Copy
Nieuwsbrief datum: 
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Parro
Communicatie is voor ons als school belangrijk. Hiervoor gebruiken wij hoofdzakelijk de nieuwsbrief en in enkele gevallen de mail. Graag willen we ook op een directere manier met u kunnen communiceren door middel van een app. Hiervoor gaan we gebruik maken van Parro.

Wat is Parro?
Parro is een app die bij ons leerling-administratieprogramma hoort. Via Parro kunnen wij alle ouders van een groep of een ouder afzonderlijk een bericht sturen dat net als een SMS- of Whatsapp-bericht op uw telefoon of tablet binnenkomt. Hierbij kunt u denken aan de nieuwsbrief, een bericht van de leerkracht over een excursie, of een verslag van een excursie. Ook is het mogelijk u in te schrijven voor tien minutengesprekken. Als er hulp nodig is kan dit ook via de app gevraagd worden. Alle informatie komt op één plek binnen en u mist voortaan niets meer.

Wat voor telefoon heb ik hiervoor nodig?
De Parro-app is beschikbaar voor Android en iOS.

Wat als ik geen telefoon heb of een telefoon waarop geen apps geïnstalleerd kunnen worden? Ook dan kunt u op de hoogte blijven van de berichten die er verstuurd worden. U ontvangt in dat geval een mail met de melding dat er een bericht verzonden is. Met de aan u verstrekte gebruikersgegevens kunt u deze via het internet raadplegen.

Wanneer wordt hiermee begonnen?
Maandag 18 november sturen wij u een link, zodat u zich kunt aanmelden bij de groep(en) van uw kind(eren).

Wat moet ik nu doen?
Wij vragen u om de app Parro te downloaden op uw telefoon of tablet. De ontvangen koppelcode voert u in de app in zodat u aan de juiste groep wordt gekoppeld. De code wordt verstuurd naar het bij ons bekende mailadres. Wanneer één van de ouders nu de nieuwsbrieven ontvangt maar u wilt dat beide ouders straks gebruik kunnen maken van Parro, hebben wij dus van beide ouders het mailadres nodig. U kunt dit doorgeven bij de administratie.

Muziek op het Mozaïek
Zoals u wellicht thuis al eens heeft opgevangen, wordt er sinds een poosje om de week muziekles gegeven door verschillende vakdocenten van de muziekschool. Op het Spaansleger krijgen de groepen 1-2-3 en 6-7-8 muziek les. Groep 4 krijgt blokfluit les. Op de Toereppel hebben de groepen 4 en 4-5 blokfluit les en de rest van de groepen muziek les.

Door middel van het inzetten van vakdocenten om de week willen we een doorgaande lijn in ons muziekonderwijs beter neerzetten. Een lijn waarin kinderen van groep 1 t/m 8 alle vaardigheden zoals ritme, klank, notenschrift, instrumentenkennis en nog veel meer leren. Door te kiezen voor co-teaching is er een samenwerking tussen de leerkracht en de vakdocent. Zo werken we tegelijkertijd aan professionalisering van onze eigen leerkrachten.

De vakdocenten zullen zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen.

Continurooster maandag 25 november
U heeft het al eerder kunnen lezen maar nog even ter herinnering: 25 november heeft het team ’s middags een studiebijeenkomst en is er voor de kinderen een continurooster. Alle kinderen moeten een lunch mee naar school nemen, er is dan geen aparte overblijf, we eten met elkaar in de klas. De kinderen zijn op die dagen om 14.15 uur uit.

Typecursus 26 november
Dinsdag 26 november gaat groep 8 naar Het Martinus College. Die dag is er ook typecursus maar dat is qua tijd niet haalbaar. Er is overleg geweest met de organisatie van de typecursus maar het is niet mogelijk om de les op een andere dag te zetten. Er is geïnventariseerd hoe ver de kinderen allemaal zijn. Ze liggen heel goed op schema en als ze wel het huiswerk maken van die week is het niet erg dat de les een keer niet door gaat.

