Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief


Beste omwonenden en geïnteresseerden,

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u interesse heeft in of in de buurt woont van de Wormerveerstraat 15. Zoals u misschien heeft gehoord, gaan wij aan de Wormerveerstraat 15 een nieuw woongebouw bouwen. Hierin komen sociale huurwoningen voor 48 statushouders en 48 jongeren uit Nederland. Op 1 juli starten we met de sloop van het huidige gebouw en het schoonmaken van het terrein. Dit duurt ongeveer een half jaar. In deze nieuwsbrief leest u alles over wat De Key en de aannemer precies gaan doen en onze planning.

Vragen over deze nieuwsbrief? 

Neem contact op met Mariette Adriaanssen (De Key). 
 
Stuur haar een email

Duurzaam slopen

De gemeente heeft toestemming gegeven voor de sloop van het bestaande gebouw aan de Wormerveerstraat 15. De sloper, A. van Liempd Sloopbedrijven, kan dus starten. De sloop start bij de steeg en gaat daarna verder richting Wormerveerstraat 17. 

Van Liempd is een ‘circulaire sloper’. Dit betekent dat ze tijdens de sloop materialen bewaren die we in het nieuwe gebouw weer kunnen gebruiken. Zo worden bijvoorbeeld de ceramische tegels bewaard, die u nu aan de voorkant van het gebouw ziet. Deze komen straks weer terug op de voorkant van het nieuwe gebouw. 

Asbest verwijderen

In oudere gebouwen is vaak asbest aanwezig. We weten nu dat ook in het gebouw aan de Wormerveerstraat 15 asbest zit. Voordat Van Liempd begint met de sloop, wordt het asbest eerst verwijderd. Dit doet een gespecialiseerd bedrijf op een veilige manier volgens strenge regels.

Heeft u hierover vragen of zorgen, nu of tijdens de sloop of bouw? Neem dan vooral contact op met Van Liempd. 

Voorbereiden

Voordat aannemer Van Liempd kan beginnen moeten het bouwterrein en de stoep veilig en leeg worden gemaakt. Zo wordt de ondergrondse vuilcontainer tijdelijk vervangen door een bovengrondse container. De gemeente gaat deze dichter bij het plantsoen neerzetten. Verder worden de fietsnietjes verwijderd en de twee bomen voor het pand worden ingepakt zodat deze niet beschadigen. Zes parkeerplaatsen kunnen niet worden gebruikt tijdens de sloop en de bouw van het nieuwe gebouw.

Als het nieuwe gebouw klaar is, dan zorgen wij dat alles weer netjes wordt teruggezet.

Gebouwen en omgeving onderzocht

Voor de start van de sloop zijn de omgeving en gebouwen die rondom de Wormerveerstraat 15 staan bezocht, om te bepalen wat de (bouwkundige) staat is. Het gaat om alle gebouwen die op niet meer dan 25 meter afstand staan. Het is belangrijk om dit vooraf te meten. Zo is het straks makkelijker om te bepalen of de schade door de sloop of bouw ontstaat. Als schade aantoonbaar door de sloop of bouw ontstaat, dan wordt die hersteld door de aannemer. Dit gebeurt op kosten van de verzekering van de aannemer.

Heeft u vragen over schade? Neemt u dan contact op met De Key of aannemer Van Liempd. 

3 JULI INFORMATIEBIJEENKOMST

Stel hier al uw vragen over de voorbereidingen en de sloop van de Wormerveerstraat 15 en omgeving. Wij verwachten dat u overlast ervaart van de sloop en bouw. Aannemer Van Liemp vertelt u tijdens deze avond wat u kunt verwachten. 
Museum het Schip | 18:00 tot 19:30 uur | Oostzaanstraat 45

Planning


Voor 1 juli 


Vanaf 1 juli

3 juli


Rond 1 november

 Controleren status omliggende gebouwen en omgeving.

Start verwijderen asbest en sloop.

Infobijeenkomst met aannemer Van Liemp & De Key.

Sloop klaar en terrein leeg. 

Laat ons weten wat u vindt!

Tijdens de sloop en bouw houden we graag contact met buurtbewoners. Daarom zetten we een contactgroep op. We blijven het beste op de hoogte van uw ervaringen, als uit verschillende straten buurtbewoners meedoen, zoals de Wormerveerstraat, Zaanstraat en Knollendamstraat.
 
Wilt u ons op de hoogte houden van uw vragen, klachten of ideeën?
Meld u aan

Meer nieuws


Omgevingsvergunning
Op 17 mei 2019 heeft de Gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning gegeven voor het bouwen van een nieuw gebouw aan de Wormerveerstraat 15. Dat is een mijlpaal! De omgevingsvergunning is te vinden op de website van de Gemeente Amsterdam. Op 28 juni is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning en wordt deze onherroepelijk. 

Bekijk de omgevingsvergunning hier. 

Start bouw
Het projectteam van De Key is bezig met het voorbereiden van de bouw. Voor de bouw is nog niet bekend wie de aannemer wordt. Als wij hier meer informatie over hebben, laten we dit weten via de volgende nieuwsbrief. 
 

Meer weten?

Bezoek onze website

Contact

Heeft u een vraag, een klacht of een idee tijdens de sloop of bouw? Laat het ons weten! 

Woonstichting De Key
Mariette Adriaanssen | Tel: 06-5012 5859 | Email: mariette.adriaanssen@dekey.nl.

Aannemer Van Liempd Sloopbedrijven
Sjors van Gorp (directeur) |  Tel: 06-2155 8222 | Email: sjors@avanliempd.nl
Sander Verbruggen (uitvoerder) | Tel: 06-2183 6836 | Email: sander@avanliempd.nl.
Copyright © 2019 De Key, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.