Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk het dan online

Samen werken aan talent, basis voor een kansrijke toekomst

Aan de ouders / verzorgers,

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2018 en daarom willen we beginnen met de beste wensen voor dit nieuwe jaar. We hopen dat dit een goed onderwijsjaar wordt.


Basisschool
Trefwoord
Leefstijl
Aanmelding nieuwe leerlingen
Gezocht: Verkeersbrigadiers
Griep
Vacature MR

Kinderopvang (KDV/BSO)

Veranderende organisatie
Thema "zintuigen"
Nationale voorleesdagen
BSO-ruimte
Opgavebriefjes schoolvakantie

ZwemBSO

Welkom bij IKC UnieK
In elke nieuwsbrief zullen we de kinderen noemen die onlangs zijn begonnen of binnenkort starten. Van harte welkom en veel plezier op IKC UnieK:

Jayson Veerbeek Biggetjes
Calvin Weggemans Biggetjes
Annelie Winkelhorst Biggetjes
Ravi te Hennepe Biggetjes
Feline Groot Aapjes
Tygo Toebes Aapjes
Quinn Weekholt Aapjes
Jinthe Wisselink Aapjes
Franklin Westendorp Aapjes
Lynn Valies Kameleon

            
                                            

Agenda
8 februari 2018 Opgave nieuwe leerlingen
8 februari 2018 Rapport
9 februari 2018 Studiedag
12 t/m 16 februari  Voorjaarsvakantie
   
                                    
Basisschool

Trefwoord:

De komende tijd staan de volgende thema’s centraal:
Contact; over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met ander.
Je krijgt wat je verdient; maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke
behandeling, beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.


Leefstijl:

De komende weken is het thema:
Ik vertrouw op mij! Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen als ze een realistisch zelfbeeld hebben. Dus als ze weten wat ze kunnen en willen, maar tegelijkertijd ook beseffen wat ze (nog) niet kunnen. Daarnaast durven kinderen meer op zichzelf te vertrouwen als ze geleerd hebben verantwoordelijkheid te nemen. Kinderen vinden het fijn om te laten zien dat ze het zélf kunnen. Ten slotte zijn liefde, aandacht en waardering van mensen uit de directe omgeving onontbeerlijk voor de ontwikkeling van een gezond gevoel van eigenwaarde.


 

Aanmelding nieuwe leerlingen:

Op dinsdag 8 februari a.s. kunnen kinderen die in de periode 1 augustus 2018– 8 februari 2019 vier jaar worden, aangemeld worden voor IKC UnieK. Voor de ouders van kinderen die in de periode na 8 februari 2019 – 1 augustus 2019 vier jaar worden, zal er enkel informatie verstrekt worden over de school en de wijze van aanmelden; er is de mogelijkheid van een vooraanmelding.
Wettelijk is het alleen mogelijk kinderen van drie jaar en ouder aan te melden voor de basisschool.
Aanmelden is mogelijk op 8 februari tussen 09.00 – 16.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur.
Ouders die al oudere kinderen hebben, die naar IKC UnieK gaan, kunnen de aanmeldingsformulieren bij de leerkracht verkrijgen. Kent u ouders waarvan het oudste kind in de genoemde periode vier jaar wordt? Wilt u hen dan attenderen op bovenstaand bericht.


Gezocht, verkeersbrigadiers:

10 minuten kinderen veilig laten vertrekken van school. Dat is toch niet heel veel gevraagd?
Onze verkeersbrigadiers doen dat met alle plezier. Een aantal al een hele lange tijd, anderen wat korter. Kinderen gaan van school en dan houdt het brigadier zijn ook op. Een andere baan en het brigadieren past niet meer.
Je begrijpt al dat het steeds nodig is dat er nieuwe brigadiers bij komen. Het is niet moeilijk, niet lastig en het kost echt niet veel tijd.  Vooraf, eenmalig, een kort cursusje van een klein uurtje en je bent officieel verkeersbrigadier bij IKC UnieK. Wie komt het brigadierteam versterken?? Opgave naar info@ikcuniek.nl, gewoon even melden bij een brigadier, Miranda Leenders of Ineke van Dalen.


