Copy
Nyt fra Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst &
Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder


APRIL 2019
Se denne mail i din browser

Nyt kontor og ny udsigt 

Sekretariatet for Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og landsforeningen Børn, Kunst og Billeder er nu ved at komme på plads i det nye kontor. Efter en rigtig god tid på Kulturproduktionscenteret Godsbanen med udsigt til de mange mennesker, der tager turen op på taget på bygningen, bor vi nu på Brobjergskolen med udsigt til rådhusparken og Arne Jakobsens rådhusbygning. Her færdes vi nu blandt andre aktører, der arbejder med kunst og kultur for børn og unge, og vi møder hver dag nogle af de børn og unge, der deltager i kunst- og kulturaktiviteter i huset.

Billedkunstens Dag 13. marts

Billedkunstens Dag har også i 2019 givet anledning til mange aktiviteter i hele landet. Mange har taget udgangspunkt i det inspirationskatalog, kompetencecentret har lavet sammen med Danmarks Billedkunstlærere, men også mange nye ideer er kommet til.
Kompetencecentret har i år registreret mere end 14.000 deltagere, børn, unge og voksne i hele landet. Det er ca. 1000 mere end i 2018.
 
En del skoler har gjort det til en fast tradition at have fælles billedkunstprojekter og har lagt Billedkunstens Dag ind i årsplanen. Andre deltager for første gang og afprøver muligheden for at finde nye samarbejdspartnere og for at præsentere billedkunst i det offentlige rum på nye måder.
I år er flere gået sammen om at arbejde ud fra et fællestema, f.eks. samarbejde mellem skoler og kunstmuseer, i kommuner og region og i flere kredse i foreningen Danmarks Billedkunstlærere.

Regionalt netværk – region Midtjylland

I 2017 fik kompetencecenteret støtte fra Region Midtjylland til et etårigt forprojekt om etablering af et regionalt netværk for børn, unge og billedkunst. Forprojektet har primært haft udgangspunkt i et praksisfællesskab omkring Billedkunstens Dag og har medført en væsentlig forøgelse af aktiviteterne i regionen samt en del nye samarbejdsrelationer.
Etablering af netværk kræver et langt sejt træk, og det er nu muligt via en støtte fra Region Midtjylland at fortsætte bestræbelserne med udvidelse og styrkelse af netværket blandt andet via flere typer af praksisprojekter. Projektet skal samle og synliggøre den visuelle kunst gennem fællesskaber, det skal skabe ny viden, give et kompetenceløft og skabe en fælles identitet på tværs af den visuelle fødekæde.
Projektet er planlagt som et treårigt forløb og er foreløbigt støttet af RM i det første år.

Debatmøde: Kunst og kultur ifølge danskerne

Kompetencecenteret deltog i marts i et debatmøde på Arbejdermuseet arrangeret af Dansk Kunstnerråd.  Her diskuterede folk fra kulturlivet, politikere, forskere og kommentatorer kunst- og kulturpolitikken op mod det kommende folketingsvalg. Diskussionen tog udgangspunkt i en præsentation af konklusionerne i den undersøgelse, Mandag Morgen i samarbejde med Altingets kulturpolitiske netværk har foretaget om danskernes holdning til kunst og kultur, finansiering og public service.
Et markant flertal af danskerne mener ifølge undersøgelsen, at kulturoplevelser er berigende og debatskabende, at de gør lokalområder mere attraktive og understøtter børns faglige læring, og at de i høj grad skal støttes af det offentlige.

Hele undersøgelsen kan læses her:
www.mm.dk/artikel/mellem-ballet-og-biografer-kultur-ifoelge-danskerne
 

NYT FRA SAMARBEJDSPARTNERE

Billedkunst i folkeskolen

I april måned blev der indgået en aftale i folkeskoleforligskredsen om, at det fra skoleåret 2020 bliver obligatorisk med en lektion billedkunst i 6.klasse. Desuden bliver faget et to-årigt valgfag, som afsluttes med en prøve. 

Danmarks Billedkunstlærere inviterer til konferencedage for undervisere i billedkunst d. 26. og 27. april.

Gennem foredrag, workshops og kollegial sparring sættes der fokus på, hvordan man kan arbejde eksperimenterende og undersøgende i billedkunstfaget.
Valgfag i billedkunst er blevet et to-årigt prøvefag. Hvordan gribes det an?
UVMs reviderede læseplaner og vejledninger er på vej – hvad betyder det for undervisningen?

Ungdommens vårsalong

Ungdommens Vårsalong er Danmarks største kunstudstilling for unge. Udstillingen arrangeres af Københavns Kommunes Ungdomsskole i samarbejde med ungdomsskolerne i Odense og Århus. Unge mellem 13 og 18 år fra alle dele af landet udarbejder deres kunst.
Temaet for Ungdommens Vårsalong 2019 var ”Kunstigt”, som blev tolket frit af de unge kunstnere, der har sendt deres værker ind til bedømmelse. Kunstformen kunne være tegning, et maleri, foto, collage, skulptur, digitalt, beklædning, kostumer m.m. Tre professionelle kunstnere har udvalgt de værker, som har været udstillet på Københavns Rådhus. Udvælgelsesprocessen var baseret på de enkelte værkers kunstneriske kvalitet, originale udtryk og tilgang til temaet. 

Børneteaterfestival i Hjørring

Verdens største børneteaterfestival fandt i år sted i Hjørring i begyndelsen af april. I teater forenes udtrykkene på tværs af kunstarterne, men med forskelligt fokus på ord, bevægelse, scenografi, visualitet og lyd.
Børn og voksne i hele byen var engageret i forberedelse og afvikling, også i den visuelle formidling af festivalen blandt andet med skilte, skulpturer og udsmykning af butiksvinduer.  

Billedskoleudstillinger

Billedskolesæsonen, der er ved at løbe ud på de fleste billedskoler, afsluttes ofte med en udstilling. Her vises eksempler på og giver indblik i årets arbejde med børn og unge. Kig efter, om ikke der skulle være en offentlig udstilling i jeres lokalområde. 
God påske

Fra Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst &
Landsforeningen Børn, Kunst og BillederFotos fra Billedkunstens Dag i Næstved, Hedensted, Middelfart og København
 
Copyright © 2019 Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dit nyhedsbrevsabonnement 

Email Marketing Powered by Mailchimp