Afwezigheid Marga en Esther (Tigchelaar)
Komende week zijn Marga en Esther Tigchelaar de hele week afwezig. Zij gaan via een uitwisselingsprogramma naar New Castle. Samen met 2 collega’s van het Driespan, 2 collega’s van De Piramide (Andijk) en 6 collega’s van de RSG gaan zij kijken op Engelse scholen om te onderzoeken wat deze scholen voor meerwaarde kunnen hebben voor het onderwijs op onze school. Ze hebben van tevoren doelen opgesteld en moeten daar ook een verslag van maken. Ze gaan onder andere kijken naar:

  • Hoe wordt er omgegaan met kinderen die extra hulp nodig hebben of meer kunnen?
  • Hoe kunnen we het klassenmanagement verbeteren (waar kunnen we tijd winnen)?
  • Kan er een samenwerking tot stand komen tussen de bovenbouwgroepen (mailwisseling bijvoorbeeld) om het Engelse onderwijs bij ons op school nog meer inhoud te geven?
  • Welke onderdelen van de Engelse lessen daar op school kunnen we meenemen voor de Engelse lessen bij ons op school?

In de volgende nieuwsbrief zullen zij een korte terugkoppeling geven. Juf Marga wordt komende week vervangen door juf Marieke (ma), meester Lex (di), juf Marieke (woe), juf Wendy (do/vrij, onder supervisie van Kim Harder).

LOCATIE SPAANS LEGER

Schooltijden!
We merken dat, vooral ’s morgens, het heel erg varieert hoe laat de kinderen op school komen. Sommigen zijn er al om 8.05 uur en andere komen pas om 8.40 de klas binnen. Het is echt waardevol om op tijd op school te komen. Op het plein of in de klas hebben de kinderen even contact met elkaar om bijvoorbeeld speel-afspraken te maken. Aan het begin van de dag wordt het dagritme besproken en als je er dan niet bent weet je niet wat je die dat te wachten staat en dat is voor een heleboel kinderen lastig. Het is dan niet duidelijk wat ze de hele dag gaan doen en ze vinden het wel prettig om dat te weten.

Te vroeg op school komen is ook niet handig. Voor groep 1 en 2 geldt dat er dan soms nog door juf Roos voorbereid wordt en vooral in deze Sint tijd is het niet heel handig dat kinderen daar bij zijn. Ook voor de kinderen van groep 3 t/m 8 geldt dat te vroeg op school zijn niet handig is. Er is dan geen toezicht op het plein. Om 8.20 is iedereen van harte welkom.

Sinterklaas bovenbouw
Het is bijna zo ver…….Sint komt er weer aan! Ook in de bovenbouw is het nog steeds een groot feest. We trekken komende week lootjes in groep 5 t/m 8. Daar zitten wel een aantal “regels” aan vast. Die bespreken we natuurlijk in de klas maar het is goed als u dat als ouder/verzorger ook weet:

  • Iedereen maakt van tevoren een lijstje (thuis) en neemt dat mee naar school, daar wordt het door iedereen overgeschreven zodat het lijstje van iedereen er hetzelfde uitziet. Het is soms handig om op het lijstje de winkel erbij te zetten waar het te koop is. Dat scheelt een hoop zoekwerk.
  • Je koopt voor €5,- cadeautjes voor degene die jij getrokken hebt. Probeer daar echt zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Als je nog niet helemaal aan de €5,- komt kan een aan vulling tot €5,- een enkele pen, een handje pepernoten, een lolly enz. zijn. Het is leuk als iedereen voor hetzelfde bedrag iets krijgt.
  • Je maakt voor degene die je getrokken hebt een surprise en een (klein) rijm. Het is echt de bedoeling dat kinderen zelf meehelpen met het maken van de surprise. Het verschil tussen prachtige professionele bouwwerken en door kinderen zelf geknutselde surprises is soms wel erg groot. Hulp mag altijd natuurlijk (en is ook wel nodig)!
  • Op dinsdag 3 december moeten de surprises ingeleverd worden op school. Dan maken we er in de hal een tentoonstelling van zodat iedereen de prachtige creatieve projecten kan bewonderen. Het rijm (met naam) leg je er dan op 5 december bij. Zo blijft het nog een beetje een verrassing wat voor wie is.

