Copy
Nieuwsbrief Afdeling Groningen - Oktober 2016

In deze nieuwsbrief

Thema-borrel Groningen Fietsstad,
over fietsparkeren in drukke binnenstad


10 november, tussen 16.30 en 18.00, News Café (Waagplein 5, Groningen)
 
WerkPro Stallingen en Fietsersbond Groningen bestaan 35 respectievelijk 40 jaar. Dat vieren we met een thema-borrel tijdens inspiratiefestival Let's Gro.

 
Kom ons feliciteren en verras ons met een goed idee voor een bereikbare binnenstad wanneer het daar druk is. Want nu gaat het meestal zo:

Ik ga naar de stad en ik ga op de fiets.
Ik parkeer waar ik wil en jij kunt er niet langs.
Ik kan er niet bij met overal fietsen niet op een rij...

Tijdens de borrel zijn drie subthema's aan de orde.
- Je gaat tijdens drukte naar de stad. Waar laat je dan je fiets en waarom daar?
- Hoe ziet de stalling van de toekomst eruit, welke voorzieningen zijn daar?
- Waar in de binnenstad moeten die stallingen zijn?
Hierover kun je met andere bezoekers in discussie gaan, of je kunt je eigen ideeën opschrijven.
 
Tot borreltijd op donderdag 10 november – proost!
Provincie GOED bezig met Fietsstrategie
Op aandringen van een aantal Statenleden, en geïnspireerd door STAD Groningen, is de provincie aan de slag gegaan met het opstellen van een FIETSSTRATEGIE. In het kort: veel goede voornemens! De fiets wordt als volwaardig en belangrijk vervoermiddel beschreven. Dat mag ook wel, want hij wordt nu ook als verlengstuk van het openbaar vervoer gezien. En het openbaar vervoer wordt ‘geoptimaliseerd’, ‘lijnen worden gestrekt’, lees: er gaan verbindingen uit. Dat voelt een beetje als sigaar uit eigen doos. Maar daarnaast, aldus de STRATEGIE, is de fiets belangrijk voor de gezondheid, voor de recreatie, voor de fietsenbranche en voor het verminderen van de autostromen naar het werk. Kortom hoog tijd om hem serieus te nemen: meer en betere fietsenstallingen bij bushaltes in de provincie e.d.  Lees alles.
Stadse zaken 
Fietspaden Selwerd en Paddepoel
De gemeente Groningen heeft het fietsen tot een van haar prioriteiten benoemd. Daar hoort een scala van projecten bij die wij als Fietsersbond welwillend maar kritisch volgen. Welwillend, omdat wij alle initiatieven waardoor het fietsen meer prioriteit krijgt toejuichen, kritisch omdat de ervaring leert dat dit soort plannen nog wel eens in schoonheid wil sterven. Een van de initiatieven die de gemeente aan het ontwikkelen is, is verbetering van de fietsinfrastructuur in Selwerd en Paddepoel.
 
De gemeente wil dit doen op drie trajecten: 1) langs het spoor in het verlengde van de fietsverbinding naar Winsum tussen de Walfridusbrug (over het Van Starkenborgkanaal) en de ACM-brug over het Reitdiep, 2) langs de noordelijke ringweg (Plataanlaan) tussen het Reitdiep en de Iepenlaan en 3) tussen de Kerklaan bij het spoor en Zernike
. Hier een overzicht van het project. De Fietsersbond heeft de plannen bestudeerd en een avond bezocht waar de plannen besproken werden. Omdat er nogal wat alternatieven voorliggen waaruit gekozen moet worden, hebben wij de gemeenteraad en het college van B&W middels een brief onze mening laten weten en een aantal suggesties gedaan. Er horen drie situatieschetsen bij, waar in de brief naar wordt verwezen.
 
