Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk het dan online

Samen werken aan talent, basis voor een kansrijke toekomst
 

Beste ouders/verzorgers,

Nog ruim 4 weken en dan zit het schooljaar er al weer op. Een schooljaar vliegt voorbij. De komende schoolweken staat er nog heel wat te gebeuren. Van toetsen tot verjaardagen met de hele klas, van Pleinfestijn tot afscheid groep 8. Laten we er een mooie maand van maken.
In deze nieuwsbrief weer van alles te lezen over wat gebeurt op IKC UnieK. Via Facebook en twitter kun je ook op de hoogte blijven.
We starten met het nieuws van IKC UnieK, daarna volgt het nieuws van de basisschool en de kinderopvang (KDV/BSO). Klik op de link hieronder om versneld naar het betreffende nieuws te gaan.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.


Welkom bij IKC UnieK
Agenda
Naschoolse Kinderactiviteiten Aalten
Pleinfestijn

BASISSCHOOL

AZC UnieK
Verjaardagsfeesten
Leefstijl 'Lekker gezond'


KINDEROPVANG (KDV/BSO)

Personeel
Schoolfoto's van/voor de kinderen
Thema 'Ik ga op reis' 
Klachtenjaarverslag
Opvang tijdens de zomervakantie

 


Welkom bij IKC UnieK

Het hele jaar door beginnen er nieuwe kinderen op IKC UnieK. Dit keer zijn dat:

Sanne
Sanne Wevers Groep 1-2A en BSO 
Liv Taken Groep 1-2A
Roos Leber Aapjes
Boris Leber Biggetjes
Lynn Heersink BSO
Anna Heersink Aapjes
Djedy Navis Biggetjes
Sem Christant Aapjes
Sara Arendsen Aapjes

Van harte welkom en heel veel plezier op IKC UnieK!
                         

Agenda
19 t/m 23 juni: 15-minutengesprekken groep 1 t/m 7
Dinsdag 20 juni:      Verjaardagsfeest groep 5 juf Rita
Dinsdasg 20 juni: Verjaardagsfeest groep 3 juf Anne en Lize
Vrijdag 23 juni: Verjaardagsfeest groep 4 meester Harmen en juf Marianne
Woensdag 21 juni: Studiedag; kinderen zijn vrij. De BSO kan de hele dag opvang bieden, mail voor info of aanmeldingen naar: aalten@kinderopvangbambi.nl
Donderdag 29 juni Verjaardagfeest groepen 1-2A en 1-2B juf Marjolein en Annefleur
Donderdag 29 juni: Verjaardagsfeest groep 6 juf Hanneke en Corien
Donderdag 29 juni: Verjaardagsfeest groep 7 en 8 meester Wim en juf Froukje
Vrijdag 30 juni: Pleinfestijn
Dinsdag 4 juli: Afscheid groep 8
Woensdag 5 juli: 2e rapport
Vrijdag 7 juli:         laatste schooldag


Naschoolse Kinderactiviteiten Aalten
Het laatste blok kinderactiviteiten van dit schooljaar. Op 14, 15, 21 en 23 juni kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar meedoen aan de Nationale Buitenspeldag, een Bootcamp (vanaf groep 4), Street Art en Beach Soccer. Meedoen?? Koop een strippenkaart als je die nog niet hebt en geef je op. Dat kan bij Figulus of op school. Kosten van een strippenkaart zijn 6 euro. Strippenkaart blijven ook komend jaar gewoon geldig.
Klik op de link voor het overzicht van en activiteiten, data en tijden.
http://www.figulus-welzijn.nl/wp-content/uploads/2015/09/flyer-24tm25-1.pdf
           


Pleinfestijn
Op vrijdag 30 juni vindt het jaarlijkse Pleinfestijn plaats. Hoewel het programma nog niet helemaal bekend is kunnen we al wel wat meedelen.
Op de ochtend zullen er allerlei spelen plaatsvinden die te maken hebben met het jaar van het Cultureel erfgoed. Dat is een programma helemaal voor de kinderen. Vanaf 12.15 uur zijn ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen van harte welkom voor een spetterende show met als thema UnieK got Talent.
Dit jaar is het Pleinfestijn om 14.00 uur afgelopen. Het definitieve programma en een uitnodiging volgt binnenkort.

BASISSCHOOL


AZC UnieK
Zoals je in de krant hebt kunnen lezen gaat het AZC in Barlo aan het eind van 2017 dicht. Reden daarvoor is dat dat COA minder opvangplekken voor asielzoekers nodig heeft dan gedacht. Barlo is 1 van de 45 locaties die gaan sluiten. Voor AZC-UnieK betekent het dat er zeer onverwacht een einde komt aan het mooie onderwijs dat we daar mogen verzorgen.
Omdat het uitgangspunt is dat de nu aanwezige kinderen voor of in de zomervakantie herplaatst gaan worden is besloten om AZC-UnieK aan het einde van dit schooljaar te sluiten. Voor de medewerkers van AZC-UnieK betekent het dat zij na de zomervakantie op andere scholen van AccentScholengroep aan het werk gaan. Mochten er na de zomervakantie nog kinderen in de basisschoolleeftijd op het AZC zijn dan zullen we in goed overleg met COA zorgen dat deze kinderen onderwijs kunnen blijven volgen.

