Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk het dan online

Samen werken aan talent, basis voor een kansrijke toekomst

Aan de ouders / verzorgers,

Bij deze ontvangen jullie weer de nieuwsbrief van IKC UnieK. Veel leesplezier!

Basisschool
Onderdompelweek  rekenen: Tijd en Geld
Adopteer een monument
Paasviering
Vakantieregeling schooljaar 2018-2019

Kinderopvang (KDV/BSO)

Een meisje!
Even voorstellen...Medina Letica
Ontbijten en avondeten bij ons KDV
Kriebelbeestjes
Personenregister - zo maken we samen de kinderopvang veiliger

Welkom bij IKC UnieK
In elke nieuwsbrief zullen we de kinderen noemen die onlangs zijn begonnen of binnenkort starten. Van harte welkom en veel plezier op IKC UnieK:

Ties Westerveld BSO
Lizzy Navis BSO
Tren Toebes Biggetjes
   

Agenda

 
Maandag 12 maart Onderdompelweek rekenen: Tijd en Geld
Dinsdag 20 maart Vergadering MR
Vrijdag 23 maart Techniekles groep 3 en 4
Dinsdag 27 maart Techniekles groep 5 en 6
Woensdag 28 maart Groep 8 - Adopteer een monument
Donderdag 29 maart Paasviering
Vrijdag 30 maart Goede vrijdag - Kinderen zijn vrij
Maandag 2 april 2e Paasdag - Kinderen zijn vrij
             

Basisschool


Onderdompelweek rekenen: Tijd en Geld

Deze week hebben we de rekenlessen in alle groepen (3 t/m 8) anders ingevuld. We gaan een onderdompelweek rekenen doen. Doel hiervan is om een week lang ondergedompeld te worden in een bepaald rekenonderdeel dat door het jaar heen naar ons idee te sporadisch aan bod komt. Hierdoor krijgen allerlei begrippen meer inhoud en dat heeft bij het maken van sommen uit het rekenboek weer een positief effect.  Elke rekenles en rekenactiviteit heeft in die week te maken met Tijd en Geld. Niet te veel op papier of uit een boek maar juist heel praktisch.  Er worden winkels ingericht waarin wordt verkocht en gekocht, prijzen worden bepaald, kortingen gegeven, met kassa’s gewerkt etc, er wordt gewerkt met klokken, kalenders, tijdtabellen, reistijden en nog veel meer. Kinderen gaan echt aan de slag met Tijd en Geld. Het  team heeft allerlei praktische opdrachten bedacht en bij elkaar gezocht waarbij kinderen Tijd en Geld gaan ervaren. De opdrachten staan op kaarten en elke opdracht heeft een specifiek doel. Echt doen dus!! Vraag uw kind er deze week eens naar, ook dat helpt!!

 

Adopteer een monument:

Op woensdag 28 maart a.s. gaan de leerlingen van groep 8 naar het monument tegenover het Station. Zij zullen daar bloemen leggen bij het monument in het kader van de bevrijding van Aalten op 30 maart 1945. Daarna zal er een film getoond worden op school. Wilt u bij de bloemlegging aanwezig zijn dan kan dat natuurlijk. We zouden het zelfs zeer op prijs stellen als er ouders bij aanwezig zijn. Het is ook naar de kinderen toe een blijk van meebeleven. De kinderen zijn rond 09.00 uur bij het monument.

Paasviering

Op donderdag 29 maart zullen we het Paasfeest vieren binnen ons IKC. Met alle basisschoolkinderen zullen we een viering hebben in de Westerkerk. Het thema dit jaar is ‘Het geheim van Pasen, Donker en licht’ Pasen vieren we niet toevallig rond het begin van de lente, het moment waarop de seizoenen wisselen en de dagen steeds langer en dus lichter worden. Een bevrijdende ervaring na een donkere winter. In de joodse traditie heeft pakweg drieduizend jaar geleden het verhaal van de uittocht uit Egypte hier zijn plek gekregen, op de datum dat bij het licht van de eerste volle maan in de lente toch al het voorjaarsfeest van de eerste oogst werd gevierd. Ook Jezus vierde tweeduizend jaar geleden dit Pesachfeest met zijn leerlingen. Voor Jezus’ volgelingen werd dit later Pasen, het christelijke feest van Jezus die de dood overwon. Daarmee werd de persoon van Jezus zelf
symbool van leven, van gerechtigheid, van liefde, kortom: van licht. Na Jezus’ dood zal de evangelist Johannes dan ook over hem schrijven als het licht van de wereld. En daarom ook wordt tijdens de paaswake midden in de nacht de paaskaars aangestoken.
 
Met de kinderen verkennen we wat donker en licht, dag en nacht, in concrete zin voor hen betekent. Vervolgens ontdekken ze, ook met behulp van teksten, beelden en symbolen, hoe licht en donker in figuurlijke zin je kunnen helpen om bepaalde ervaringen in het leven te duiden en te begrijpen.
Bijbelse verhalen en christelijke symbolen spreken daarbij over de overtuiging dat het leven nooit alleen maar uit donker bestaat, en over de hoop dat ieder mens de wereld mooier kan maken met het licht dat hij in zich draagt.
 
