Copy
Nieuwsbrief #3 maart 2017
Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief 2017 - nr. 3

Lees ons jaarverslag

Benieuwd wat Erfgoed Gelderland in 2016 heeft gedaan? Bekijk dan ons jaarverslag! Hierin geven wij u een impressie van onze activiteiten in het kader van Verbinden, Borgen, Bewaren, Beleven en Leren.

Cursussen CultuurCollege

Afgelopen kwartaal bood CultuurCollege, het scholingshuis van Erfgoed Gelderland en Cultuurmij Oost, verschillende cursussen aan voor het erfgoedveld: 'Beheer en behoud', 'Digitale media en 21e eeuwse vaardigheden', 'Adlib Museum Software – je collectie bij de tijd', 'Van rondleiden naar begeleiden' en 'Vrijwilligers managen'. Deze cursussen werden goed bezocht. Mocht u deze gemist hebben, dan heeft u binnenkort opnieuw de mogelijkheid. Wees er tijdig bij en bekijk het aanbod!

Veluws Erfgoed Beleven

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Akoesticum in Ede werd op vrijdag 17 maart de website www.veluwserfgoedbeleven.nl gelanceerd. In 2016 bundelden Gemeente Apeldoorn, Gemeente Ede en de provincie Gelderland de krachten om het erfgoed van de Veluwe beter op de kaart te zetten. Meerdere partijen werkten een jaar lang aan de website en het resultaat mag er zijn. Maar een website heeft ontwikkeling en onderhoud nodig. Daarom werd deze, als sluitstuk van de bijeenkomst, toevertrouwd aan Erfgoed Gelderland. Wethouders Willemien Vreugdenhil van de gemeente Ede en Nathan Stukker van de gemeente Apeldoorn droegen op symbolische wijze het stokje (in de vorm van een stickje) over aan directeur Bedrijfsvoering: Liesbeth Tonckens. Een waardevol cadeau waar we goed zorg voor gaan dragen. Lees meer.

Ieders Museum van start

Vrijdag 17 maart vond de startbijeenkomst van Ieders Museum plaats. Het programma bestond uit een lezing van Steven ten Thije over het geëmancipeerde museum, een interactieve presentatie van Angela Manders over Museum voor 1 Dag en de toelichting bij de stimuleringsregeling van Ieders Museum. Met het project wil Erfgoed Gelderland samen met de musea in Gelderland de komende jaren inzetten op het uitbouwen van het bezoek van nieuwe publieksgroepen. Het gaat daarbij om bezoekers die verder van het museum af staan: zorgvragers, nieuwkomers en onbekende buren. Lees meer.

Meer nieuws van Erfgoed Gelderland leest u op onze website!
 

Copyright © 2017 Erfgoed Gelderland, All rights reserved.


 uw gegevens aanpassen of uitschrijven
Website
Twitter
E-mail
Facebook