Bestemming Binnenstad
Onder deze naam is de gemeente Groningen bezig met de herinrichting van de binnenstad. Op 23 maart jl.hebben we hierover een thema-avond gehouden. Vanuit het grote scala aan deelprojecten die onder “Bestemming Binnenstad” vallen, is er één dat binnenkort in uitvoering wordt genomen, namelijk “Bussen over west”.  Het houdt in dat de bussen verdwijnen uit het westelijk deel van de binnenstad (Munnikeholm, Akerkhof, Brugstraat en Astraat) en in plaats daarvan om gaan rijden via de Stationsstraat, Emmaplein, Emmasingel, Eeldersingel en Westerhaven. Voor de vele fietsers in de Brugstraat en de Astraat lijkt dit een belangrijke verbetering te zijn. Op de Westerhaven/Hoendiepskade/Aweg (voor MacDonalds) zal een busstation gerealiseerd worden. Hiertoe zal het gebied, inclusief Westerhaven, Eendrachtskade NZ, Hoendiepskade, Aweg en Eendrachtsbrug volledig nieuw ontworpen worden
. Klik hier voor het volledige artikel op onze website.
Herinrichting Diepenring
De aanpak Diepenring wordt door de gemeente opgepakt 'vanuit dezelfde achtergrond en kwaliteitsgedachte als de visie Bestemming Binnenstad'. Door meer ruimte voor fietsers te maken op de diepenring hoopt de gemeente fietsers te verleiden om, indien ze aan de andere kant van de binnenstad willen zijn, niet het drukke centrum te doorkruisen maar er omheen te rijden. Het concept ontwerp is afgelopen augustus met de Fietsersbond besproken en op 10 oktober aan betrokkenen gepresenteerd op een inloopavond. De plannen zijn ook te zien op
 https://gemeente.groningen.nl/diepenring
Op een groot deel van de diepenring komt een fietsstrook van 1,75 meter breed, op enkele plaatsen waar veel scholieren fietsen wordt deze 2,25 meter breed. Tussen twee zijstraten heeft een fietsstrook wel een vaste breedte. De pas aangelegde fietsstroken op de Noorderhaven NZ zijn 1,50 meter breed en voldoen dus niet. Hier wordt nog gekeken hoe het ontwerp aangepast kan worden zodat ze 25 cm breder worden. Op een aantal plaatsen zal de definitieve uitvoering nu nog niet ter hand genomen worden, omdat dit wacht op de uitvoering van andere deelplannen, waardoor de inrichting pas in een later stadium wijzigt. We hebben nog enkele suggesties gedaan en de gemeente erop gewezen dat fietsers moeilijk tot een andere route te verleiden zijn indien er langs die route verkeerslichten staan. Op zich werd dit onderkend, maar men is er met name bij kruisingen met busverkeer huiverig voor om de stoplichten weg te laten.     
     Aanpassingen kruispunt Meeuwerderweg-Griffeweg
De gemeente Groningen wil wat al jaren in de praktijk gebeurt, gaan faciliteren: een fietspad in twee richtingen aanleggen aan de noordzijde van de Griffeweg, tussen de Trompbrug en de Meeuwerderweg.
Dit idee wordt mede uitgewerkt op basis van een wens uit de buurt (via buurtoverleggen en enquête) en is door de Fietsersbond tijdens regulier overleg met de gemeente ook al regelmatig benoemd. Het voorlopige ontwerp voorziet in een tweerichtingsfietspad en enkele aanpassingen aan de rijstrookindeling voor gemotoriseerd verkeer. Ook de oversteek voor voetgangers wordt verkort, wat het oversteken prettiger en praktischer maakt. Lees alles.
Kunststof fiets
Petra Jonkman zag onlangs een plastic(!) fiets staan aan het Broerplein (t.o. Mister Mofongo). Omdat ze zoiets nog nooit gezien had, maakte ze direct een foto en stuurde die naar de afdeling. Petra, bedankt!.
Berichten uit
de Kop van Drenthe
Fietsers voorrang op rotondes ook in Drenthe?
De afdeling Kop van Drenthe is ook vertegenwoordigd in het overleg van Fietsersbond Drenthe. Drenthe zet de fiets op nr. 1, alleen ze twijfelen nog over het landelijke advies om fietsers voorrang te geven op rotondes in de bebouwde kom. Wij vinden dat ze als fietsprovincie hier een duidelijke uitspraak over moeten doen. Eenduidigheid in heel Nederland is het beste. Dit geldt trouwens ook voor Groningen en Friesland. Want de gemeente Groningen is nog een uitzondering in het Noorden met fietsers in de voorrang in de bebouwde kom op rotondes. Gemeente Noordenveld heeft het wel begrepen en geeft voorrang aan fietsers, maar andere gemeenten verwijzen naar de beslissing van de provincie
. Vandaar dat wij een brief hebben gestuurd aan de gedeputeerde.

Noordenveld Plus
Fietsersbond Kop van Drenthe ondersteunt het beleid van de gemeente Noordenveld met haar fietsbeleid
. In Noordenveld Plus verscheen een artikel van onze afdeling.

