Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk het dan online

Samen werken aan talent, basis voor een kansrijke toekomst


Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar is weer begonnen. De kinderen zijn al weer 2 weken op school en zijn hopelijk al gewend aan het mooie schoolritme.
In deze nieuwsbrief weer van alles te lezen over wat gebeurt op IKC UnieK. Via Facebook en twitter kun je ook op de hoogte blijven.
We starten met het nieuws van IKC UnieK, daarna volgt het nieuws van de basisschool en de kinderopvang (KDV/BSO). Klik op de link hieronder om versneld naar het betreffende nieuws te gaan.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.


IKC UnieK
Welkom bij IKC Uniek
Agenda
Uitnodiging
Gouden weken
Gouden regels
Schoolplein

Basisschool
Trefwoord
Kunstproject
Stagiaires
Gezonde school
Koelkast
Kinderpostzegelactie 2017

Kinderopvang KDV/BSO
Personeel
Even voorstellen...
Afsluiting vorige thema
Nieuw thema 

 

IKC UnieK

Welkom bij IKC UnieK
Het hele jaar door beginnen er nieuwe kinderen op IKC UnieK. Dit keer zijn dat:

Djayden Bol
Chelsey Lorijn
Liam en Marly de Winter
Bram en Olaf Vroon
Tess Kranenburg
Tygo Bockting
Luke van de Broek
Zize van Koot
Jente Lammers
Suus Vonderhorst
Pauline van Altena
De Kameleon
De Vlinder
De Aapjes en de Biggetjes
De Aapjes
De Biggetjes
De Biggetjes
BSO
BSO
BSO
BSO
BSO

                                            

Agenda
Vrijdag 8 september: afsluiting Gouden Weken
Donderdag 14 september*: studiedag, schoolkinderen vrij
Vrijdag 15 september*: vrije dag i.v.m. Volksfeest
Week van 18 september: informatiemomenten in alle groepen
Woensdag 27 t/m vrijdag 29 september: kamp groep
Woensdag 27 september: start kinderpostzegelactie
5 september t/m 13 oktober: kunstproject
16 t/m 20 oktober: herfstvakantie
   

 *14 en 15 september kan de BSO de hele dag opvang bieden voor de BSO kinderen
 
Uitnodiging
De AccentAcademie organiseert op 2 oktober 2017 een informatieavond. Het thema van deze avond is “begaafdheid bij het jonge kind.”
Sylvia Drent, deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid, zal de avond verzorgen.
U kunt zich tot en met 25 september 2017 opgeven voor de informatieavond via onderstaande link
LINK

 
Gouden weken
6 weken zomervakantie achter de rug en je mag weer naar school. Een ander lokaal, een andere meester of juf, misschien wel een nieuwe klasgenoot. Alles is nieuw en spannend. Het is best weer even wennen! In de eerste weken van het schooljaar besteden we extra tijd aan de groepsvorming. We noemen dat dit jaar voor het eerst De Gouden Weken. Elkaar opnieuw leren kennen is van groot belang voor jezelf en voor de groep. Je vormt immers samen een groep. Er is tijd voor kennismakingsspelletjes die de groepsvorming bevorderen. Elke groep bedenkt ook een presentatie waarin ze de groep gaan presenteren aan de andere groepen van de school. Dat gebeurt met alle kinderen op vrijdag 8 september.  Via facebook kunt u, achteraf, zien wat de groepen aan elkaar laten zien.


 
Gouden regels
Als team hebben we het afgelopen jaar nagedacht hoe we onze kernwaarden kunnen ‘vertalen’ naar regels zoals we met elkaar willen omgaan.
Dat is gelukt en we hebben 5 Gouden Regels die in elke groep zichtbaar zijn en waar met de kinderen over wordt gesproken. Na 8 september zul je ze ook tegenkomen bij de ingang van de school.
 
Dit zijn de Gouden regels:
 
Iedereen is anders; we hebben respect voor elkaar
 
We werken en spelen samen; problemen lossen we goed op
 
Elke dag leren we iets nieuws; we ontwikkelen onze talenten
 
We zijn betrouwbaar; we doen wat we zeggen
 
We helpen elkaar; we geven elkaar tips en complimenten
 
Schoolplein
In het kader van het nieuwe Speelbeleid van de gemeente Aalten zou het ‘voetbalplein’ naast de school opgeheven worden. In overleg met de gemeente is nu gekozen voor het overdragen van het betegelde deel aan de school. Daardoor blijft deze speelgelegenheid behouden voor de school maar ook voor de buurt. Het groen rondom het plein wordt binnenkort aangepakt. Een deel wordt ingezaaid en delen krijgen nieuwe beplanting.
Het blijft een vrij toegankelijke speelplek.
   
