Copy
View this email in your browser
Beste nieuwsbriefleden,
De werkzaamheden van de dijkversterking zijn in volle gang. We brengen u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Natuurlijk staan we altijd voor u klaar bij vragen. Neem gerust contact met ons op of breng een bezoek aan ons projectkantoor.
Ik heb ook persoonlijk nieuws. Ik ga verhuizen naar Zeeland en heb daar een baan gevonden bij het waterschap. Vanaf 1 januari is Ard Eck de omgevingsmanager voor het project VIJG. Ik heb met veel plezier aan het project en in Gouda gewerkt!
 
Korine Hengst
Omgevingsmanager
Hoogheemraadschap van Rijnland

Pop-upstore gesloten

Het pop-up informatiecentrum over de werkzaamheden aan de IJsseldijk heeft op 16 december haar deuren gesloten. Sinds deze zomer konden bezoekers in het monumentale pand aan de Lange Tiendweg 21 terecht met vragen over de werkzaamheden aan de IJsseldijk, of met overige water-gerelateerde vragen. Korine Hengst, omgevingsmanager van het project Verbetering IJsseldijk Gouda: “We hebben veel inwoners en bezoekers van Gouda mogen verwelkomen in ons informatiecentrum. Veel vragen gingen uiteraard over de werkzaamheden. Maar daarnaast hebben we de mensen hopelijk meer bewust gemaakt dat wonen onder de zeespiegel niet vanzelfsprekend is. Het informatiecentrum was een mooie plek om over deze onderwerpen met bezoekers in gesprek te gaan.”

Opening wandelpad Sluiseiland

Als afsluiting van de werkzaamheden op het Sluiseiland is ook het laatste stukje van het ontbrekende wandelpad is aangelegd. Op 29 november is het wandelpad feestelijk geopend door hoogheemraad Marco Kastelein samen met de buurtbewoners, de provincie Zuid-Holland en gemeente Gouda die het onderhoud van het wandelpad op zich neemt. Activiteitencentrum 'de Clown' verzorgde, in samenwerking met de gemeente Gouda, de versnapering bij de opening. Voor de jeugd uit de buurt was een speurtocht over het zuidelijk Sluiseiland  uitgezet.

Werkzaamheden Schielands Hogezeedijk

De werkzaamheden bij de Schielands Hogezeedijk zijn bijna afgerond. De vorm van het wiel is weer in ere hersteld. Om de dijk voldoende sterk te maken wordt in drie lagen in totaal vier meter klei aangebracht. Twee lagen zijn inmiddels aangebracht. Net voor de kerstvakantie wordt de laatste laag aangebracht.  

Werkzaamheden Goejanverwelledijk

Op het deel Nieuwe Veerstal – Fluwelensingel – Haastrechtsebrug zijn alle heipalen en soilmixwanden inmiddels aangebracht en wordt gewerkt aan de fundatie van de kademuur. In het nieuwe jaar start de metselaar ter hoogte van de Nieuwe Veerstal met de afwerking van de kademuur. Om te zorgen dat de muur zo mooi mogelijk aansluit bij het beeld van de rivier wordt de muur gebouwd van basaltstenen. Na het afwerken van de kademuur wordt het buitentalud geprofileerd, het struinpad aangelegd, en de inrichting op de dijk afgerond. Aan de oostzijde van de brug zijn alle heipalen voor de keermuur geplaatst. In het nieuwe jaar worden nog een aantal soilmix-wanden gemaakt. Hiervoor wordt een andere CSM-machine aangevoerd. De huidige CSM-machine is niet geschikt om wanden parallel aan de dijk te maken tot een diepte van 20 meter onder maaiveld.
In het nieuwe jaar wordt het loopbordes om het uitstroomhoofd van het Hanepraij gemaal en de loopbrug onder de Haastrechtsebrug aangebracht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de westzijde van de brug medio april afgerond.

In de week van kerst worden geen werkzaamheden verricht. Dinsdag 2 januari worden de werkzaamheden hervat.

Waterinnovatieprijs voor Verbetering IJsseldijk Gouda

De Unie van Waterschappen looft jaarlijks een waterinnovatieprijs uit voor oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water. De versterking van de IJsseldijk in Gouda heeft de publieksprijs in de wacht gesleept. Meer lezen over deze innovatieprijs? Lees het in ons Rijnland Magazine.

Fotowedstrijd

De afgelopen maanden hebben we prachtige foto’s ontvangen voor onze fotowedstrijd ‘Aan de Goudse Waterkant’. De jury heeft onderstaande foto’s van Anne Heuvel, Cockie Rietveld-Noorderhout en Sandra Hofman bekroond met een workshop buitenfotografie van Iris Loonen

Ondergrondse vondsten

In de buurt van het Houtmanplantsoen zijn diverse ondergrondse objecten gevonden. Er zijn basaltblokken aangetroffen van een eerdere dijkversterking en een oude kademuur was nog intact. Om de soilmix-machine niet te beschadigen is de oude muur opgegraven en is er een stuk uit verwijderd zodat de constructie geplaatst kon worden (zie foto). Ook zijn de muren van de oude spuikoker van het oude gemaal Hanepraaij aangetroffen. Onderzocht is of deze muren in het zicht kunnen komen, maar dat bleek niet mogelijk. De oude muur is deels verlaagd zodat de nieuwe keermuur op de oude muur kon worden geplaatst.
Volg ons ook op Facebook.
Voor algemene informatie over het project kunt u terecht op onze website: www.rijnland.net/ijsseldijkgouda.

Nog niet ingeschreven? Meld je aan voor de volgende nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Hoogheemraadschap van Rijnland · Archimedesweg 1 · Leiden, MA 2333 CM · Netherlands