Copy
Nieuwsbrief datum: 9 januari 2020
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Wij wensen iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar!
Continurooster 14 januari
U heeft het al eerder kunnen lezen maar nog even ter herinnering: 14 januari heeft het team ’s middags een studiebijeenkomst en is er voor de kinderen een continu rooster.  Alle kinderen moeten een lunch mee naar school nemen, er is dan geen aparte overblijf, we eten met elkaar in de klas. De kinderen zijn op die dagen om 14.15 uur uit. Er volgen hierna nog 2 data met een continurooster; donderdag 19 maart en dinsdag 19 mei.
Toestemming promotiedoeleinden
In de Parro app heeft u privacy-voorkeuren aan kunnen geven. Daar stond ook bij: promotiefilm. Wellicht is het niet helemaal duidelijk wat we gaan doen met het 2 à 3 minuten durende filmpje. Er staat nu er dat de film voor promotiedoeleinden gebruikt gaat worden. Daarmee bedoelen we dat dit filmpje gedeeld zal worden op de website van school en Facebook. Mocht deze aanvullende informatie iets voor u veranderen dan kunt u uw voorkeuren aanpassen.
GSO (Gemeenschappelijk School Onderzoek); de Cito toetsen
Ter informatie (u hoeft hier zelf niets voor te doen):
De komende 2 weken (13 t/m 24 januari) zullen in de groepen 3 t/m 8 de Citotoetsen weer worden afgenomen. Als alle toetsen afgenomen en geanalyseerd zijn, worden de gegevens verwerkt in het rapport.

De rapporten krijgen de kinderen de vrijdag voor de voorjaarsvakantie mee (15 t/m 23 februari) en de gesprekken vinden na de voorjaarsvakantie plaats. Welke dagen en tijden we daarvoor gereserveerd hebben en hoe we de planning gaan regelen kunt u in de volgende nieuwsbrief lezen.
“Mozaïek makers”
Alle mensen en kinderen die betrokken zijn bij onze school maken met elkaar “Het Mozaïek”. Kinderen doen soms grappige uitspraken of reageren heel puur in een bepaalde situatie; dat wat ons werk zo leuk maakt en waar we een lach van op ons gezicht krijgen delen we graag met u. Soms is het van de afgelopen week, soms van een tijdje geleden.

Groep 8: 
Wat betekent een passionele dans? Antwoord: een dans met veel pasjes. 
 
Groep 4: 
In de taalles komt het woord ‘salaris’ voor. Ik leg uit wat dat is; als je werkt dan krijg je daar geld voor en dat geld is je salaris. Als een bakker brood bakt en in zijn winkel verkoopt dan is het geld wat hij daarvoor krijgt zijn salaris. Van dat geld kan hij dan weer bij Deen boodschappen doen. Als ik hier een dag op school werk dan krijg ik daar geld voor en daar kan ik dan weer boodschappen van doen. Leerling met hele grote verontwaardigde ogen: “Krijg JIJ hier geld voor? Wat doe jij dan? Jij werkt toch niet…..WIJ WERKEN HIER HOOR!” 

LOCATIE SPAANS LEGER

Parkeren bij school
Wilt u eraan denken dat als u parkeert bij school u dat niet in de walkant doet?
We zijn ons ervan bewust dat het ook de ouders van Berend Botje betreft. Ook daar zullen we dit verzoek doen. We weten dat het druk is met auto’s bij school maar parkeren in de walkant betekent soms dat de hele straat vast komt te staan omdat andere auto’s er dan niet meer langs kunnen.
Voorlezen op woensdag 22 januari; in pyjama naar school
Op woensdag 22 januari doen wij mee aan het “Voorleesontbijt”. Nu is het niet zo dat we met alle kinderen op school gaan ontbijten, dat moet iedereen gewoon thuis doen. Wel krijgen alle kinderen iets lekkers tijdens (of voor de voorlezers na) het voorlezen.

We doen het voorleesontbijt samen met Berend Botje. De kinderen van groep 5 t/m 8 worden verdeeld over 15 groepjes. Dat zijn de voorlezers. Alle andere kinderen (de peuters en groep 1 t/m 4) worden ook verdeeld en die gaan luisteren naar de verhalen. Geen echt ontbijt dus maar we willen er wel een “ontbijttintje”  aan geven en dus mogen alle kinderen in hun pyjama naar school komen deze dag.
Ouderavond 16 januari
U heeft er in de vorige nieuwsbrief al uitgebreid over kunnen lezen. Nog even een reminder.

LOCATIE TOEREPPEL

Wijziging datum afscheidsavond groep 8
We hebben besloten dat de groepen 8 van locatie Toereppel ieder een aparte afscheidsavond gaat krijgen. Dit betekent dat de groep 8 leerlingen van groep 7/8 en de leerlingen van groep 8 met hun eigen groep een musical gaan opvoeren. Om logistieke redenen is het niet mogelijk om beide afscheidsavonden zoals gebruikelijk in de laatste schoolweek te plannen.

De leerlingen van groep 8 hebben op maandag 22 juni hun afscheidsavond en de groep 8 leerlingen van  groep 7/8 nemen op dinsdag 23 juni afscheid.

Verdere informatie krijgt u in de loop van het schooljaar.

Groet,
Esther, Monique, Wendy, Marga

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Sponsorplons
Op zaterdag 1 februari as. vindt de Sponsorplons plaats in het Enkhuizer Zwembad. Alle kinderen hebben hier inmiddels informatie over meegekregen. Zodra zij het opgavenstrookje inleveren op school kunnen zij de sponsorkaart in ontvangst nemen en sponsors zoeken. De sponsorkaarten uiterlijk maandag 27 januari op school moeten worden ingeleverd

Hieronder nogmaals de doelen voor 2020:
  • zwemles voor kinderen die daar nu niet naartoe kunnen
  • bijdrage aan een 2e zwembad-rolstoel voor Enkhuizen Zwembad
  • steun aan de Enkhuizer Zwemvereniging en de Vrijwillige Reddingsbrigade Enkhuizen
  • twee vrijkaartjes voor ieder kind dat meedoet aan de Sponsorplons.
De zwemtijden zijn:
  • groep 3/4 zwemt van 16.30-17.15 uur ( omkleden om 16.15 uur)
  • groep 5/6 zwemt van 17.45-18.30 uur ( omkleden om 17.30 uur)
  • groep 7/8 zwemt van 19.00-19.45 uur ( omkleden om 18.45 uur)
We hopen dat veel kinderen zich zullen aanmelden voor deze activiteit.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook googlen op Sponsorplons Enkhuizen.

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808