Tussen de middag zal de oudervereniging een feestelijke maaltijd voor ons allen klaarmaken. De kinderen van de kinderopvang doen daar ook aan mee.

Voor de paasmaaltijd op school vragen we de kinderen het volgende mee te nemen:
Een bord, beker, lepeltje, eierdopje en bestek. Graag alles duidelijk voorzien van naam.
Geeft u de spullen in een plastic zak mee?

U hoeft voor tussen de middag dus geen brood mee te geven. Een ‘kleine-pauze-hap’ mag wel. Om 14.00 uur gaat, als iedere dag, de school dicht en is er een lang, vrij, Paasweekend. Vakantieregeling schooljaar 2018 - 2019

Accentdag 25-9-2018
Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie 4-3-2019 t/m 8-3-2019
Meivakantie 19-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart 30-5-2019 t/m 31-5-2019
2e Pinksterdag 10-6-2019
Zomervakantie 22-7-2019 t/m 30-8-2019

Kinderopvang (KDV/BSO)

Een meisje!

Leonie is op 12 februari bevallen van dochter Niya. Beide ouders en Niya maken het goed en we wensen hen een hele gelukkige tijd toe samen! 
 
Even voorstellen: Medina Letica

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mijn naam is Medina Letica, ik ben eenentwintig jaar jong en ik kom uit Lichtenvoorde. Ik heb gestudeerd aan het Graafschap College te Doetinchem. Daar heb ik de opleiding: Sociaal pedagogisch medewerker (niveau 4) gevolgd, deze opleiding heb ik in 2015 afgerond. Sommige van jullie zullen mij misschien al wel kennen. Ik sta vanaf januari meestal op de maandag, dinsdag en vrijdag bij de Biggen op de groep. En tussendoor val ik in op andere locaties.  In mijn dagelijks leven geef ik ook nog dansles aan kinderen tussen de 4 en 21 jaar. Dit doe ik in Lichtenvoorde bij Hit it Dance Centre. Ik heb hiervoor gewerkt als gastouder, peuterleidster en bij verschillende kinderdagverblijven gewerkt. Ik ben heel blij dat ik een nieuwe uitdaging heb gekregen bij Bambi en dat ik hier aan de slag kan. 


Ontbijten en avondeten bij ons KDV

Zoals al eerder in een nieuwsbrief vermeldt, hebben we als kinderdagverblijf de regel dat de kinderen thuis hun ontbijt nuttigen. Zij hebben hun eten op als ze op onze opvang komen. Meegegeven eten (crackers, brood, etc) wordt bij binnenkomst in de bak van je kind gelegd. Bij de geplande tafelmomenten bieden we je kind voldoende fruit, brood en drinken aan.  Enkel wanneer je kind om 7.00 uur al opgevangen moeten worden, dan maken we hier een uitzondering voor.
 
Al ouders dat wensen, krijgen kinderen tot 2 jaar zelf meegenomen warm eten aangeboden. Na deze leeftijd bieden we kinderen geen warm eten meer aan, omdat zij oud genoeg zijn om, en het belangrijk is dat zij, samen thuis te eten. Voor de kinderen die laat opgehaald worden ( na 17.30 uur) bieden we aan het eind van de dag vaak nog een tussendoortje, ter overbrugging naar het avondeten thuis. Vaak is dit een soepstengel, rozijntjes, ontbijtkoek of stuk fruit, maar ouders mogen natuurlijk ook zelf iets meegeven. Voorwaarde is dat het eenvoudig door de kinderen zelf te nuttigen is. Op deze manier kunnen we toch rekening houden met diegene die later opgehaald worden en ook evengoed aandacht blijven besteden aan de kinderen zelf.

Kriebelbeestjes

Alhoewel het voorjaar zich nog niet graag laat zien met de huidige kou, beginnen we volgende week wel met het thema “Kriebelbeestjes”. We starten met het kijken naar Moffel en Piertje die op zoek zijn naar kriebelbeestjes. Waar vind je die nu eigenlijk? Als de vorst uit de grond is, gaan we natuurlijk zelf ook op zoek. Daarnaast gaan we bewegen op muziek als heuse dieren die hun huisje zoeken. Er zijn kriebelmonsters die ons doorkriebelen, we gaan natuurlijk dieren(huisjes) knutselen, lezen en zingen en hebben een leuke slotactiviteit in petto! 


 Personenregister - zo maken we samen de kinderopvang veiliger

Wellicht heb je het al gelezen; per 1 maart is het verplicht dat iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen opgevangen worden, zich inschrijft in het personenregister kinderopvang. Op deze wijze kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen. Ook wij zullen natuurlijk onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers vragen hun (nu al) geldige Verklaring Omtrent Gedrag te koppelen aan onze organisatie.
 
IKC Uniek Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten
Tel: 0543-471197 – school
Tel: 0543-473288 - kinderopvang
Email: info@ikcuniek.nl