’aboutir à un concept d’architecture totale.
À ce jour, ce bureau d’architecture établi à Ekeren suit cette approche avec succès pour les habitations particulières et pour les bâtiments scolaires.

 

Un faible pour la brique

Ce concept d’architecture se caractérise par un style contemporain et une grande dose de durabilité. L’équipe de créateurs envisage la durabilité de manière très large: non seulement elle recourt à des techniques peu énergivores mais elle opte aussi pour des matériaux robustes. Dans la recherche de matériaux durables, la brique se révèle être une constante. « À ce propos, Nelissen Briqueteries est en avance. Ce fournisseur a une offre variée, des prix concurrentiels et - ce n’est pas peu- il offre un bon support technique, » confie Birthe De Wachter. À l’aide de deux exemples, les architectes montrent les multiples possibilités qu’offre la brique.Lire la suite...

Copyright © 2017 Nelissen Bricks, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list