Copy
Nieuwsbrief Afdeling Groningen - half januari 2022

In deze nieuwsbrief:

Verkiezingsdebat raadsverkiezingen gemeente Groningen op maandag 7 februari 2022, 20.00 uur.

Fietscafé op maandag 7 februari 2022 om 20:00 uur

Zoals al aangekondigd in de vorige Versnelling: op maandag 7 februari 2022 om 20:00 uur houden we een ‘fietscafé’ over de raadsverkiezingen in de GEMEENTE GRONINGEN.

We hebben helaas de laatste jaren geen geluk met de planning van onze bijeenkomsten: vanaf 2020 zijn deze niet fysiek doorgegaan vanwege de coronamaatregelen.

Aangezien de verkiezingen wel doorgaan, gaat de bijeenkomst op 7 februari ook door, helaas niet in Spaak, maar digitaal.


gebroken spaak :-(

Intussen houden we de coronamaatregelen natuurlijk in de gaten; mocht er wat veranderen dan geven we dat door in de volgende Versnelling, die verschijnt in het weekend van 29/30 januari.

We gaan op 7 februari in gesprek met een aantal kandidaat-raadsleden van politieke partijen. We vragen naar hun standpunten rond de fiets, en discussiëren aan de hand van een paar stellingen.
Uiteraard zullen er vragen gesteld kunnen worden. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat wat er besproken wordt, met fietsen en verkeer te maken moet hebben en dat er een open gesprek met respect voor elkaars meningen plaatsvindt.

Heb je al een onderwerp of voorstel voor een stelling, dan willen we die graag gebruiken bij de voorbereiding.
Het is nodig om je aan te melden zodat we je een deelnamelink kunnen sturen.
Zowel een bijdrage leveren voor een stelling als aanmelden kan op
groningen@fietsersbond.nl. Alvast bedankt!