Copy
Michiel Hegener over de Veluwse natuur
vrijdag 26 april -  Reisboekhandel De Noorderzon
 
View this email in your browser


Hoe verder met de Veluwe?
Lezing door Michiel Hegener

Michiel Hegener (1952) heeft daar een uitgesproken zienswijze over ontwikkeld. Hij studeerde geografie en kartografie in Utrecht en bezoekt de Veluwe sinds zijn dertiende. Als freelance journalist is hij verbonden aan NRC Handelsblad. Sinds 1994 schrijft de ANWB Veluwegidsen.

Vanavond is hij bij De Noorderzon te gast en zal een toelichting geven over zijn prikkelende denkbeelden omtrent de toekomst van de Veluwse natuur.
Zijn opvatting is dat als we alles op z’n beloop laten,  de toeristische druk steeds verder zal oplopen, breiden de vakantieparken uit en blijft de Veluwe ingesnoerd in een gordel van intensieve landbouw (vooral aan de westzijde) en bebouwing.
Maar willen we herstel van het natuurgebied dan zijn zeven dingen essentieel:
  • bosomvorming en afsluiting van zoveel mogelijk paden
  • landbouwtransitie rond het bos- en heidegebied
  • herstel van de kwelzones die tot 1850-1900 rond de Veluwe lagen
  • opwaardering van de zeven ecologische poorten
  • totaal andere toeristische profilering: geen hordes toeristen proberen aan te trekken maar hooguit een avontuurlijk ingesteld publiek
  • sluiting van zoveel mogelijk verkeerswegen en afwaardering naar 50 km/u
  • verwijdering van een reeks vakantieparken
We hebben het over trage processen, dus de tijdhorizon om de Veluwe te herstellen is 40 à 50 jaar.
Nu is het grotendeels een landbouwgebied waar geen aardappels worden geteeld maar hout. De Veluwe bestaat nog steeds grotendeels uit dennenakkers in vakken van 100 bij 100 of 200 meter met brede zandwegen daartussen. Bezwaren: enorm veel verdamping van regenwater (veel meer dan met loofhout), lage biodiversiteit, lage voedingswaarde voor het wild en door die paden veel te veel toerisme.
De beste manier om dit allemaal te realiseren/veranderen is om van de Veluwe een nationaal park te maken, ingebed in een nationaal landschap, beide volgens de standaard van de International Union for Conservation of Nature.

Genoemde problematiek en oplossingsmodellen worden uitgebreid beschreven in zijn nieuwe boek Ons Wilde Oosten 2.0 dat te koop is bij De Noorderzon.

Michiel Hegener en De Noorderzon heten u van harte welkom om deze avond bij te wonen. Na afloop is er vanzelfsprekend gelegenheid voor een dialoog met het aanwezige publiek.
 
Ja, ik meld me aan!
Copyright © 2019 De Noorderzon, All rights reserved.


unsubscribe from this list