Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Nieuwsbrief IQ healthcare
september 2017
Header
Nieuws
Patiënten zijn enthousiast over ziekenhuisportaal 

Patiënten die gebruik maken van portalen bij ziekenhuizen om online hun medische dossier te bekijken, zijn enthousiast. Ze geven aan zelfs meer te willen dan enkel inzage, zoals het direct communiceren met de arts. Artsen vinden het ook een goede ontwikkeling maar zijn tegelijkertijd terughoudend. Ze willen de patiënt niet onterecht ongerust laten zijn en sommige artsen hebben ook moeite met het verlies van controle. Dit zijn de uitkomsten van een onderzoek van het Radboudumc, IQ healthcare, onder patiënten en medewerkers van zeven umc’s en een algemeen ziekenhuis. 
Lees meer
Hoge waardering voor PA op de spoedpost

De physician assistant kan veel zorgvragen waarmee patiënten naar de huisartsenpost komen, overnemen van de huisarts. Deze zelfstandig werkende professional behandelt net als de huisarts vooral klachten aan het bewegingsapparaat, luchtwegen en huid. Patiënten waarderen de zorg van de physician assistant met een 8,4.
Lees meer
Hoogopgeleide zorgverlener kan ouderenzorg lucht geven 
Taakherschikking in de ouderenzorg nog in kinderschoenen 
 
Taakherschikking kan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg verbeteren. De inzet van hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Phyisician Assistants staat echter nog in de kinderschoenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc, IQ healthcare, en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) dat gefinancierd is door het ministerie van VWS. De onderzoekers komen met aanbevelingen waarmee organisaties de taken beter kunnen verdelen.
Lees meer  
Ruim 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar dementie 

Zes projecten Radboudumc Alzheimer Centrum ontvangen subsidie

Het Radboudumc Alzheimer Centrum ontvangt ruim 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar dementie. Het landelijke subsidieprogramma Memorabel II van ZonMw honoreerde zes onderzoeksprojecten en drie partnerprojecten. Hiermee krijgt het onderzoek naar dementie in het Radboudumc een extra impuls.  IQ healthcare is verheugd met drie van deze onderzoeksprojecten bij te kunnen dragen aan meer kennis over en begrip voor dementie. De subsidie voor deze drie projecten gezamenlijk bedraagt ruim een miljoen euro. 

Lees meer
Het verbeteren van de perioperatieve diabeteszorg

Mensen met diabetes worden vaker geopereerd dan mensen zonder diabetes en ze krijgen vaker complicaties. Optimale perioperatieve diabeteszorg kan de uitkomsten verbeteren, maar dit blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. In haar proefschrift laat Inge Hommel zien waar er ruimte voor verbetering zit in de perioperatieve diabeteszorg. Tevens beschrijven we de ontwikkeling en evaluatie van een verbeterstrategie die is gebaseerd op deze meting van de huidige zorgkwaliteit en op de door zorgverleners ervaren barrières voor optimale zorg.  
Lees meer
 
Divider
Uitgelicht project
Met metaforen meer begrip en gezamenlijke besluitvorming bij dementie in verschillende culturen 

Van ouderen met wortels buiten Nederland weten we niet goed hoe in hun families de diagnose dementie wordt ervaren. Ook weten we niet hoe zij de toekomst met elkaar bespreken. Met dit onderzoek naar metaforen voor dementie in vijf verschillende culturen worden gesprekshulpen ontwikkeld die families met een andere culturele achtergrond kunnen ondersteunen bij hun besluitvorming.

Lees meer
Divider
Promoties
Promotie Marijke Timmermans

De effecten van het inzetten van physician assistants in de functie van zaalarts
De inzet van physician assistants (PA’s) neemt wereldwijd toe, maar over effecten van de inzet van PA’s op uitkomsten van zorg is nog weinig bekend. Marijke Timmermans laat in haar proefschrift zien dat de kwaliteit en veiligheid van zorg op ziekenhuisafdelingen gelijk blijft wanneer PA’s ingezet worden in de functie van zaalarts.  Ook leidt dit tot betere patiëntenervaringen. Verder reduceert de inzet van PA’s mogelijk de personele kosten, maar laat dit geen effect zien op de totale zorgkosten per patiënt. 
Lees meer
Promotie Mieke van der Biezen