Fietsknelpunt bij transferium Hoogkerk
Bij transferium Hoogkerk ontstaat een lastig fietsknelpunt. De fietsers vanuit Peize moeten hier straks voorrang geven aan de auto’s uit de wijk Ter Borch. Dit is een doorgaande fietsroute voor de fietsers uit Peize. Deze moet ook opgewaardeerd worden als Fietsroute Plus. Wij vinden het niet terecht dat fietsers hier straks moeten stoppen. Het lastige is dat het hier gaat om een gebied waar velen over gaan: gemeenten Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en de provincie Drenthe en Groningen. Maar de provincie Drenthe heeft hier het voortouw, we hebben al gesproken met de gemeente Groningen en gaan nu de provincie proberen te overtuigen
. Lees hier de brief aan de provincie Drenthe met een pleidooi voor voorrang op rotondes voor fietsers.
Belevenissen met een vouwfiets
 
Grootouders voor het klimaat
Begin september organiseerde Urgenda de fietstocht "Grootouders voor het klimaat". Start op 5 september in Amsterdam, en op 9 september de laatste etappe van Beilen naar Groningen. Hoe zou ik dit aanpakken. Mijn Gazelle sportfiets is het meest comfortabel. Maar om me met een fiets achter op een auto naar Beilen te laten vervoeren en later in Groningen op te laten halen past niet bij de doelstelling. Met de vouwfiets vond ik de etappe te lang, dus ik besloot om met de bus naar Assen te gaan en mij aan te sluiten bij de lunch op het TT-terrein. Daar bekeken we de 21.000 zonnepanelen boven het weiland, dat vier keer per jaar dienst doet als parkeerterrein voor motoren. Hiermee was het TT-complex zelfvoorzienend en er was ook nog stroom over voor het net.
Na de broodjes fietsten we bij prachtig zonnig weer langs een mooie route met een bonte serie fietsen - ligfietsen, racefietsen, een bakfiets, sportfietsen en mijn vouwfietsje - door het vijfsterren-landschap van de Drentse A noordwaarts. Ik weet dat ik met mijn sportfiets met dezelfde inspanning drie kilometer per uur sneller ben dan met de vouwfiets en ik moest me behoorlijk inspannen om bij te blijven. Een jongere mede-oma kreeg medelijden. Zij pakte mij bij de arm en zo deelden we de elektriciteit van haar fiets en bereikten vrolijk het Hortuscomplex in Haren. Daar dronken we thee en de dapperen fietsten door naar Groningen. Ik heb gespijbeld en ben met de bus huiswaarts gegaan.
 
Nu lees ik een serie nieuwe rapporten die de Noordelijke politiek moeten overhalen om ettelijke miljoenen bij te dragen aan vliegveld Eelde. Na de baanverlenging is het jaarlijkse tekort opgelopen van een half miljoen per jaar naar 1,2 miljoen. Alsof er geen klimaatafspraken gemaakt zijn! Ga toch fietsen!

 
Wietske Jonker-ter Veldt


STINKSLOT
   Nieuws uit Haren
     
     Fietsstraat in Haren
Haren heeft een Fietsstraat!  Het eerste gedeelte van de Fietsstraat Jachtlaan is klaar. De afdeling Haren heeft meegedacht over de inrichting en het ontwerp, samen met o.a de politie, Q-bus en Veilig Verkeer Nederland. Het is een mooie echte fietsstraat geworden, met rood asfalt, en een ribbelstrook in het midden om auto’s af te remmen. We hebben hierover een stuk geschreven dat in de drie (ja drie!) huis aan huisbladen is verschenen. Het leverde gemengde reacties op, onder andere over overlast op andere routes. Maar dat komt vooral omdat de Jachtlaan is afgesloten vanwege de werkzaamheden. De route is nog niet opengesteld voor autoverkeer, dus we zijn benieuwd naar de effecten. Het gedeelte tot aan de gemeentegrens met Groningen wordt geen fietsstraat, maar een breder en verbeterd fietspad langs de Kerklaan.
    We gaan binnenkort met de afdeling Drenthe praten over de snelfietsroute Assen-           Groningen, een al jaren bestaand plan dat nog steeds niet is uitgevoerd.
Ontdek prehistorisch Groningen op de fiets
Sinds kort is er een fietsroute (ca. 44 km) over het prehistorische Groningse deel van de Hondsrug. Start en finish op de Grote Markt. De route is o.a. te koop bij de VVV aldaar (€1,50). Theo Slütter schrijft erover in de laatste Vogelvrije Fietser en Fietsflits. De Hondsrug is volgens hem een van de weinige gebieden in Nederland die ongeschonden de 21ste eeuw hebben gehaald. Dat is de Verenigde Naties (VN) niet ontgaan. ‘Er is een echte traditie van bescherming van historische monumenten"Lees het hele artikel.