Copy
Nieuwsbrief april 2019
View this email in your browserNIEUWSBRIEF
 
  • Ondersteuning ook voor ouders en naasten
  • Kennis huisartsen en praktijkondersteuners van groot belang
  • Dante 6 fietst voor het Leontienhuis 
  • Agenda


 
 

 
Ondersteuning ook voor ouders en naasten

Een eetstoornis heb je nooit alleen. Ook ouders, familie en vrienden krijgen er volop mee te maken. Het is niet altijd gemakkelijk om je naaste goed te ondersteunen in de strijd tegen de eetstoornis. Het Leontienhuis wil er ook zijn voor ouders en naasten. Dat hier veel behoefte aan is, blijkt uit de cijfers. In 2018 is het aantal ouders en naasten dat naar een informatiebijeenkomst kwam gestegen met 70%.
Een eetstoornis is een complexe en levensbedreigende psychische ziekte. Behandeling is belangrijk in het proces van herstellen van een eetstoornis, maar herstellen doe je met name in de thuissituatie. Op de informatiebijeenkomsten kwam naar voren dat ouders en naasten handvatten nodig hebben om hun kind of naaste goed te kunnen ondersteunen. Om deze reden heeft het Leontienhuis een speciale brochure voor ouders en naasten uitgebracht. De brochure ligt in het huis, maar is ook online te lezen 
Klik hier voor de brochure
Fondsenwerving blijft van groot belang

Aangezien het Leontienhuis helemaal bestaat van fondsenwerving blijft uw steun enorm belangrijk. Met behulp van een professional in fundraising willen we een boost geven aan de fondsenwerving om het voortbestaan het Leontienhuis te bestendigen. Op dit moment vinden de sollicitatiegesprekken plaats. We hopen je zo snel mogelijk onze nieuwe fundraiser te kunnen voorstellen.

Kennis huisartsen en praktijkondersteuners van groot belang

Hoe eerder een eetstoornis wordt ontdekt en hoe eerder er gespecialiseerde hulp wordt geboden, hoe sneller het herstel verloopt. Dit maakt de wachtlijsten extra schrijnend. Voor het Leontienhuis is aanreiken en op peil houden van kennis op het gebied van eetstoornissen bij huisartsen en praktijkondersteuners dan ook een speerpunt in het beleid. We zijn dan ook verheugd dat we naast het huisartsensymposium dat we jaarlijks organiseren, nu ook een POH-college gaan organiseren voor de praktijkondersteuners van de huisarts. We doen dit in samen met Mark Two Academy, aanbieder van geaccrediteerde nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.


 
Dante 6 fietst voor het Leontienhuis
Voor onze sportieve leden zijn we een Support-and-donate-pagina gestart, waarmee je met een sportieve actie het Leontienhuis kunt steunen. De pagina is te bereiken via onze website en via de donatiepagina (zie hieronder).
Een mooi voorbeeld is de actie van het Rotterdamse modemerk Dante 6. Op 20 april zal CEO Arlette Huisman samen met een team vol enthousiaste fietsers de Amstel Gold Race van maar liefst 100 km fietsen om zo €20.000 op te halen voor het Leontienhuis. Een bedrag dat hard nodig is voor de continuiteit van het Leontienhuis

 
Klik hier voor de donatiepagina
 Het van der Valk concern door de ogen van Peter van den Hul.

Peter van der Hul was als een van de eerste externen betrokken bij de bouw van het Leontienhuis en ook als lid van de Vereniging het Verschil heeft hij z’n steentje bijgedragen aan het Leontienhuis. Samen met zijn vrouw Eveline geeft hij leiding aan het Van der Valk Hotel Nieuwerkerk, Hotel Leiden en het nog te bouwen Hotel Schiedam. Op 4 april gaven zij een inspirerende lezing aan de Club van 100 over het begin van Van der Valk, de familie en alle hotels in Nederland en daarbuiten.

 
AGENDA

12 april 2019
Fietsclinic onder leiding van Paul van Dam van passion4biking

Juni (datum volgt)
Fietstocht voor leden Club van 100

September
Rabobank Sponsorfietstocht

7 november
Lezing in het Leontienhuis 


 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Het Leontienhuis staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over Het Leontienhuis raadpleegt u www.leontienhuis.nl

 
FB/Leontienhuis
FB/Leontienhuis
@leontienhuis
@leontienhuis
Leontienhuis
Leontienhuis
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Het Leontienhuis staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over Het Leontienhuis raadpleegt u www.leontienhuis.nl