Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk het dan online

Samen werken aan talent, basis voor een kansrijke toekomst


Beste ouders/verzorgers,

Bijna oktober! De herfst komt langzaamaan in zicht. De dagen worden korter. De natuur verkleurt al en dat is een prachtig gezicht. Het Kunstproject op IKC UnieK zorgt ook voor kleurige kunstwerken met als afsluiting de openstelling van IKC UnieK museum op 13 oktober. Van harte welkom.
In deze nieuwsbrief weer van alles te lezen over wat gebeurt op IKC UnieK. Via Facebook en twitter kun je ook op de hoogte blijven.
We starten met het nieuws van IKC UnieK, daarna volgt het nieuws van de basisschool en de kinderopvang (KDV/BSO). Klik op de link hieronder om versneld naar het betreffende nieuws te gaan.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Welkom bij IKC UnieK
Agenda

Basisschool
Leefstijl - praten en luisteren
Informatiemomenten
Kunstproject
Gezocht: Verkeersbrigadier
Fietskeuring
Week van de opvoedingKinderopvang (KDV/BSO)

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Thema Boekenpret
Medewerkers
Verzoekje aan ouders

Welkom bij IKC UnieK
In elke nieuwsbrief zullen we de kinderen noemen die onlangs zijn begonnen of binnenkort starten. Van harte welkom en veel plezier op IKC UnieK:

Féline Schuurmans Groep De Vlinder 
Daan Hogenelst De Aapjes
   
                                                     
Agenda
5 oktober Stakingsdag, school is dicht.
9 oktober Inloopmiddag MI groep 5 - 8, 13.00 - 13.45
13 oktober Techniekenles groep 5 en 6
16 - 20 oktober Herfstvakantie
27 oktober Techniekenles groep 3 en 4
30 oktober Fietskeuring groep 4 t/m 8
13 - 17 november 15-minutengesprekken
   
   
                                    
BASISSCHOOL

Leefstijl - Praten en luisteren
De komende weken is het thema van leefstijl: Praten en luisteren.
Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Hoe maak je contact met elkaar? Hoe laat je zien dat je belangstelling hebt voor het verhaal van een ander? Kinderen leren hoe ze coherent verhaal kunnen vertellen en dat luisteren meer is dan alleen stil zijn. Luisteren en belangstelling tonen is een actieve bezigheid.
 

Informatiemomenten
Bijna alle ouders hebben gebruik gemaakt van de informatiemomenten in de groep van hun kind. Dat is echt heel fijn. Hierdoor krijg je als ouder net wat meer inzicht van wat er in de groep aan de orde komt en hoe dat gaat. En dat dan je eigen kind van alles kan vertellen is dan toch wel helemaal top. Fijn dat jullie er waren, bedankt voor de belangstelling.
   

Kunstproject
In de weken tot aan de Herfstvakantie draait in alle groepen een Kunstproject. Dit jaar is het thema voor UnieK Beeldende Vorming. Dit wordt op verschillende manieren ingevuld. Er zijn gastlessen waarin de kinderen onder leiding van een deskundige aan de slag gaan, er zijn filmpjes en boeken. Er zijn lessen die door de leerkrachten gegeven worden, er zal geschilderd, getekend, gebouwd worden. Kortom een mooi kunstproject komt ook dit jaar weer naar de school
De school is verdeeld in 3 bouwen die ieder een eigen invalshoek hebben.
In de groepen 1, 2 en 3 is de Cobragroep het uitgangspunt. Het werk van o.a. Karel Appel en Corneille dienen als inspiratie voor de lessen die gegeven worden.
De groepen 4 en 5 gaan aan de slag met Bijzondere Architectuur en dan vanuit het werk van Christo, Hundertwasser en Gaudi.
Voor de 6, 7 en 8 is Graffiti het uitgangspunt. Daarbij zijn Keith haring, Rick van Iersel en Eric de Nie de bijzondere kunstenaars.
De afsluiting van het Kunstproject vindt plaats op vrijdag 13 oktober van 14.00 – 15.00 uur met de openstelling van het IKC UnieK museum. Er vindt zelfs een unieke veilig plaats. De opbrengst is voor het helpen aan de wederopbouw van Sint  Maarten. Via de mail zijn jullie allemaal al uitgenodigd.

 

Omdat het Kunstproject samenvalt met de Kinderboekenweek en we niet alles tegelijk willen en kunnen uitvoeren zal er dit schooljaar minimale aandacht zijn voor de Kinderboekenweek.
 

Gezocht: Verkeersbrigadier
Het groepje brigadiers is na de vakantie kleiner geworden en er is behoefte aan uitbreiding. Heel ingewikkeld is het brigadieren niet en het kost slechts een kwartiertje. Na opgave volgt een korte (een uurtje), verplichte, instructie door de politie. Dit is nodig omdat een verkeersbrigadier dan bevoegd is het verkeer bij school te regelen. Opgeven kan via de mail info@ikcuniek.nl of bij mij. (Jan-Willem Duenk)
 
Elke dag staan om 14.00 de verkeersbrigadiers klaar om je kind(eren) veilig van school te laten vertrekken. Het is fijn dat verreweg de meeste ouders bij de verkeersbrigadiers oversteken. Zo hoort het ook. Volwassenen geven daarin het goede voorbeeld. De verkeersbrigadiers staan er voor de veiligheid van je kind(eren).