Surpriseavond 27 november
Op woensdag 27 november houden we een surprise avond. Per groep wordt er dan een klassensurprise gemaakt (waar ook een klassencadeau in komt). De cadeautjes voor de onderbouw worden ingepakt en “hulp pieten” maken dan altijd een rommeltje van de school want de kinderen hebben die dag in de klas hun schoen gezet. Berend Botje knutselt die avond ook met ons mee. Vindt u het leuk om op deze (vooral gezellige) avond te helpen? U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.

.

LOCATIE TOEREPPELWerkzaamheden Toereppel

In opdracht van gemeente Stede Broec voert aannemingsbedrijf Koninklijke Oosterhof Holman werkzaamheden uit aan de Toereppel. Met deze brief informeren wij u over een tijdelijke wijziging in de bereikbaarheid.

Werkzaamheden brug Toereppel/De Tip + parkeervakken
Wij gaan vanaf week 47 t/m week 49 werkzaamheden uitvoeren bij u in de straat. Hier zal het loopbruggetje wat nu in verbinding staat met de Tip en de Toereppel worden gesloopt en verwijderd. Hier zal aan de Toereppel zijde nieuwe langsparkeer vakken worden gecreëerd. Ook worden de naast gelegen P-plaats voorzien van nieuw straatwerk. Er kan dus in die periode niet geparkeerd worden.

18 November - Start werkzaamheden sloop brug
week 48 - opbreekwerkzaamheden + straatwerk
week 49 - straatwerkzaamheden + afronden werkzaamheden
6 December zal de gehele rijbaan afgesloten zijn. Dit omdat wij hier de huidige rijbaan moeten aansluiten op de nieuwe situatie. Dit gaan wij in 1 dag afronden zodat er zo weinig mogelijk hinder zal plaatsvinden.

Meer informatie Meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met onderstaand nummer.

Contact Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de Uitvoerder van Koninklijke Oosterhof Holman, Rindert Algra, via (0517) 414 615 of via ralgra@oosterhofholman.nl.

Sinterklaas
Op maandagavond 18 november om 19:30 uur gaat de Ouderraad de school versieren voor Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Zij kunnen hier wel wat extra handen bij gebruiken. Heeft u zin en tijd om de Ouderraad te helpen dan kunt u uw naam invullen op het invulformulier op het groene prikbord in de aula. Zo heeft de Ouderraad zicht op hoeveel hulp er komt.

Wij hopen uiteraard dat Sinterklaas ook op 5 december weer langskomt op Het Mozaïek! Wij gaan er in ieder geval een prachtig feest van maken. In de middag organiseren wij een talentenshow, per groep worden er voorrondes gehouden en de winnaar per groep mag op het grote podium in de aula zijn talent laten zien. Uiteraard is er ook dit jaar weer een jury die positieve feedback geeft en uiteindelijk een 1e, 2e en 3e prijs gaat uitreiken.

Op 22 november worden er vanaf groep 5 lootjes getrokken in de klassen, het is de bedoeling dat er voor vijf euro een cadeautje wordt gekocht voor diegene waarvoor uw kind de surprise maakt.

Bezoek Martinuscollege
Dinsdag 26 november gaan de groepen 8 naar het Martinuscollege in Grootebroek voor “Martinus for one day”. Dit is een kennismakingsprogramma georganiseerd door Martinuscollege. In twee uur ervaren leerlingen, in sneltreinvaart, hoe een lesdag op het Martinuscollege eruit kan zien en wat ‘anders’ is op de middelbare school dan op de basisschool.

We vertrekken om 12.55 uur vanaf school. Het programma duurt tot 15.30 uur, dus we zullen zo rond 16.00 uur weer in Enkhuizen zijn.

