Copy
View this email in your browser
Η εταιρεία hoMed:
 • Είναι πρωτοπόρος στην επείγουσα εξωνοσοκομειακή ιατρική, από το 1995.  
 • Έχει δημιουργήσει το διεθνώς καινοτόμο πρότυπο νοσοκομειακής περίθαλψης στο οικιακό περιβάλλον, με 24ωρη ετοιμότητα ιατρών, νοσηλευτών και εργαστηρίων. 
 • Έχει διακριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προηγμένη χρήση τεχνολογίας της πληροφορίας στην ιατρική (e-Europe Awards). 
 • Είναι από τις πρώτες εταιρείες που σχεδίασε, ανέπτυξε και εφάρμοσε αποτελεσματικά συστήματα τηλεϊατρικής. 
 • Είναι η πρώτη εταιρεία που εφάρμοσε επιτόπιες δειγματοληψίες για ανίχνευση COVID-19 σε όλη την Αττική και συνεχίζει μέχρι σήμερα σε σπίτια, οίκους ευγηρίας, ξενοδοχεία, χώρους εργασίας και πλοία.
Από την αρχή της πανδημίας COVID-19 η hoMed προετοιμάσθηκε για την υγειονομική υποστήριξη των ξενοδοχειακών μονάδων μετά την άρση του lock-down. Έτσι σήμερα είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάθε τουριστικό κατάλυμα στην Ελλάδα, ώστε αυτό να λειτουργήσει με απόλυτη συμμόρφωση ως προς την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1881/29/5/2020 (ΚΥΠ), πιστοποιημένο με το σήμα “Health First”.
Η εταιρεία hoMed προσφέρει:
 • Δεδηλωμένη (για καταλύματα άνω των 50 δωματίων) συνεργασία με ιατρό κατάλληλης ειδικότητας και επαρκούς εμπειρίας, όπως προβλέπει το άρθρο 4.
 • 24ωρη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.
 • Άμεση τηλεφωνική αξιολόγηση περιστατικού ύποπτου για COVID-19.
 • Ενημέρωση του ΕΚΑΒ για παραλαβή του ασθενούς, αν αυτός παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα (παράρτημα ΙΙΙ, άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης).
 • Ταχύτατη και οργανωμένη λήψη ρινοτραχειακού επιχρίσματος από ύποπτο κρούσμα, αν ο ασθενής έχει ήπια κλινική εικόνα, με απόλυτη προστασία μη διασποράς του ιού στο ξενοδοχειακό περιβάλλον και ταυτόχρονα με άκρα διακριτικότητα, ώστε να μη διαταράσσεται η αισθητική και η ηρεμία του καταλύματος.
 • Εκτέλεση γρήγορου επιτόπιου τεστ από το οποίο προκύπτει μέσα σε 5 λεπτά και με βεβαιότητα 92%, θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα για τη νόσο COVID-19.
 • Μοριακό τεστ σε εργαστήριο με 25ετή εμπειρία σε εξειδικευμένες εξετάσεις μοριακής βιολογίας, που διευθύνεται από επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Παστέρ και είναι πιστοποιημένο με ISO 9001.
 • Άμεση κοινοποίηση του αποτελέσματος στον εξετασθέντα και στο ξενοδοχείο (ο εξεταζόμενος υπογράφει σχετική δήλωση συγκατάθεσης για γνωστοποίηση προσωπικών του δεδομένων).
 • Ανάληψη διαδικασιών σε περίπτωση θετικού κρούσματος:
  • Επικοινωνία με τον εξετασθέντα, συμπλήρωση του ειδικού δελτίου δήλωσης λοιμώδους νοσήματος και αποστολή στον ΕΟΔΥ.
  • Ενημέρωση του ΕΚΑΒ, ώστε να παραλάβει τον ασθενή και να τον μεταφέρει σε ξενοδοχείο καραντίνας.
 • Ιατρική παρακολούθηση ασθενούς που είναι ύποπτος για COVID-19 μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου, αλλά και κάθε άλλου ασθενούς του καταλύματος, με την υποστήριξη των επιτόπιων νοσηλευτών μας και το μοντέλο της τηλεϊατρικής. Η τηλεϊατρική είναι σύγχρονη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος και η χρήση της υποστηρίζεται από την Υπουργική Απόφαση στο άρθρο 4.3 και στο Παράρτημα Ι/Α3.
 • Εφοδιασμό κάθε εξεταζόμενου ασθενή με έγγραφα γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα (invoice + medical report) ώστε αυτός να αποζημιωθεί για την υγειονομική του δαπάνη από τον ασφαλιστικό του φορέα.
Τηλεϊατρική