Trefwoord
In de methode Trefwoord komen verschillende thema’s uit de Bijbel, de leefwereld van de kinderen en de samenleving  aan de orde. In de maand september zijn dat de twee thema’s: Huis en Vooruitkijken

Een huis bestaat uit vier muren, ramen en een dak. Maar daarmee doe je een huis te kort. De mensen die er inwonen maken het tot een warme en veilige plek. Ook de symbolische waarde van het huis komt aan de orde. Denk daarbij aanL samen, bescherming, geborgenheid, wereldhuis, stevigheid, houvast, je steentje bijdragen, gastvrijheid.
Vooruitkijken is vooral boeiend en spannend… om ondanks onzekerheden steeds mogelijkheden te zien zonder te denken dat je de toekomst naar je hand kunt zetten. Geloven is vooruitkijken!
 
Kunstproject
In de weken tot aan de Herfstvakantie draait in alle groepen een Kunstproject. Dit jaar is het thema voor UnieK Beeldende Vorming. Dit wordt op verschillende manieren ingevuld. Er zijn gastlessen waarin de kinderen onder leiding van een deskundige aan de slag gaan, er zijn filmpjes en boeken. Er zijn lessen die door de leerkrachten gegeven worden, er zal geschilderd, getekend, gebouwd worden. Kortom een mooi kunstproject komt ook dit jaar weer naar de school
De school is verdeeld in 3 bouwen die ieder een eigen invalshoek hebben.
In de groepen 1, 2 en 3 is de Cobragroep het uitgangspunt. Het werk van o.a. Karel Appel en Corneille dienen als inspiratie voor de lessen die gegeven worden.
De groepen 4 en 5 gaan aan de slag met Bijzondere Architectuur en dan vanuit het werk van Christo, Hundertwasser en Gaudi.
Voor de 6, 7 en 8 is Graffiti het uitgangspunt. Daarbij zijn Keith haring, Rick van Iersel en Eric de Nie de bijzondere kunstenaars.
Over de afsluiting van het Kunstproject hoort u binnenkort nog meer.
 
Omdat het Kunstproject samenvalt met de Kinderboekenweek en we niet alles tegelijk willen en kunnen uitvoeren zal er dit schooljaar minimale aandacht zijn voor de Kinderboekenweek.

 
Stagiaires
Elk jaar ontvangen wij, met veel plezier, stagiaires op IKC UnieK. Ook nu is dat het geval. Bij de start van het schooljaar zijn er stagiaires in groep 3 en groep 4. Hieronder stelt één van hen zich alvast voor.  
 
Ik ben Stephanie Prinsen, 18 jaar oud en ik woon in Aalten.Ik kom stage lopen in groep 4. Ik zit in het examenjaar van de opleiding onderwijsassistent, 2-jarig traject. 

 Ik doe de opleiding omdat ik het leuk vind om kinderen te helpen met leren en te ondersteunen waar nodig. 


 Gezonde School
Als school vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan gezonden voeding en gezonde traktaties. Het eten van groente en fruit is gewoon hartstikke gezond en we zien bij veel kinderen zowel tijdens de kleine pauze als tijdens de lunch veel gezonde dingen in de broodtrommels. We beseffen ons dat het meegeven van eten en drinken de verantwoordelijkheid is van ouders Tegelijkertijd voelen we ook als school de verantwoordelijkheid kinderen een gezonde leefstijl aan te leren. Onderzoek heeft bewezen dat een gezonde leefstijl daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de schoolprestaties; kinderen blijven rustiger, kunnen zich langer concentreren en zijn minder geprikkeld.  Vandaar dat we het meenemen van gezonde voeding promoten. Ook zien we veel bekers en trommels. Dat zorgt weer voor minder afval.  Top!
 
Koelkasten
Op school staan twee koelkasten. Toen we een aantal jaren geleden overstapten naar het 5-gelijke dagenmodel zijn deze aangeschaft als koeling voor het drinken van kinderen dat echt gekoeld dient te worden. Het is een service die we bieden maar dan wel voor wat echt nodig is. We zien dit schooljaar dat veel kinderen, met name in de onderbouw, al het drinken en eten in de bak zetten die bestemd is voor de koelkast. Voor een beker melk of karnemelk kan ik me daar iets bij voorstellen. Voor een boterhamtrommel met brood is dat niet nodig. De leerkrachten zullen daar de komende tijd meer aandacht aan besteden. Je kunt je kind helpen door bij het brengen (groep 1-2) daar ook op te letten. Dat wat gekoeld moet worden (melk) kan in de bak voor de koelkast. De rest kan gewoon in de tas blijven.
 