Griep:

Er heerst een griepepidemie in Nederland en dat merken wij op school ook. Niet alleen leerlingen maar ook leerkrachten worden getroffen door de griep.
Binnen Accent kunnen wij leerkrachten laten vervangen uit de invalpool. In deze periode wordt er vaak een beroep gedaan op de invalpool en kunnen wij te horen krijgen dat er geen invaller beschikbaar is. Wij proberen dit dan intern op te lossen. Tot nu toe lukt dat nog steeds en hoeven er geen klassen naar huis gestuurd te worden.
Het kan wel voorkomen dat er in één week verschillende meesters of juffen voor de groep staan.
Wij vragen u hiervoor begrip.


Vacature:
Gezocht: Betrokken ouder die lid wil worden van de medezeggenschapsraad (MR)
 
Aangezien een MR-lid heeft aangeven te willen stoppen, zijn wij per direct op zoek naar vervanging voor een lid van de oudergelediging van de MR (voor een periode van 3 jaar). 

De MR is een officieel overlegorgaan op school, waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd. De leden van de MR kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht over de voorstellen van de schoolleiding, maar kan ook zelf voorstellen inbrengen. In het algemeen kan worden gesteld dat leden de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen.
De MR vergadert 6 keer per jaar (op de dinsdagavond) en bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders van leerlingen. Op de website van IKC Uniek kunt u meer informatie vinden.

Bent u kritisch, enthousiast en beschikt u over een positieve instelling?
Wilt u zich graag verdiepen in de gang van zaken op school, zit uw kind in de onderbouw of middenbouw (groep 1 tot en met groep 5) en wilt u met de directie van mening wisselen.
Dan is deze vacature misschien wel iets voor u!
 
Voor vragen of aanmelding kunt u terecht bij Anja Boeters, Jeroen Brockötter of Ineke van Dalen uiterlijk 13 maart 2018. U mag natuurlijk ook mailen naar mr@ikcuniek.nl
Bij aanmelding van meerdere kandidaten volgt automatisch een verkiezing. 

Onze huidige MR bestaat uit:

Leden Team                                    
Aukje van de Kamp (voorz)(gr.7)         
Wim Heijink (gr.7)                             
Ineke van Dalen (IB’er)        
Leden Ouders                   
Jeroen Bröckotter   
Anja Boeters (secr.)  
 
Met vriendelijke groeten, de Medezegenschapsraad van IKC Uniek

"Omgaan met pubers":

Sensire yunio start op 8 maart met ouderbijeenkomsten “Omgaan met pubers”. Dit is bedoeld voor ouders met kinderen vanaf 10 jaar de geïnteresseerd zijn in de volgende onderwerpen: puberbrein, in gesprek met je puber, alcohol en drugs, sociaal media en seksualiteit. Klik hier voor meer info. 
 

Kinderopvang (KDV/BSO)


Veranderende organisatie:
Vorig jaar bestond Bambi alweer 10 jaar en in die tijd zijn we geworden wie we momenteel zijn; een stabiele, middelgrote kinderopvangorganisatie met een totaalpakket aan opvangmogelijkheden voor kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De groei die we afgelopen decennium hebben bewerkstelligt, brengt ook met zich mee dat het tijd wordt om onze organisatie onder de loep te nemen en waar nodig anders in te richten. Vitamee, ontwikkelpartner voor vitale teams, leiders en organisaties, helpt ons daarbij. De komende maanden kunt u als klant mogelijk ook veranderingen ervaren, we houden u op de hoogte.
 