Τηλεϊατρική Οι συσκευές τηλεϊατρικής που διαθέτουμε, έχουν την ιδιότητα να στέλνουν τις μετρήσεις τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία έχει συνεχή πρόσβαση το κέντρο μας. 
Για κάποιες από αυτές που χρησιμοποιούνται για διαλογή ασθενών (screening), όπως είναι το θερμόμετρο, εμφανίζονται στο κέντρο μας με σήμα συναγερμού, μόνο όσες μετρήσεις υπερβούν κάποιο όριο (π.χ. ασθενής με πυρετό).
 Άλλες συσκευές χρησιμοποιούνται με τη συνεργασία επαγγελματία υγείας και κατά τη διάρκεια βιντεο-συνέντευξης με τον εξεταζόμενο.
Από τις συσκευές τηλεϊατρικής που διαθέτουμε κατάλληλες για χρήση σε ξενοδοχειακές μονάδες είναι:
 • Θερμόμετρο τηλεϊατρικής. Μόλις γίνει κάποια μέτρηση που υπερβαίνει τους 37οC, το κέντρο λαμβάνει επείγον σήμα και επικοινωνεί άμεσα με το άτομο που πραγματοποίησε τη μέτρηση, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεται, ώστε να εντοπισθεί το άτομο με πυρετό και να αποφασιστεί, αν συντρέχει λόγος περαιτέρω ελέγχου.
 • Οξύμετρο τηλεϊατρικής. Από τις ενδείξεις που λαμβάνει το κέντρο μας και κυρίως από τις διακυμάνσεις των ενδείξεων, προκύπτει αν το – ενδεχόμενα – ύποπτο κρούσμα χρήζει άμεσης διακομιδής σε νοσοκομείο.
 • Πιεσόμετρο τηλεϊατρικής. Υπάρχουν ενδείξεις που μπορεί να παραπέμψουν σε πυρετό που μπορεί να οφείλεται σε άλλη αιτία, ενδεχόμενα απειλητική για τη ζωή, όπως είναι το σηπτικό σοκ. Έγκαιρη διάγνωση σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι καθοριστική για τη ζωή του ασθενούς.
 • Στηθοσκόπιο τηλεϊατρικής. Αποτελεί την αιχμή του δόρατος στον τομέα αυτό και επιτρέπει την υψηλής ποιότητας και αξιοπιστία ακρόαση ασθενούς από απόσταση.
:Συνεργασία
 
Η επιβεβαίωση της συνεργασίας γίνεται με σύναψη σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του Επιστημονικού Διευθυντή της hoMed (το άρθρο 4.3 της Υπουργικής Απόφασης προβλέπει συνεργασία με «ιατρό»). 

Η σύμβαση συνάπτεται με κάθε συνεργαζόμενο τουριστικό κατάλυμα, ανεξαρτήτως αριθμού δωματίων. 

Για καταλύματα άνω των 50 δωματίων, το άρθρο 7 της σύμβασης παρέχει τη συναίνεση προς την ξενοδοχειακή μονάδα να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του ιατρού προς τον ΕΟΔΥ και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, ορίζοντας των ως συνεργάτη ιατρό για θέματα COVID-19.

Σε περίπτωση πιθανού κρούσματος COVID-19 το οποίο πρέπει να ελεγχθεί, η hoMed αναλαμβάνει να στείλει στο ξενοδοχείο συνεργάτη της επαγγελματία υγείας, ο οποίος πραγματοποιεί λήψη δείγματος φαρυγγικού εκκρίματος από τον ασθενή και την εκτέλεση του γρήγορου τεστ.

Όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή σε έναν ασθενή , περιλαμβάνονται σε σετ δειγματοληψίας, τα οποία διαθέτει η hoMed μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας και τα οποία πρέπει να έχει ήδη προμηθευτεί η ξενοδοχειακή μονάδα και να διαθέτει πάντα σε επάρκεια. 

 
Τιμές:
 
 
hoMed Medical | Iατροί 24h
http://homed.gr
covid@homed.gr
Facebook
Website
Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται.Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλείς και για τον λόγο αυτό η ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΞΟΥΡΗ Ε.Ε δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα του παρόντος μηνύματος και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιούς που είναι δυνατόν να εισαγάγει. Σας Ευχαριστούμε, hoMed Medical

Δε θέλετε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία μας?
Aπεγγραφη από τη λίστα.