Open Avond
Gisterenavond waren de ouders van de groepen 4 tot en met 8 uitgenodigd om bij hun kind(eren) in de klas te komen kijken. Tijdens de afgelopen jaren gaf de leerkracht aan het begin van het schooljaar de ouders informatie over het reilen en zeilen in de groep. Dit jaar wilden we het graag anders aanpakken en wie kan er nu beter uitleggen wat er in de klas gebeurt dan uw eigen kind.

In iedere groep vertelden de kinderen honderduit over waar ze dagelijks mee bezig zijn en lieten ze schriften en werkboeken zien. Veel kinderen kwamen gewoon tijd tekort!

We kijken terug op een heel fijn uurtje en we gaan als team zeker bespreken of dit voor herhaling vatbaar is.

Even voorstellen…
Nee, ik ben niet de nieuwe Lidy en nee, ik ben ook niet Lidy twee :)

Ik ben Irene. En sinds begin november heb ik het stokje van Lidy overgenomen. Ik zal even kort iets over mezelf vertellen. Ik ben dus Irene en woon inmiddels 21 jaar in Andijk. Als ik een echte Andoiker was geweest woonde ik natuurlijk op Andoik. Ik ben al een eeuwigheid getrouwd met Edwin en samen hebben we twee schatten van kinderen. Een dochter van 15 en een zoon van bijna 14. Zij gaan beiden naar de RSG hier in Enkhuizen. Hierdoor ben ik al een beetje meer bekend in Enkhuizen geworden. “Mama, ik heb een feestje, wil je me brengen? Mama, het regent zoóóó hard, mama….mama…mama..”

Maar goed, hiervoor heb ik 13 jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt. Het bedrijf is overgenomen en het hoofdkantoor zit in Den Bosch. Ik mocht mee, maar vond 290 km rijden op één dag wel iets teveel van het goede. Ik heb dus afscheid genomen van mijn oude werkgever en ging op zoek naar iets nieuws. En hoe leuk! Een vacature op het Mozaïek. Meteen gereageerd en zie het resultaat! In de korte periode dat ik hier ben voelt het al heel fijn en vertrouwd en hoop ik net als Lidy hier  nog minstens 30 jaar te zitten! 
Groet Irene

Oproep vacature MR-oudergeleding
De Medezeggenschapsraad van Het Mozaïek heeft helaas afscheid moeten nemen van Anita van der Veen. Zij is met haar gezin verhuisd en kan daarom geen deel meer uitmaken van de MR Het Mozaïek. Dit is dan ook de reden dat wij opzoek zijn naar een enthousiaste ouder (locatie Toereppel) die onze MR wil komen versterken. Wij vergaderen in principe één keer per zes weken. Hieronder treft u de belangrijkste informatie aan, die u helpt bij het nemen van deze beslissing.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich t/m vrijdag 30 november opgeven door een email te sturen naar: mr-hetmozaiek@kopwerk.nl

Met hierin uw naam, telefoonnummer en de naam en groep van uw zoon/ dochter. En tevens uw motivatie om deel uit te willen maken van onze MR. Wij zullen vanaf 30 november zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bij meerdere aanmeldingen zal een verkiezing worden uitgeschreven.

Rol van de medezeggenschapsraadIedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Vertegenwoordiger van achterban
De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder en/of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Met vriendelijke groet,
De MR-Het Mozaïek

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Unicefloop 2019
Alle enveloppen zijn weer leeggemaakt en ondanks het feit dater veel minder kinderen hebben meegedaan, is er toch een prachtig bedrag opgehaald van E.394.00! Het bedrag is inmiddels gestort op de rekening van Unicef en daar zullen ze er terecht heel blij mee zijn!

Fantastisch dat er toch weer kinderen van Het Mozaiëk hebben meegelopen! Sommige kinderen hebben zelfs meerdere rondjes gelopen!

Super!

Ik hoop dat er volgend jaar weer kinderen meelopen! Dank namens Unicef en alle kinderen in de wereld die door Unicef meer kansen krijgen!

.

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808