 
 
Fietskeuring
Op maandag 30 oktober worden de fietsen van de groepen 4 t/m 8 gekeurd. Dat is een goede zaak die we als school van harte ondersteunen. Hieronder de brief van Veilig Verkeer Aalten/Dinxperlo. De brief “wat is een verkeersveilige fiets’ wordt deze week via de mail apart verstuurd: 
                                                                      
Mijn fiets is oké.

Beste ouders, verzorgers,

Het moet je als ouder een geruststellend gevoel geven te weten dat je kind veilig zijn dagelijkse gang naar school kan maken.
Gemeente, politie, school, verkeersouders enVeilig Verkeer Nederland afd. Aalten/Dinxperlo doen daarom hun best die maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid van uw kind ten goede komen.
Eén van die maatregelen is de jaarlijkse fietsenkeuring in de herfst. In een jaargetijde dat regen, mist, donkerte, sneeuw en gladheid die veiligheid sterk kunnen beïnvloeden is het van het allergrootste belang dat de fiets van uw kind veilig is.
Daarom worden op 30 en 31 oktober en 1 november op school de fietsen gekeurd van de kinderen van de groepen 4 t/m 8. Aan de hand van een keuringskaart wordt elke fiets door deskundigen beoordeeld. Tekortkomingen worden op de kaart aangegeven en vervolgens gaat de kaart mee naar huis, zodat ook u kunt constateren wat er niet deugt aan de fiets. De bedoeling is dan dat u in het belang van de verkeersveiligheid van uw kind de tekorten alsnog gaat (laat) opheffen.

Een fiets wordt goedgekeurd als er niets aan mankeert en dus voldoet aan de eisen zoals gesteld in de circulaire “Wat is een verkeersveilige fiets”, die u hierbij tevens ontvangt.  Een goedgekeurde fiets krijgt een veiligheidssticker waarop staat: “deze fiets is oké”.  Bovendien krijgt elk kind waarvan de fiets is goedgekeurd een leuk presentje.

 
Uit eigen ervaring weten we dat kinderen het niet leuk vinden dat hun fiets niet wordt goedgekeurd. U kunt er zorg voor dragen dat ook uw kind een veilige fiets heeft met een sticker erop en dat het een presentje krijgt. U kunt zelf vóór de keuring op school al controleren hoe de staat van de fiets is en wat eraan verbeterd dient te worden. Doet u dit dan ook, want het is in het belang van de verkeersveiligheid van uw kind.
Bovendien is de kans dan ook groot dat uw kind binnenkort trots en blij thuis komt met de mededeling: “Mijn fiets is oké”.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

J. Hofman, voorz. Veilig Verkeer Nederland afd. Aalten/Dinxperlo. 


Week van de Opvoeding
Het preventieplatform Jeugd organiseert in oktober verschillende activiteiten voor ouders en kinderen in het kader van de maand van de opvoeding.
Op woensdag 4 oktober is er een interactieve theatervoorstelling voor ouders met kinderen.
Voor meer informatie Klik  hier
Op zondag 8 oktober van 10 – 14 uur is een Opvoedspektakel voor ouders met kinderen. Dit vindt plaats in het Hof van Eckberge in Eibergen. Aanmelden kan via het emailadres info@preventieplatform.nl en krijgt men 50% korting op de entreeprijs van het Hof van Eckberge
Voor meer informatie klik hier

KINDEROPVANG

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Per 1 januari 2018 treed de wet 'Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk" in werking. Het peuterspeelzaalwerk zal dan onder de wet 'kinderopvang' vallen. Vooruitlopend op deze ontwikkeling zijn vorig jaar verschillende peuterspeelzalen bij kinderopvangorganisaties onder gebracht, waaronder bij Bambi. 
Eén van de veranderingen die dit met zich meebrengt is dat ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, toch gebruik kunnen maken van verschillende peuteropvanglocaties. De gemeente zal de 'kinderopvangtoeslag' rechtstreeks vergoeden aan de peuteropvang. Ouders betalen dan de overgebleven kosten. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar deze brief van de gemeente: LINK

Thema Boekenpret
Volgende week begint de kinderboekenweek. Ook bij de kinderopvang wordt hier aandacht aan gegeven. Het boek dat centraal staat is 'Knikkeruil'. Het beloofd een griezelige week te worden! 


Medewerkers
Bij de Biggetjes-groep zijn er twee nieuwe stagiaires van het Graafschap College gestart. Het gaat om Büsra en Sanne.Büsra werkt op maandag en dinsdag, Sanne werkt op woensdag t/m vrijdag. Beide stagiaires blijven tot de zomervakantie bij het kinderdagverblijf. 

    

Ook bij de Aapjes is er een nieuwe stagiaire begonnen. Birte Doornink werkt daar op maandag en dinsdag.


Verzoek aan de ouders van het kinderdagverblijf
Regelmatig merken we dat het lastig is wanneer de jassen van de kinderen niet van naam voorzien zijn. Dit geldt ook voor de flessen, bakjes en andere persoonlijke spullen van de kinderen. Willen jullie deze van naam voorzien? Hierdoor voorkomen we dat er jassen/spullen kwijt raken of verwisseld worden. Bedankt voor de moeite!

                      
IKC Uniek Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten
Tel: 0543-471197 – school
Tel: 0543-473288 - kinderopvang
Email: info@ikcuniek.nl