Verjaardagsfeesten
De komende weken zijn er verschillende verjaardagsfeesten in de groepen. De data vind je in de Agenda. Per groep is er een ander spetterend programma. Het kan zijn dat de groep ergens naar toe gaat of dat het op school plaatsvindt. Als het nodig is hoor je via de leerkracht wat er gaat gebeuren.

Leefstijl 'lekker gezond'             
In dit thema van Leefstijl staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan het belang van persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en een verantwoord voedingspatroon. In hogere groepen komen risico´s van alcohol, drugs en tabak aan de orde, en wordt aandacht besteed aan lichamelijke groei in de pubertijd. Het thema seksualiteit komt daarin ook aan de orde. De relatie tussen jongens en meisjes en het respecteren van elkaar is een belangrijk onderdeel van de lessen.  
In de laatste les blikken we terug op het afgelopen jaar: wat hebben de kinderen geleerd?
Wat nemen ze mee naar volgend jaar?

 

KINDEROPVANG (KDV/BSO)


Personeel
Inge is vanwege haar zwangerschapsklachten vorige week noodgedwongen al gestopt met werken. Eind juni gaat haar verlof in en ze verwacht begin augustus haar kleine. In verband met de organisatie en bezetting op de BSO is het niet haalbaar haar na haar verlof weer in te zetten op BSO UnieK en daarom wordt haar dienstverband niet verlengd. Anne-Marie vangt grotendeels de uren van Inge op tot het moment dat Annerieke weer terug is, half september. Annerieke vervangt momenteel Anouk op onze BSO in Lintelo en zal ook in de zomervakantie werkzaam zijn op BSO UnieK.


Foto’s van/voor de kinderen
We hebben een fotograaf van www.nieuweschoolfoto.nl gevraagd om op 21 juni bij ons foto’s te maken van alle kinderen van de Aapjes en Biggetjes. Omdat we het leuk vinden dat álle kinderen, (niet enkel diegene die de 21ste op ons KDV aanwezig zijn), op de foto komen hebben we een schema gemaakt wanneer je met je kind(eren) kunt komen. Dit schema kun je via deze link bekijken en zal ook per mail nog verstuurd worden. Kun je niet op het geplande tijdstip, dan mag je onderling ruilen. We horen graag van te voren of je komt of niet, dit mag per mail naar marja@kinderopvangbambi.nl 


Thema “Ik ga op reis”
De ‘onderwater-wereld’ is rijkelijk versierd met vissen op onze groepen. Ook kennen we nu meer woorden, die met dit thema te maken hebben. Zo hebben jullie (zeker bij de Aapjes) vast het woord ‘octopus’ voorbij horen komen. Onze nieuwe vissen houden we natuurlijk op de groep.
 
Deze week starten we met het thema “Ik ga op reis”. Waar gaan we dan naartoe? En wat neem je allemaal mee als je op reis gaat? Een mooie voorbereiding voor de zomervakantie! Natuurlijk vergeten we de vaders niet en maken we hier ook een mooi cadeau voor.

 

Klachtenjaarverslag
We zijn blij te melden, dat er afgelopen jaar wederom geen klachten rondom onze kinderopvang zijn ingediend. Het jaarverslag dat we jaarlijks hiervoor opstellen, vind je terug via deze link
 
Mochten er in de toekomst klachten zijn, dan hopen we dat ouders dit altijd direct bij ons melden. In de gevallen dat we er onderling niet uitkomen, danwel dat ouders er voor kiezen de klacht extern neer te leggen, dan kunnen zij terecht bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl) Informatie, advies en mediation kan ingewonnen worden bij Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, zie www.klachtenloket-kinderopvang.nl of bel 0900-1877 (€0,20 per minuut).
 

Opvang tijdens de zomervakantie
De zomervakantie staat ook alweer bijna voor de deur. Meestal hebben alle ouders hun opvang goed geregeld. Het kan echter voorkomen, dat tijdens een langere zomervakantie opa/oma of gastouder zelf ook met vakantie is. Kom je er niet uit om de zes weken zomervakantie te overbruggen met opvang, dan kunnen wij je wellicht helpen, ook als het om enkele keren opvang gaat. Neem dan gerust contact op met info@kinderopvangbambi.nl en we bekijken wat er mogelijk is.
 
IKC Uniek Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten
Tel: 0543-471197 – school
Tel: 0543-473288 - kinderopvang
Email: info@ikcuniek.nl