Copy
Nieuwsbrief datum: 23 januari 2020
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Stakingsdagen 30 en 31 januari
Zoals u al eerder gelezen heeft gaat de school deze 2 dagen dicht. Vanuit de schoolleiders van Kopwerk is besloten om per regio met de collega’s bij elkaar te gaan zitten en bezig te zijn met de knelpunten en problematiek van vandaag en hoe dat binnen onze scholen praktisch op te lossen binnen het onderwijs van de toekomst.
Data ouder-kind gesprekken
Van 24 januari t/m 6 maart vinden de ouder gesprekken plaats. Bij groep 1 en 2 zijn dit gesprekken met de ouders en vanaf groep 3 zijn ook de kinderen bij het gesprek aanwezig.
 
De groepen 8 plannen hun gesprekken op een ander tijdstip in verband met de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Informatie over het inschrijven voor deze gesprekken volgt zo spoedig mogelijk. Deze keer is er geen voorbereidings-formulier, de informatie en afspraken van de vorige keer en eventueel het rapport zijn de basis voor het gesprek. Als u een gesprek heeft zonder uw kind, dan is het niet mogelijk voor school om voor opvang te zorgen. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes tijdens de ouder-kind gesprekken. Alle leerkrachten hebben op dat moment gesprekken of hebben andere taken waar ze mee bezig zijn. 
Studiedag groep 1-2 maandag 24 februari (maandag na de voorjaarsvakantie)
Alvast voor de agenda: Deze dag hebben alle kinderen van de groepen 1 en 2 nog een extra dagje vakantie. Alle leerkrachten van de scholen in Enkhuizen die in groep 1 en 2 werken hebben die dag een studiedag met elkaar.
Studiedag 4 maart
Woensdag 4 maart hebben wij een studiedag. ‘s Morgens vullen we die met het team inhoudelijk in en ‘s middags is er tijd voor ouder-kind gesprekken. De kinderen hebben de hele dag vrij.

“Mozaïek makers” 
Alle mensen en kinderen die betrokken zijn bij onze school maken met elkaar “Het Mozaïek”. Kinderen doen soms grappige uitspraken of reageren heel puur in een bepaalde situatie; dat wat ons werk zo leuk maakt en waar we een lach van op ons gezicht krijgen delen we graag met u. Soms is het van de afgelopen week, soms van een tijdje geleden.  

Groep 4: 
Ken u ze nog? Bassie en Adriaan? 
Eén van de meisjes hoort iets niet zo goed. 
Eén van de jongens: Je lijkt wel B2! Die is ook een beetje doof! 

Groep 7/8: 
Topografie toets. Heel goed geleerd maar soms is het toch wel een beetje ingewikkeld om alles goed te schrijven. Zo ontstaan er “zomaar” nieuw landen en wateren. Bijvoorbeeld….. 
De IJselijke Noordzee (Noordelijke IJszee) 
Arubaba babie (Abu Dhabi) 

LOCATIE SPAANS LEGER

Verslag ouderavond “Hoe doet een ander dat?”
Ondanks de vroege vooraankondiging en de vele reclame die we gemaakt hebben was de opkomst op deze ouderavond niet heel groot. Hoe we het anders kunnen organiseren, daar komen we binnenkort op terug.

We hebben als motto op school: De school als gemeenschap. Iedereen die met die gemeenschap te maken heeft vinden wij belangrijk; alle medewerkers, alle kinderen maar ook vooral alle ouders. Met elkaar vormen we de omgeving (gemeenschap) waar uw kinderen heel veel uren per dag doorbrengen. Daarom vinden we het zo belangrijk om ook met u in gesprek te gaan, om uw stem te horen, om het met elkaar over allerlei onderwerpen te hebben.

Nogmaals, hoe we dit anders kunnen organiseren (onder schooltijd misschien) daar komen we op terug. Heeft u hier ideeën over dan kunt u ze kwijt bij Esther Tigchelaar (per mail: e.tigchelaar@kopwerk.nl).