Mooi initiatief van Mats, Julia en Kim
Woensdag...ergens in de ochtend.. Opeens komen er 3 kinderen heel rustig mijn kantoor binnen.
Het zijn Mats, Julia en Kim uit groep 5. Eén van hen heeft een plastic zakje met geld. Op mijn vraag waarmee ik ze kan helpen vertellen ze dat met elkaar tattoos hebben geplakt voor 5 of 10 cent per stuk. Ze hebben zo 5,55 euro opgehaald en willen dat aan het Goede Doel geven. 5,55 euro opgehaald voor het plakken van tattoos van 5 of 10 cent.. Dat zijn heel veel tattoos.
Geweldig dat ze dat bedacht en uitgevoerd hebben.
Vervolgens komt de vraag voor welk Goed Doel het dan is? 
Daar gaan ze over nadenken nadat ik de Goede Doelen waar school voor spaart heb uitgelegd. Op donderdag zijn ze er weer.
Ze willen het geld graag geven aan Pan de Vida in Peru. Dat beloof ik.

Mats, Julia en Kim: SUPER gedaan!!
 


Kinderpostzegelactie 2017
Vanaf woensdag 27 september start de kinderpostzegelactie.
Het is elk jaar weer bijzonder om te ervaren dat tienduizenden kinderen in september de straat op gaan om de producten van Kinderpostzegels te verkopen. De actie is echt voor kinderen, door kinderen. En voor vele kwetsbare kinderen betekent dit de hulp die zij zo hard nodig hebben.
De kinderen van groep 7 zullen zich inzetten voor deze kinderen door zoveel mogelijk kaarten of postzegels aan de deur te verkopen. Kinderen gaan alleen voor de bestellingen langs de deuren. Het afleveren van de bestelling gaat per post.
Bij deze wensen we de jongens en meiden daar veel succes bij.

                      Met verslagenheid hebben we donderdagochtend het bericht ontvangen dat de broer van twee kinderen bij ons op de BSO is overleden, nadat hij bij AZSV onwel was geworden. We leven intens mee met het gezin en iedereen die rondom hen staat. We wensen hen heel veel sterkte toe.
 
Personeel
Blij zijn we jullie te kunnen vertellen dat Inge op 29 juli jl. is bevallen van dochter Minthe. Moeder en dochter maken het prima!
Dan nog meer baby-nieuws; Leonie kwam ons aan het eind van de vakantie vertellen dat zij en haar vriend half februari ook een baby verwachten! Natuurlijk wensen we haar ook een goede zwangerschap toe.
 
Even voorstellen..
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar hebben we ook enkele personeelswisselingen gehad. De desbetreffende groepen hebben hier in de zomervakantie al bericht over ontvangen, maar graag stellen de medewerkers zich ook nog zelf even aan jullie voor.
 
 
Hallo Allemaal!
 
Voor de meeste ouders ben ik al een bekend gezicht,
maar ik zal mij nog even kort voorstellen.
Mijn naam is Alinda Kämink, ben 19 jaar, woon in Lintelo. Afgelopen jaar heb ik stage gelopen op de Aapjesgroep, elke woensdag, donderdag en vrijdag. Inmiddels heb ik mijn diploma behaald en mag ik nu de plek van Janneke overnemen binnen het team. Ik werk (meestal) naast mijn collega Katja op de woensdagochtend en de vrijdag. Ik heb er heel veel zin in! Als jullie nog meer vragen hebben, spreek me gerust aan! Groetjes Alinda!

 
Mijn naam is Tessa Hanselman. Ik ben 20 jaar oud en woon in Lichtenvoorde.
Dit schooljaar heb ik mijn diploma behaald voor de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 4.
Sinds maart dit jaar ben ik werkzaam bij Kinderopvang Bambi en heb ik op verschillende locaties ingevallen. Na de zomervakantie zal ik bij IKC UnieK gaan werken op de BSO.Ik heb er erg veel zin in! Groetjes Tessa!
 
Afsluiting vorige thema
Tijdens de zomervakantie zijn we met onze jongste kinderen aan het bouwen geslagen. We hebben diverse materialen en gereedschappen besproken, we hebben boekjes gelezen en zelf getimmerd. Ook is er een heuse kraan bij ons op bezoek geweest! 
 
Nieuwe thema “Huisdieren”
Tot eind september staat ons KDV in het teken van dieren. We hebben deze week en hamster op visite en ook komt er nog een hond op bezoek. Natuurlijk bezoeken we de dierenwinkel en gaan we met de kinderen in gesprek over de dieren. We gaan ook knutselen (bijv. een lapjeskat) en lezen natuurlijk boekjes die passen bij dit thema.  

 
  
IKC Uniek Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten
Tel: 0543-471197 – school
Tel: 0543-473288 - kinderopvang
Email: info@ikcuniek.nl