Copy
Nieuwsbrief Afdeling Groningen - Thema-avond 23-3-2016
Thema-avond 23 maart:

Binnenstadsvisie, ALV, campagnes 2016
Kom naar de thema-avond over de Binnenstadsvisie van Groningen: veel meer ruimte voor voetgangers en geen bus meer op de Grote Markt. Hoe pakt dit uit voor de fiets? Lang niet alles ligt al vast. We kunnen nog oplossingen aandragen!
Na de pauze behandelen we de jaarstukken.
Ook besteden we aandacht aan  de activiteiten die we dit jaar van plan zijn: Cycling Hack, Fietscongres-para-activiteit en Fietsen-alle-jaren.  


Waar: De Holm, Folkingestraat 9-b (steegje in)
Wanneer: 23 maart,  20.00 uur.

We vinden het heel handig als je je opgeeft:
groningen@fietsersbond.nl of 06-201 93 0 39.

Bestuur Fietsersbond Groningen