Thema “Zintuigen”:
Afgelopen week hebben we het thema “Brr.. wat is het koud” afgesloten. We hebben erwtensoep gehad, ‘kikker in de kou’ gelezen en gemaakt, gesproken over handschoenen, wanten, sjaals, mutsen etc en natuurlijk in de kou buiten gespeeld.
Deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema, wat allemaal draait om onze zintuigen. We hebben voel en kijkdozen, we gaan dingen proeven en we hebben een ‘blote voetenpad’ gemaakt in de gang. We lezen o.a. uit Top tot teen van Eric Carle en gaan natuurlijk ook knutselen. Kortom; allerlei activiteiten om je zintuigen mee te prikkelen!

Nationale voorleesdagen:
Vorige week zijn de nationale voorleesdagen weer van start gegaan. Het centrale prentenboek dit jaar is ‘SSSTT de tijger slaapt!’ Op woensdag 31 januari komt de bibliotheek voorlezen, maar we zouden het ook erg leuk vinden als er een papa/mama, opa of oma bij ons komt voorlezen! Geef dit dan door aan de pedagogisch medewerker op de groep!
 
BSO ruimte:
Al enige tijd geleden hebben we besloten de BSO ruimte in de school te gebruiken voor onze oudere BSO kinderen ( vanaf 8+). Nu, aan het begin van dit jaar, is de ruimte ook dusdanig (her)ingericht dat zij hier prima kunnen vertoeven. Er is een heuse glamourhoek, bouwplek en ruimte om te chillen. En natuurlijk een heerlijk lange tafel waaraan we kletsen met elkaar en volop spelletjes worden gedaan. Verderop dit jaar zal ook de bovenverdieping onder handen genomen worden. Daarover later meer.
  

Opgavebriefjes schoolvakantie:
Ongeveer 4 weken voor iedere schoolvakantie wordt er door de medewerkers van de BSO geïnventariseerd welke kinderen er aanwezig zullen zijn in de vakantie en op welke dagen. Dit doen ze door vakantiebriefjes uit te delen. We willen jullie vragen om deze briefjes binnen een paar dagen weer in te leveren, zodat we de planning en het rooster op tijd kunnen afronden. 

ZwemBSO:
Bij BSO-opvang Bambi je zwemdiploma’s halen!
Leren zwemmen is belangrijk voor kinderen. Ouders zijn echter veel tijd kwijt aan brengen, halen en wachten in het zwembad. Deze zorg neemt Kinderopvang Bambi graag uit handen. Geef je kind daarom op voor zwemles onder BSO-tijd.

Waarom kiezen voor de zwem-bso?
  • Leuk voor kinderen, makkelijk voor ouders
  • Geen gehaast en geregel meer voor ouders en kinderen
  • Bespaar kosten; de zwemles is inbegrepen bij de opvang en door het recht op kinderopvangtoeslag kan dit voordelig zijn
  • Je mist niets: vorderingen van je kind volg je online en via enkele kijklessen
  • Vaste medewerkster van Bambi aanwezig tijdens de lessen
Hoe werkt het?
Kinderen worden door de medewerkster bij school opgehaald, zij gaat met hen naar zwembad ’t Walfort en helpt daar met omkleden. Tijdens de les blijft ze erbij als aanspreekpunt voor je kind en om een goede overdracht te kunnen doen bij het ophalen. De zwemles zelf wordt gegeven door een gediplomeerd instructeur van ’t Walfort. Na de les brengt de medewerkster van Bambi alle kinderen weer naar de BSO. Daar kunnen ze nog even samen spelen of uitrusten van de middag.
Onder BSO-tijd zwemt jouw kind voor zowel zwemdiploma A als B. Ouders volgen de vorderingen via een online volgsysteem en periodieke kijklessen. Ouders krijgen een factuur voor de opvang, zwemles is inbegrepen en wordt niet extra berekend (m.u.v. inschrijfgeld en diplomageld).

Diverse kinderen hebben op deze wijze bij Bambi met succes hun zwemlessen gevolgd en hun zwemdiploma’s behaald. Momenteel bieden zij de lessen aan op de vrijdagmiddag, onder buitenschoolse opvangtijd.
                      
IKC Uniek Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten
Tel: 0543-471197 – school
Tel: 0543-473288 - kinderopvang
Email: info@ikcuniek.nl