Voor de ouders die er waren was het een geslaagde avond. We hebben het gehad over o.a. zakgeld (vanaf wanneer, hoeveel?), contacten op social media (hoe weet je met wie ze appen, afspreken enz.), maar ook bedtijden, eten, belangrijke regels in huis. Het was gezellig, we hebben van elkaar wat “opgestoken” en meegenomen. Het was een waardevolle avond. Bedankt voor de inzet en belangstelling.
Opbrengst goede doelen actie Kerst
Wat was het een gezellige Kerstmarkt voor de vakantie. Alles bij elkaar; de boekenmarkt, de flessenacties, de vrijwillige bijdragen enz. Heeft een mooi bedrag opgeleverd. Er gaat vanuit onze school €610,- naar een school in Haïti. Allemaal heel hartelijk bedankt voor de belangstelling en bijdragen.

LOCATIE TOEREPPEL

Herinnering gebruik juiste uitgang
Er is gebleken dat er soms kinderen van de midden- en bovenbouw door de kleuterdeur naar buiten gaan omdat ze daar worden opgewacht. Het zou fijn zijn dat er, zoals afgesproken, door de midden- en bovenbouw gebruik gemaakt wordt van de uitgang bij groep 7/8. Bedankt voor de medewerking!

Met vriendelijke groet, Team Mozaïek

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Lichtmonument Levenslicht
Oproep:
Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde:

LEVENSLICHT
 
Het Lichtmonument in Enkhuizen wordt op 26 januari opgebouwd om 16.00 uur en om 20.00 uur weer afgebroken op het Landje van Top bij de Drommedaris. De officiële opening door wethouder Dorus Luyckx is om 17.00 uur. Het zou heel mooi zijn als er zoveel mogelijk volwassenen en kinderen aanwezig kunnen zijn. Om te helpen met het plaatsen van de 500 stenen. De stenen vertegenwoordigen de 104.000 gedeporteerden, die weggevoerd zijn uit Nederland en ook uit Enkhuizen per trein. Tevens is het een joodse traditie dat er geen bloemen, maar stenen worden gelegd op de graven. Het monument wordt met elkaar opgebouwd door in een 'treintje' (symbolisch voor de deportatie) de stenen aan elkaar door te geven,
elk van de 500 stenen vertegenwoordigt dus een weggevoerde Jood, Sinti of Roma.

Tot zondag!

Zie website van Nationaal Comité 4 en 5 mei voor meer informatie.

Ga 7 februari naar de boekhandel voor ‘Koning van Katoren

 
Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen opgroeien tussen de boeken
De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboek klassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.
 
Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!
Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook gemeente, school of kinderdagverblijf kan er bijvoorbeeld aan bijdragen. En geven kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een boek te doneren aan een goed doel. Dit kan in verschillende boekhandels in Nederland.Readshop. De Wit in Hoorn b.v. doneert boeken aan de kinderafdeling van het Dijklander ziekenhuis. Op de site http://geefeenboekcadeau.nl/ kunt u lezen hoe deze actie werkt.

Het jeugdboek van 2020 is Koning van Katoren van Jan Terlouw

Koning van Katoren
De zeventienjarige Stach droomt ervan om koning van het land Katoren te worden. De oude koning is zeventien jaar geleden overleden en er is nog steeds geen opvolger gevonden. De zes ministers die het land – tijdelijk – besturen geven Stach zeven opdrachten. Als Stach erin slaagt die te vervullen wordt hij de nieuwe koning van Katoren. Maar zoeken de ministers eigenlijk wel een nieuwe koning?

Jan Terlouw (1931) werkte jaren als kernfysicus voordat hij in 1970 besloot de politiek in te gaan. Hij was onder meer fractievoorzitter van D66, Minister van Economische Zaken, Commissaris der Koningin in Gelderland en senator van de Eerste Kamer. Tegelijkertijd debuteerde hij als kinderboekenschrijver met Pjotr en Oom Willibrord. Zijn bekendste boeken zijn Koning van Katoren (bekroond met een Gouden Griffel en verfilmd in 2012) en Oorlogswinter (naar de verfilming in 2008 kwamen bijna een miljoen bezoekers).
 

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808