Copy
Motorhistorisk Samråds nyhedsbrev
Se i browser
Nyhedsbrev August 2016

Konstruktivt møde med Færdselsstyrelsen

Nyt fra Motorhistorisk Samråd ved Jørgen KjærTil medlemsklubberne i Motorhistorisk Samråd

Bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd ønsker et højt informationsniveau for medlemsklubberne med flere.
Det har vi hidtil søgt at holde gennem blandt andet 4 årlige uddybende nyhedsbreve til alle medlemsklubber, gennem vores hjemmeside og Facebook samt et månedligt nyhedsbrev i klassikermagasinet VeteranPosten.
Fremover vil vi også sende det månedlige nyhedsbrev, der bringes i VeteranPosten, til alle medlemsklubberne, der frit kan anvende det i klubblade, på hjemmeside eller Facebook.

Nyhedsbrevene bliver sendt til de to kontaktpersoner der i dag står i vores kontaktdatabase. Har klubben et ønske om at jeres redaktør også kommer på listen over modtagere, bedes man sende navn og mailadresse til sekretariatet.
 
Vi håber at dette vil være med til at opdatere medlemsklubberne om de mange aktiviteter og tiltag, som Motorhistorisk Samråd beskæftiger sig med.
 
Det første af denne nye type nyhedsbrev til medlemsklubberne står her under.
 
Med venlig hilsen
Jørgen Kjær
Motorhistorisk Samråd


 

 

Konstruktivt møde med Færdselsstyrelsen

Motorhistorisk Samråd har netop afholdt et konstruktivt møde med Færdselsstyrelsen med baggrund i et høringssvar angående ombyggede køretøjer. Motorhistorisk Samråd er høringsberettiget part i forbindelse med udkast til nye love, bestemmelser, direktiver og regelsæt.
 
Det nye regelsæt
-Det er en klar fordel, når det drejer sig om gamle køretøjer, som desværre ofte bliver glemt eller overset, når der sker lovændringer - eller som her: en sammenskrivning af det eksisterende regelsæt, hvor det berører kravene til køretøjer med konstruktive ændringer. Tidligere har det været således, at skulle man søge oplysninger om f.eks. bremser, skulle man søge et sted, om styretøj et andet sted og om bærende dele et tredje sted. Og sådan var det også for motorcyklers vedkommende, fortæller Steen Rode-Møller, der er formand for bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd. Han fortæller videre, at man i det nye regelsæt, derimod har samlet alle relevante informationer og bestemmelser; i første del om biler og i anden del om motorcykler. Overordnet set er der ikke ændret meget i selve teksten, men den er nu blevet gjort overskuelig for såvel ejere som synshaller.
 
Et afklarende møde
-Motorhistorisk Samråd havde hen over foråret afgiver svar ad flere omgange til regelsættet, men umiddelbart syntes vi ikke, at vi havde fået svar nok på vore interessepunkter. Vi havde derfor samlet vore fokusspørgsmål i en skrivelse til Færdselsstyrelsen og bedt om at få et møde med dem. Og det var så det møde, vi havde den 10. august.
 
Vigtigt ved fremstilling til syn
-Da mødereferatet endnu ikke er godkendt af begge parter, er det for tidligt at gå i detaljer med de konkrete svar, men så snart de foreligger, vil de blive offentliggjort og kommenteret fra MhS side. Jeg kan dog røbe så meget, at mange af de bekymringer mange har haft i forbindelse med fremstilling til syn af f.eks. en importeret bil med gammel ombygning, en bil med chassisramme, men med et andet karosseri på og mange andre eksempler, er der to helt essentielle regler, man skal følge, forklarer Steen Rode-Møller.
Den første er, at det er fremstillerens pligt at fortælle om køretøjet er ombygget, hvis det ikke fremgår af papirerne. Det andet - og det er mindst lige så vigtigt: Hvis køretøjet er ombygget, skal man forsøge at gøre gældende ved hjælp af fotografier, gamle papirer eller andet der kan dokumentere at køretøjet tidligere har været godkendt med ombygningerne.
 
Misvisende registreringsdato
-Vi talte også om det uhensigtsmæssige i at et køretøj, hvis oprindelige indregistreringsdato er ukendt, bliver "dømt" til at være indregistreret 31/12. Dette kan være meget uheldigt al den stund, at mange bil- og motorcykelfabrikker benytter/benyttede sommeren til at skifte til næste års model, uagtet årgangen (selvfølgelig) fortsætter året ud. Men hvis der er sket store ændringer i forhold til den nye model med f.eks. ABS bremser, airbags eller for ældre biler ratlås, blinklys, sikkerhedsseler osv. risikerer man at skulle ændre sin måske historisk korrekte bil til noget historisk ukorrekt. Vi bad derfor repræsentanterne fra Færdselsstyrelsen om igen at kontakte SKAT og ændre deres praksis, således at køretøjer med ukendt første registreringsdato, i stedet bliver sat til den 1/1 i det pågældende år.
 
Færdselsstyrelsen flytter
-Afslutningsvis er det vigtigt at påpege, at netop Færdselsstyrelsen er under forlægning fra København til Ribe. Men de allerfleste af de erfarne medarbejdere flytter ikke med. Faktisk er det kun kontorchefen, som har mere end 25 år i ministeriets ressortområde, som flytter med. Det var for os tre fra Motorhistorisk Samråd et meget givtigt møde. Vi vender tilbage med flere detaljer så snart de foreligger, lover Steen Rode-Møller. 
 
 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Motorhistorisk Samråd.

Copyright © 2016 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.


Vil du ændre dine indstillinger?
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde nyhedsbrevet
Email Marketing Powered by MailChimp