Het effect van verpleegkundig specialisten in de huisartsenzorg
Met een vergrijzende populatie die langer zelfstandig thuis woont en taakverschuivingen van de tweede lijn naar de lijn, verandert het takenpakket van de huisarts en gaat de werkdruk omhoog. Dit geldt ook voor de zorg in de weekenduren op de spoedpost. Steeds vaker werken huisartsen en verpleegkundig specialisten daarom samen. Dit proefschrift gaat in op de rol van de verpleegkundig specialist in de huisartsenzorg en heeft in het bijzonder een focus op het effect van de verpleegkundig specialist in de zorg buiten kantooruren (de spoedpost).
Lees meer
Divider
Publicaties
Nieuw verschenen boek: Verpleegkundig leiderschap
Goed voor je patiënt, jezelf, je team en je organisatie

Op 17 augustus 2017 verscheen hét Nederlands standaardwerk over verpleegkundig leiderschap. Verpleegkundigen zijn van cruciaal belang voor het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Door het tonen van leiderschap hebben zij invloed op kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en persoonsgerichtheid van zorg. Immers verpleegkundigen hebben invloed op belangrijke uitkomstmaten, zoals minder ondervoeding, infecties, pijn, angst en meer participatie, therapietrouw en zelfmanagement.  Verpleegkundigen hebben invloed op hun eigen ontwikkeling en professionaliteit maar ook op die van studenten en collega’s in hun team of de organisatie. 

De redactie van dit boek, met drie collega's uit het Radboudumc, IQ healthcare,  nodigt verpleegkundigen uit om zelf het thema verpleegkundig leiderschap te verkennen en eigen te maken.

Lees meerAcademisch werk voor verpleegkundigen nog onvoldoende gefaciliteerd

De huidige heersende verpleegkundige cultuur in ziekenhuizen wordt gezien als een academische misfit, waardoor academisch opgeleide verpleegkundigen wegtrekken uit de praktijk.  Dit is de stevige conclusie uit het onderzoek van Catharina van Oostveen en haar collega’s. 
Lees meer


Juist antibioticagebruik: ‘wat’ en ‘hoe’ in ziekenhuizen

Juist gebruik van antimicrobiële middelen is belangrijk om klinische uitkomsten te verbeteren, kosten te verminderen en resistentieontwikkeling tegen te gaan. Wat is echter ‘juist antibioticagebruik’ en hoe kunnen we er voor zorgen dat antibiotica juist gebruikt worden in de dagelijkse praktijk? Om een antwoord te geven op beide vragen, vatten Marlies Hulscher en Jan Prins de wetenschappelijke literatuur hierover samen.  
Lees meer


Moreel beraad in de zorg 
Tweede nummer Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE)

In dit tweede nummer van TGE en aandacht voor onder meer de rol die lichamelijkheid speelt in het verloop van moreel beraad. Lichamelijkheid en moraliteit zijn met elkaar verbonden. Dit gegeven botst echter wel met de oplossingsgerichte gesprekscultuur van de zorg.
Lees meer
Divider
In de Media
Zorgkrant
Hoogopgeleide zorgverlener kan ouderenzorg lucht geven
6 september 2017

Skipr
Ouderenzorg heeft weinig oog voor taakherschikking
31 augustus 2017

Medisch Contact
Laat verpleegkundigen taken specialisten oudergeneeskunde overnemen
30 augustus 2017

Kamerbrief over taakherschikking in de ouderenzorg
29 augustus 2017 lees meer

Kamerstuk 31 765 Kwaliteit van zorg
Aanbieding van het rapport 'Taakherschikking in de ouderenzorg; kansen, belemmeringen en effecten'.
29 augustus 2017 Lees meerVermeldingen

ICT & Health

VIPP-programma moet eind 2019 goed toegankelijke ziekenhuisportalen bieden
22 augustus 2017 Lees meer


ICT & Health
Onbekendheid reden voor gebrek aan gebruik online medische alternatieven
21 augustus 2017  lees meer

Zorgkrant
Het is nog tobben met patiëntenportalen bij ziekenhuizen
20 augustus 2017
Divider
Agenda
2 oktober 2017
10.30 uur Promotie Marijke Timmermans 

11 oktober 2017
Start online cursus betaalbaarheid & kwaliteit voor medisch specialisten en A(N)IOS

12 oktober 2017
14.30 uur Promotie Mieke van der Biezen

13 oktober 2017
14.00 uur Promotie Roos Mesman (in Tilburg)

31 oktober 2017 
Start cursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg

31 oktober 2017 
14.30 uur Promotie Judith Sinnige

Lees meer
Divider
Divider
© IQ healthcare Postbus 9101 Nijmegen, 6500 HB Netherlands
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp