Copy
Nieuwsbrief datum: 27 februari 2020
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Studiedagen en continurooster
Ter herinnering en voor de agenda:
  • 4 maart een studiedag, de kinderen hebben de hele dag vrij. ’s Middags staan er voor verschillende groepen ouder-kind gesprekken gepland.
  • 18 maart Kopwerkstudiedag (we hebben dan een studiedag met de hele stichting; alle collega’s van Kopwerk verzamelen zich dan op 1 plek).
    De kinderen hebben de hele dag vrij.
  • 19 maart continurooster; ’s middags heeft het team een studiebijeenkomst.
Inschrijven groep 8 op het Voortgezet Onderwijs
De advies gesprekken waarin het definitieve advies gegeven wordt zijn al geweest of staan zeer binnenkort op de planning. De uiterste datum van inschrijving op alle scholen is vrijdag 13 maart.
 
De inschrijfformulieren zijn te vinden op de sites van de scholen:
RSG: https://www.rsg-enkhuizen.nl/nl/groep-8/groep-8-informatie/aanmelding.htm
Martinus college: https://www.martinuscollege.nl/ouders/inschrijven-leerlingen.html
Clusius college: https://clusius.educus.nl/app/digitaalaanmeldenstart?1

Alle andere formulieren (toestemmingsformulier, overdrachtsformulier, didactische kaart met cito gegevens, uitslag NIO) sturen wij digitaal naar de betreffende scholen.
Alvast voor volgend jaar
Het lijkt nog ver weg maar we zijn toch al bezig met de prognose en planning voor volgend jaar. Dat betekent dat we graag het aantal kinderen in kaart willen brengen dat per 1 oktober 2020 bij ons op school zit. Heeft u nog een 3-jarige thuis (of misschien bij vrienden en bekenden) die binnenkort bij ons op school komt en heeft u nog geen inschrijfformulier ingevuld dan is onze vraag om dat de komende periode wel te doen (het liefst voor 15 maart). Wij kunnen dan een goede inschatting maken voor volgend jaar. Alvast heel hartelijk bedankt voor de medewerking.

George from Durham
To Het Mozaiek school,

I am very honoured to be writing in this week’s newsletter. The whole school has been very kind, and I am grateful to spend my time in the Netherlands in this lovely school.

My Name is George and I am from Durham. Durham is a small city in the north east of England, it is an old city with lots of history, including a castle and cathedral. I grew up in Durham with my parents, brother and sister. As well as my pet, Ferry, a small noisy black cat who can never have too much food. As some of the children already know, I love to go skiing and play/watch sports such as cricket and rugby with my friends and family. I also love travelling, especially travelling around the very pretty country of the Netherlands.

I am very excited to be in Het Mozaiek school, because I like learning about other countries education cultures and it is something I find very interesting. After only being at Het Mozaiek for almost a week, I have already seen that the school hosts a very strong positive learning environment. Both children and teachers are very happy because they work together as a team, it is also lovely to see so many parents come into the classroom and be interested in their children’s learning.

For the next 2 weeks I cannot wait to see what other amazing aspects there are to this already lovely school.

A humble guest, George.

Mozaïekmakers
Groep 7/8: Werkwoordspelling! Altijd lastig. Jij wordt/word jij, hij probeert/hij heeft geprobeerd enz. Wanneer een d/t/dt????? Frustratie in de bovenbouw. Dan haal je als leerkracht wel eens rare capriolen uit om die taaie stof iets leuker te maken. Zo bedacht ik een dansje bij de zin “Nooit, nooit, nooit dt in de verleden tijd”. Op een gegeven moment hoefde ik het dansje niet meer te doen, alleen maar met mijn pols te draaien voor een dictee en de klas zei in koor: “Nooit, nooit, nooit dt in de verleden tijd”. Toch leuk als je iemand uit Atheneum 5 tegenkomt die even een rondje draait en zegt: “Nooit, nooit, nooit dt in de verleden tijd, ik weet het nog en doe het nooit, nooit, nooit fout!”

LOCATIE SPAANS LEGER

Fotograaf 19 maart
Deze dag is er een continu rooster en de schoolfotograaf is aanwezig. Hoe de planning zal zijn met broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, kan ik nu nog niet zeggen. Er moet nog een rooster gemaakt worden en ook de peutergroepen draaien mee in het schema.
Project Beeldende kunst
Dinsdagochtend zijn wij van start gegaan met ons project ‘Beeldende kunst’. De juffen hebben laten zien dat zij ware kunstenaars zijn en daarna hebben de kinderen hun talenten ingezet. Allemaal hebben wij een stukje van een schilderij gemaakt en dit kunstwerk kunt u binnenkort in de hal komen bewonderen. Wij gaan de komende weken ‘kennismaken’ met de verschillende vormen van kunst. Het project wordt afgesloten op woensdag 25 maart, u ontvangt hier later meer informatie over.

LOCATIE TOEREPPEL

Studiedag het jonge kind Enkhuizen
Afgelopen maandag was het druk op Het Mozaïek aan de Toereppel. Een studiedag voor kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers uit Enkhuizen. Een dag waarop we elkaar konden ontmoeten en nieuwe inzichten konden opdoen. Naast verschillende workshops was er ook ruimte om de samenwerking tussen school, kinderopvang en andere professionals te bespreken. Goed om daar met elkaar bij stil te staan en samen te zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking. We kijken terug op een mooie dag met elkaar!
Bericht van juf Iris
Beste ouders/ verzorgers,
 
Soms komt er uit onverwachte hoek een uitdaging op je pad waarvan je weet dat je deze met beide handen moet aanpakken. Loslaten hoort daar ook bij, na bijna 19 jaar als juf op De Voorhof en nu Het Mozaïek gewerkt te hebben, ga ik een nieuwe functie aan buiten het onderwijs.

Met ingang van 1 augustus zal ik een managementfunctie voor een grote balletschool in Amsterdam aanvaarden. Zoals een aantal van jullie weten, ben ik vanuit de balletwereld het onderwijs ingestroomd in 2001. Met heel mijn hart heb ik hier al die jaren gewerkt. In oktober jl. ben ik echter gevraagd voor de functie in Amsterdam. U kunt zich vast voorstellen dat hiermee voor mij een droom uitkomt. Momenteel ben ik al in voorbereiding voor mijn nieuwe functie die ik samen met een vriendin (eigenaresse van de Balletschool De Toverfluit in Amsterdam) zal gaan vervullen. Dit doe ik naast mijn werk als juf voor groep 6b, waarbij de kinderen in mijn groep 6 uiteraard op de eerste plaats blijven komen!

Volgend schooljaar 2020-2021 zal ik één dag werkzaam blijven in het onderwijs op Het Mozaïek. Welke groep dit zal worden, wordt later bekend. Ik vond het belangrijk dat u dit nieuws van mij hoort, daarom dit stukje in de nieuwsbrief. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik ze natuurlijk graag.

Hartelijke groet, Iris Harmeijer 
Thema Tweede Wereldoorlog
Afgelopen dagen hebben wij (groep 7/8) gewerkt aan het thema Tweede Wereld Oorlog. Het WOII centrum in Medemblik heeft een lessenserie ontwikkeld die wij met de klas op maandag en dinsdag hebben behandeld

Het begin van de oorlog tot en met de bevrijding van Nederland kwam aan bod. Het maakte een grote indruk op de kinderen. Door teksten te lezen, filmpjes te kijken en verhalen te luisteren van mensen die de oorlog meegemaakt hebben, zijn we heel veel te weten gekomen. Met al deze informatie mochten wij het WOII centrum bezoeken in Medemblik. In het museum was je voor een ochtend in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Er was een oude school, een winkeltje, een café, een oude woonkamer, een drukkerij van het verzet en een oude zolder met een schuilplek. Veel dingen mocht je vasthouden, open maken en bekijken. Heel erg spannend om het luchtalarm soms te horen en je even het idee had alsof we echt in die tijd leefden.  Door raadsels op te lossen, kon je door een kruipruimte kruipen, zodat je in een volgende woonkamer kwam. In elke ruimte leerde je, d.m.v. opdrachten, meer over het leven in de Tweede Wereld Oorlog en specifiek over de omgeving Medemblik, Wervershoof en Andijk. De kinderen zijn veel wijzer geworden over deze tijd en het heeft veel indruk gemaakt. 

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808